Aires Responsive Blogger Template template features : Blogger, Blue, Mega Menu, Email Subscription Widget Ready, Tabbed Widget Ready, Elegant, Unique, Gallery, Responsive, White, Gray, Magazine, Social Bookmark Ready, Post Thumbnails, Seo Ready, Mashable like Drop down Menu, 1 Left Sidebar, 2 Columns, 1 Sidebar, Left Sidebar, 4 Columns Footer, Page Navigation Menu. 

Aires Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: Bthemez

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post