Singh Mag Responsive Blogger Template template features : Blogger, Red, White, Gray, Breadcrumb Navigation Ready, News, Slideshow, Tabbed Widget Ready, Email Subscription Widget Ready, Post Thumbnails,  Ads Ready, Seo Ready, Drop down Menu, 1 Right Sidebar, 2 Columns, 1 Sidebar, Right Sidebar, 4 Columns Footer, Clean, Page Navigation Menu, Responsive. 

Singh Mag Responsive Blogger Template

PREVIEWDOWNLOAD

 

 Hướng dẫn thiết lập cơ bản: Làm thế nào để cài đặt một mẫu Blogger?

SAO LƯU VÀ PHỤC HỒI BLOGGER

Nền tảng: blogger theme

Template Author: Harman Singh Hira

Trường hợp file xml bị mã hóa HTML và bạn muốn tối ưu link out ?
Công cụ giải mã HTML

 

Nếu bạn cần hỗ trợ , hãy liên lạc với tôi hoặc để lại comment bên dưới , tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể

New Post