Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại gravatar.com – Dịch vụ của WordPress chuyên cho phép đăng ảnh avatar cho người sử dụng trên toàn thế giới. Đây là dịch vụ uy tín giúp các nhà lập trình tích hợp ảnh đại diện cho website 1 cách dễ dàng.

Đăng kí tài khoản

Muốn sử dụng http://vi.gravatar.com/ người dùng cần có tài khoản. Nếu chưa có tài khoản bạn đăng kí tại đây

Chọn Sign in -> Create an Account

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại gravatar.com

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại gravatar.com

Hướng Dẫn Đặt Backlink Tại gravatar.com

Chú ý:
Email Address: Nhập địa chỉ email
Username: Nhập tên đăng nhập
Password: Nhập mật khẩu
Sau đó chọn Sign up

Đừng quên xác nhận tài khoản trong email của bạn

  Chọn Sign in to gravatar -> My profile

  Chú ý:
  First/Last Names: Nhập tên và họ
  Full Name: Nhập họ tên đầy đủ
  Display Name: tên hiển thị
  Location: Vị trí
  About Me: Giới thiệu về bản thân
  Chọn tab Websites

  Add a Website: Nhập liên kết URL website và nhập tiêu đề
  Sau đó Save Website


  Bạn có thể xem ví dụ ở đây: https://en.gravatar.com/dohanhme

  New Post