Bước 1:

Gõ text để font chữ có độ dày lớn, font size 500 pt, tracking 100

 

Bước 2:

Để hình lên trên text và co giãn theo yêu cầu.

 

Bước 3:

Ẩn layer hình, Nhấn phím Ctrl + Click vào layer Text để tạo Selection

Bước 4:

Nhấp hiện layer hình, chọn layer hình.

Bước 5:

Chọn vào công cụ Add layer mark ở cuối bảng điều khiển 

 

Bước 6:

Hạ Opaciti xuống 35%.

Chúc các bạn thành công! 

 

 

 

 

New Post