Có một tình yêu được gọi là buông tay

  Có một thứ tình yêu gọi là buông tay – A Mộc

  Nếu như thiên đường của hai ta 
  Cũng chỉ như một bức tường kiên cố 
  Giam cầm ước mơ của eme 
  Hạnh phúc phải chăng chỉ giống như cánh cửa sắt 
  Những chú chim kia đã bay về phương nam
  Nếu như em cứ mãi ngưỡng vọng về nơi chân trời ấy 
  Khao khát có được một đôi cánh 
  Anh sẽ buông tay để em rời xa 
  Đôi cánh của em không nên ở cạnh bên đóa hồng này 
  Cho tới khi đóa hoa héo tàn 
  Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận 
  Anh nguyện vì em lựa chọn sự cô đơn 
  Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm 
  Anh sẽ vứt bỏ lời hứa của mình 

  Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
  Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu 
  Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ 
  Hãy để tình yêu thực sự mang anh đi 

  Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
  Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu 
  Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả 
  Hãy để tình yêu chân thật nói với em lời chia tay 

   Chỉ vì em, đánh mất em 
   Đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em 
   Vì chính em nên mới rời xa em 
   Đành mãi mãi lìa xa em 

   Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
   Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu 
   Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ 
   Hãy để tình yêu thực sự mang anh đi 

   Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
   Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu 
   Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả 
   Hãy để tình yêu chân thật nói với em lời chia tay

   New Post

   Same Category Post