Có một tình yêu được gọi là buông tay

Có một thứ tình yêu gọi là buông tay – A Mộc

Nếu như thiên đường của hai ta 
Cũng chỉ như một bức tường kiên cố 
Giam cầm ước mơ của eme 
Hạnh phúc phải chăng chỉ giống như cánh cửa sắt 
Những chú chim kia đã bay về phương nam
Nếu như em cứ mãi ngưỡng vọng về nơi chân trời ấy 
Khao khát có được một đôi cánh 
Anh sẽ buông tay để em rời xa 
Đôi cánh của em không nên ở cạnh bên đóa hồng này 
Cho tới khi đóa hoa héo tàn 
Nếu như lãng mạn trở thành vướng bận 
Anh nguyện vì em lựa chọn sự cô đơn 
Nếu như quyến luyến biến thành gông cùm 
Anh sẽ vứt bỏ lời hứa của mình 

Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu 
Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ 
Hãy để tình yêu thực sự mang anh đi 

Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu 
Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả 
Hãy để tình yêu chân thật nói với em lời chia tay 

Chỉ vì em, đánh mất em 
Đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em 
Vì chính em nên mới rời xa em 
Đành mãi mãi lìa xa em 

Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu 
Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ 
Hãy để tình yêu thực sự mang anh đi 

Có thứ tình yêu gọi là buông tay 
Vì tình yêu mà kết thúc thiên trường địa cửu 
Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả 
Hãy để tình yêu chân thật nói với em lời chia tay

New Post
Same Category Post