UrbanNews v3.3 – Themeforest WP Magazine Theme – UrbanNews là một chủ đề WordPress tạp chí cao cấp. UrbanNews được xây dựng trên một bố cục lưới hiện đại đáp ứng được một cách độc đáo để hiển thị nhiều nội dung và hình ảnh mát mẻ. Không có các loại bài đăng tùy chỉnh, tùy chọn bật / tắt bố cục phản hồi, dễ dàng thêm các phòng trưng bày và video, 125 biểu tượng có thể tùy chỉnh hoàn chỉnh sẵn có – các tùy chọn phong phú, dễ quản lý và làm việc tuyệt vời.

 

UrbanNews v3.3 - Themeforest WP Magazine Theme

UrbanNews v3.3 – Themeforest WP Magazine Theme

http://www.hotfiles.ro/download/urbannews33.rar/1102206
http://www.upl.me/pTm9Sc
http://www.mirrorcreator.com/files/NPDBEE2P/urbannews33.rar_links
http://www.myuplbox.com/file/download/1088659
http://ul.to/1d7u5pmx
http://www34.zippyshare.com/v/18217669/file.html
http://www.nowdownload.ch/dl/71b263b125da2
http://dfiles.eu/files/21q955a4y
http://rockdizfile.com/12d60tb0djbl

Features

 • Fully Responsive w/ Option to turn off responsiveness
 • Unlimited Galleries & Tab Templates
 • Unlimited Color Schemes
 • Translation Ready mo/po files included
 • No Custom Post Types (No hassles)
 • No TimThumb image resizing (More Secure)
 • Auto Scrolling News Ticker
 • 125 Customizable Icons
 • Sections can be turned on/off
 • Custom page/post options
 • Gallery & Video on any page/post
 • 2 premium WordPress plugins included
  • J.B. Market Weather Widget
  • Advanced Widget Pack –
   • Latest Posts
   • Random Posts
   • Feedburner Subscription
   • Google Maps
   • Twitter Widget
   • Archives Widget
   • Pages Widget
   • Advertisement Widget
   • Contact Widget
   • Popular Posts Widget
   • Flickr Feed Widget Widget
   • Video Embed Widget
   • Tabbed Posts Widget
   • Categories Widget
   • Authors Widget
 • 11 Page Templates
  • Template 503
  • Template Blog
  • Template Categories
  • Template Categories Mixed
  • Template Gallery Large
  • Template Gallery Small
  • Template Gallery Sidebar
  • Template Full Width
  • Template w/ Middle Section
  • Template Tabs
 • SEO Ready
  • Apple Touch Icons
  • Meta Description
  • Meta Keywords
  • Customizable Error404 page
 • Shortcodes
 • Helpful Setup Guide
 • As always, Great Support!
New Post