Bước 1: Tạo một tài khoản trên blogger.com

Bước 2: Sau khi đăng nhập, vào phần cài đặt người dùng

Cài đặt người dùng

Bước 3: Ấn vào ”Chỉnh sưả hồ sơ” và chèn backlink vào mục Giới thiệu.

Đặt backlink vào mục giới thiệu để được backlink dofollow
Lưu ý sử dụng ngôn ngữ HTML để chèn liên kết. Ví dụ tôi sử dụng đoạn giới thiệu sau:
<a href=”https://goget.edu.vn”>Du hoc GoGet</a> cung cấp sự đa dạng về văn hóa và vùng miền là lời mời gọi vô cùng hấp dẫn đối với sinh viên quốc tế tới du học Mỹ.
Save lại và thế là bạn đã có thêm backlinks dofollow ngon
New Post