Table of Contents Plus là một Plugin mạnh mẽ và thân thiện với người dùng  thông qua việc tự động tạo một bảng mục lục cụ thể hoặc một bảng nội dung (TOC) cho các bài viết dài (và các loại bài viết hướng dẫn ). Không chỉ là một plugin của bảng nội dung, plugin này cũng có thể xuất các trang liệt kê trang và / hoặc danh mục sơ đồ trang trên toàn bộ web của bạn.

 

Table of Contents Plus

Table of Contents Plus

DOWNLOAD

Plugin này là một người bạn đồng hành tuyệt vời cho các trang web có nội dung phong phú như cấu hình định dạng hệ thống quản lý nội dung. Điều đó nói rằng, các blogger cũng có những lợi ích tương tự khi viết các bài báo có cấu trúc dài. Khám phá cách Google sử dụng chỉ mục này để cung cấp liên kết ‘Chuyển tới’ với nội dung của bạn.

 

google-search

Plugin này tôi đánh giá rất cao và rất cần thiết trong việc neo những từ khóa cụ thể trên một bài viết . như hình trên các bạn có thể thấy des được hiện chi tiết các table contents bên dưới cũng được thể hiện thêm

Bạn có thể tìm thêm thông tin về plugin trong trang kho WordPress hoặc trang chủ .

New Post