Sau đây là Cách đặt backlink từ Last.fm cực kì chất lượng.

Bước 1: truy cập vào địa chỉ sau và nhấn vào “Join”

Điền đầy đủ thông tin vào form đăng kí

Điền đầy đủ thông tin vào form đăng kí

Điền đẩy đủ và Form đăng kí hoặc chọn ngay đăng nhập bằng facbook cho nhanh.

Bước 2: Xác nhận tài khoản.

Tin nhắn xác thực

Tin nhắn xác thực

sau khi hoàn thành quá trình đăng kí một mail sẽ được gửi tới email của bạn, bạn chỉ cần vào và xác thực để kết thúc việc đăng kí.

Bước 3: Chon ục Setting đẻ tiến hành thêm URL Home Page và About

Chọn mục Setting

Chọn mục Setting

Bước 3:  Điền thông tin để lấy backlink.

ấn "Save Changes" để hoàn tất

ấn “Save Changes” để hoàn tất

New Post