Phường Bình Trị Đông – Bình Tân  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Bình Tân  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bình Trị Đông – Bình Tân 

Bản đồ Phường Bình Trị Đông – Bình Tân 

Đường Lê Văn Quới17-165762901
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1551-25, 2-12762902
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 121-13, 2-12762904
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 151-29, 2-28762905
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 251-25, 2-24762906
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 155, Ngách 61-7, 2-8762903
Đường Lê Văn Quới, Hẻm 1652-12762907
Khu phố 1Tổ 1762848
Khu phố 1Tổ 10762849
Khu phố 1Tổ 11762885
Khu phố 1Tổ 12762908
Khu phố 1Tổ 13762909
Khu phố 1Tổ 14762910
Khu phố 1Tổ 15762911
Khu phố 1Tổ 16762852
Khu phố 1Tổ 17762912
Khu phố 1Tổ 18762913
Khu phố 1Tổ 19762914
Khu phố 1Tổ 2762878
Khu phố 1Tổ 20762915
Khu phố 1Tổ 21762916
Khu phố 1Tổ 22762917
Khu phố 1Tổ 23762918
Khu phố 1Tổ 24762919
Khu phố 1Tổ 25762920
Khu phố 1Tổ 26762921
Khu phố 1Tổ 27762922
Khu phố 1Tổ 28762923
Khu phố 1Tổ 29762924
Khu phố 1Tổ 3762880
Khu phố 1Tổ 30762925
Khu phố 1Tổ 4762881
Khu phố 1Tổ 5762882
Khu phố 1Tổ 6762883
Khu phố 1Tổ 7762884
Khu phố 1Tổ 8762850
Khu phố 1Tổ 9762851
Khu phố 10Tổ 173762893
Khu phố 10Tổ 174762894
Khu phố 10Tổ 175762895
Khu phố 10Tổ 176762896
Khu phố 10Tổ 177764132
Khu phố 10Tổ 178764133
Khu phố 10Tổ 179764134
Khu phố 10Tổ 180764135
Khu phố 10Tổ 181764136
Khu phố 10Tổ 182764137
Khu phố 10Tổ 183764138
Khu phố 10Tổ 184764139
Khu phố 10Tổ 185764140
Khu phố 10Tổ 186764141
Khu phố 10Tổ 187764142
Khu phố 10Tổ 188764143
Khu phố 10Tổ 189764144
Khu phố 10Tổ 190764145
Khu phố 10Tổ 191764146
Khu phố 10Tổ 192764147
Khu phố 10Tổ 193764148
Khu phố 10Tổ 194764149
Khu phố 10Tổ 195764150
Khu phố 10Tổ 196764151
Khu phố 10Tổ 197764152
Khu phố 10Tổ 198764153
Khu phố 11Tổ 199762897
Khu phố 11Tổ 200762898
Khu phố 11Tổ 201764154
Khu phố 11Tổ 202764155
Khu phố 11Tổ 203764156
Khu phố 11Tổ 204764157
Khu phố 11Tổ 205764158
Khu phố 11Tổ 206764159
Khu phố 11Tổ 207764160
Khu phố 11Tổ 208764161
Khu phố 11Tổ 209764162
Khu phố 11Tổ 210764163
Khu phố 11Tổ 211764164
Khu phố 11Tổ 212764166
Khu phố 11Tổ 213764165
Khu phố 11Tổ 214764167
Khu phố 11Tổ 215764168
Khu phố 11Tổ 216764169
Khu phố 11Tổ 217764170
Khu phố 11Tổ 218764171
Khu phố 11Tổ 219764172
Khu phố 11Tổ 220764173
Khu phố 12Tổ 221762899
Khu phố 12Tổ 222762900
Khu phố 12Tổ 223764174
Khu phố 12Tổ 224764175
Khu phố 12Tổ 225764176
Khu phố 12Tổ 226764177
Khu phố 12Tổ 227764178
Khu phố 12Tổ 228764179
Khu phố 12Tổ 229764180
Khu phố 12Tổ 230764181
Khu phố 12Tổ 231764182
Khu phố 12Tổ 232764183
Khu phố 12Tổ 233764185
Khu phố 12Tổ 234764184
Khu phố 12Tổ 235764186
Khu phố 12Tổ 236764187
Khu phố 13Tổ 237762846
Khu phố 13Tổ 238762847
Khu phố 13Tổ 239764188
Khu phố 13Tổ 240764189
Khu phố 13Tổ 241764191
Khu phố 13Tổ 242764192
Khu phố 13Tổ 243764190
Khu phố 13Tổ 244764194
Khu phố 13Tổ 245764193
Khu phố 13Tổ 246764195
Khu phố 13Tổ 247764196
Khu phố 13Tổ 248764197
Khu phố 13Tổ 249764198
Khu phố 13Tổ 250764199
Khu phố 13Tổ 251764200
Khu phố 13Tổ 252764201
Khu phố 13Tổ 253764202
Khu phố 13Tổ 254764203
Khu phố 13Tổ 255764204
Khu phố 13Tổ 256764205
Khu phố 13Tổ 257764206
Khu phố 14Tổ 258762831
Khu phố 14Tổ 259762832
Khu phố 14Tổ 260762833
Khu phố 14Tổ 261762834
Khu phố 14Tổ 262762835
Khu phố 14Tổ 263762836
Khu phố 14Tổ 264762837
Khu phố 14Tổ 265762838
Khu phố 14Tổ 266762839
Khu phố 14Tổ 267762840
Khu phố 14Tổ 268762841
Khu phố 14Tổ 269762842
Khu phố 14Tổ 270764207
Khu phố 14Tổ 271764208
Khu phố 14Tổ 272764209
Khu phố 14Tổ 273764210
Khu phố 14Tổ 274764211
Khu phố 14Tổ 275764212
Khu phố 14Tổ 276764213
Khu phố 14Tổ 277764214
Khu phố 14Tổ 278764215
Khu phố 14Tổ 279764216
Khu phố 14Tổ 280764217
Khu phố 15Tổ 281762843
Khu phố 15Tổ 282762844
Khu phố 15Tổ 283762845
Khu phố 15Tổ 284764218
Khu phố 15Tổ 285764219
Khu phố 15Tổ 286764220
Khu phố 15Tổ 287764221
Khu phố 15Tổ 288764222
Khu phố 15Tổ 289764223
Khu phố 15Tổ 290764224
Khu phố 15Tổ 291764225
Khu phố 15Tổ 292764226
Khu phố 15Tổ 293764227
Khu phố 15Tổ 294764228
Khu phố 15Tổ 295764229
Khu phố 15Tổ 296764231
Khu phố 15Tổ 297764230
Khu phố 15Tổ 298764232
Khu phố 15Tổ 299764233
Khu phố 16Tổ 300762819
Khu phố 16Tổ 301762820
Khu phố 16Tổ 302762821
Khu phố 16Tổ 303762822
Khu phố 16Tổ 304762823
Khu phố 16Tổ 305762824
Khu phố 16Tổ 306762825
Khu phố 16Tổ 307764234
Khu phố 16Tổ 308764235
Khu phố 16Tổ 309764236
Khu phố 16Tổ 310764237
Khu phố 16Tổ 311764238
Khu phố 16Tổ 312764239
Khu phố 16Tổ 313764241
Khu phố 16Tổ 314764240
Khu phố 16Tổ 315764242
Khu phố 16Tổ 316764243
Khu phố 16Tổ 317764244
Khu phố 16Tổ 318764245
Khu phố 16Tổ 319764246
Khu phố 16Tổ 320764247
Khu phố 16Tổ 321764249
Khu phố 16Tổ 322764248
Khu phố 16Tổ 323764250
Khu phố 16Tổ 324764252
Khu phố 16Tổ 325764253
Khu phố 16Tổ 326764251
Khu phố 16Tổ 327764254
Khu phố 16Tổ 328764255
Khu phố 16Tổ 329764256
Khu phố 16Tổ 330764257
Khu phố 16Tổ 331764258
Khu phố 16Tổ 332764259
Khu phố 16Tổ 333764260
Khu phố 16Tổ 334764261
Khu phố 16Tổ 335764262
Khu phố 17Tổ 336762866
Khu phố 17Tổ 337762867
Khu phố 17Tổ 338762868
Khu phố 17Tổ 339762869
Khu phố 17Tổ 340762870
Khu phố 17Tổ 341762871
Khu phố 17Tổ 342762872
Khu phố 17Tổ 343764263
Khu phố 17Tổ 344764264
Khu phố 17Tổ 345764265
Khu phố 17Tổ 346764266
Khu phố 17Tổ 347764267
Khu phố 17Tổ 348764268
Khu phố 17Tổ 349764270
Khu phố 17Tổ 350764269
Khu phố 17Tổ 351764271
Khu phố 18Tổ 352762853
Khu phố 18Tổ 353762854
Khu phố 18Tổ 354762855
Khu phố 18Tổ 355762856
Khu phố 18Tổ 356762857
Khu phố 18Tổ 357762858
Khu phố 18Tổ 358762859
Khu phố 18Tổ 359762860
Khu phố 18Tổ 360762861
Khu phố 18Tổ 361762862
Khu phố 18Tổ 362762863
Khu phố 18Tổ 363762864
Khu phố 18Tổ 364762865
Khu phố 18Tổ 365764272
Khu phố 18Tổ 366764273
Khu phố 18Tổ 367764274
Khu phố 18Tổ 368764275
Khu phố 18Tổ 369764276
Khu phố 18Tổ 370764277
Khu phố 18Tổ 371764278
Khu phố 18Tổ 372764279
Khu phố 18Tổ 373764280
Khu phố 2Tổ 31762811
Khu phố 2Tổ 32762812
Khu phố 2Tổ 33762813
Khu phố 2Tổ 34762814
Khu phố 2Tổ 35762830
Khu phố 2Tổ 36762926
Khu phố 2Tổ 37762927
Khu phố 2Tổ 38762928
Khu phố 2Tổ 39762929
Khu phố 2Tổ 40762930
Khu phố 2Tổ 41762931
Khu phố 2Tổ 42762932
Khu phố 2Tổ 43762933
Khu phố 2Tổ 44762934
Khu phố 2Tổ 45762935
Khu phố 2Tổ 46762936
Khu phố 2Tổ 47762937
Khu phố 2Tổ 48762938
Khu phố 2Tổ 49762939
Khu phố 3Tổ 50762815
Khu phố 3Tổ 51762816
Khu phố 3Tổ 52762817
Khu phố 3Tổ 53762818
Khu phố 3Tổ 54762940
Khu phố 3Tổ 56762941
Khu phố 3Tổ 57762943
Khu phố 3Tổ 58762942
Khu phố 3Tổ 59762944
Khu phố 3Tổ 60762945
Khu phố 3Tổ 61762946
Khu phố 4Tổ 62762886
Khu phố 4Tổ 63762887
Khu phố 4Tổ 64762947
Khu phố 4Tổ 65762948
Khu phố 4Tổ 66762949
Khu phố 4Tổ 67762950
Khu phố 4Tổ 68762951
Khu phố 4Tổ 69762952
Khu phố 4Tổ 70762953
Khu phố 4Tổ 71762954
Khu phố 4Tổ 72762955
Khu phố 4Tổ 73762956
Khu phố 4Tổ 74762957
Khu phố 5Tổ 74764281
Khu phố 5Tổ 75762958
Khu phố 5Tổ 76762959
Khu phố 5Tổ 77762960
Khu phố 5Tổ 78762961
Khu phố 5Tổ 79762962
Khu phố 5Tổ 81762964
Khu phố 5Tổ 82762965
Khu phố 5Tổ 83762966
Khu phố 5Tổ 84762967
Khu phố 5Tổ 85762968
Khu phố 5Tổ 86762970
Khu phố 5Tổ 87762969
Khu phố 5Tổ 88762971
Khu phố 5Tổ 89762972
Khu phố 6Tổ 100762978
Khu phố 6Tổ 101762979
Khu phố 6Tổ 102762980
Khu phố 6Tổ 90762888
Khu phố 6Tổ 91762889
Khu phố 6Tổ 92762890
Khu phố 6Tổ 93762891
Khu phố 6Tổ 94762892
Khu phố 6Tổ 95762973
Khu phố 6Tổ 96762974
Khu phố 6Tổ 97762975
Khu phố 6Tổ 98762976
Khu phố 6Tổ 99762977
Khu phố 7Tổ 103762873
Khu phố 7Tổ 104762874
Khu phố 7Tổ 105762875
Khu phố 7Tổ 106762876
Khu phố 7Tổ 107762877
Khu phố 7Tổ 108762981
Khu phố 7Tổ 109762982
Khu phố 7Tổ 120762983
Khu phố 7Tổ 121762984
Khu phố 7Tổ 122762985
Khu phố 8Tổ 123762826
Khu phố 8Tổ 124762827
Khu phố 8Tổ 125762828
Khu phố 8Tổ 126762986
Khu phố 8Tổ 127762987
Khu phố 8Tổ 128762988
Khu phố 8Tổ 129762989
Khu phố 8Tổ 130762990
Khu phố 8Tổ 131762991
Khu phố 8Tổ 132762992
Khu phố 8Tổ 133762993
Khu phố 8Tổ 134762994
Khu phố 8Tổ 135762995
Khu phố 8Tổ 136762996
Khu phố 8Tổ 137762997
Khu phố 8Tổ 138762998
Khu phố 8Tổ 139762999
Khu phố 8Tổ 140764100
Khu phố 8Tổ 141764101
Khu phố 8Tổ 142764102
Khu phố 8Tổ 143764103
Khu phố 8Tổ 144764104
Khu phố 8Tổ 145764105
Khu phố 8Tổ 146764106
Khu phố 8Tổ 147764107
Khu phố 8Tổ 148764108
Khu phố 8Tổ 149764109
Khu phố 8Tổ 150764110
Khu phố 8Tổ 151764111
Khu phố 8Tổ 152764112
Khu phố 8Tổ 80762963
Khu phố 9Tổ 153762829
Khu phố 9Tổ 154764113
Khu phố 9Tổ 155764114
Khu phố 9Tổ 156764115
Khu phố 9Tổ 157764116
Khu phố 9Tổ 158764117
Khu phố 9Tổ 159764118
Khu phố 9Tổ 160764119
Khu phố 9Tổ 161764120
Khu phố 9Tổ 162764121
Khu phố 9Tổ 163764122
Khu phố 9Tổ 164764123
Khu phố 9Tổ 165764124
Khu phố 9Tổ 166764125
Khu phố 9Tổ 167764126
Khu phố 9Tổ 168764127
Khu phố 9Tổ 169764128
Khu phố 9Tổ 170764129
Khu phố 9Tổ 171764130
Khu phố 9Tổ 172764131

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bình Tân

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Lạc8142.5084,59
Phường An Lạc A20059.9351,4152507
Phường Bình Hưng Hòa24750.3484,710.712
Phường Bình Hưng Hòa A21980.8584,6517.388
Phường Bình Hưng Hòa B134218707,522908
Phường Bình Trị Đông37054.4693,4615742
Phường Bình Trị Đông A44104.9164,2424744
Phường Bình Trị Đông B4566.9444,6214490
Phường Tân Tạo1925505,66451
Phường Tân Tạo A831597611,721363

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,1843.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.27635,696.844
Quận 8 
730xx971
408.77219,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post