Tuyên ngôn về sứ mệnh và tầm nhìn là những tuyên bố ngắn gọn, truyền đạt rõ ràng định hướng và giá trị của một tổ chức. Những tuyên bố này giải thích một cách mạnh mẽ ý định của tổ chức giúp mọi người có một tầm nhìn đầy cảm hứng về tương lai. Khi viết chúng, hãy đảm bảo rằng bạn hiểu USP của tổ chức. Bạn cũng sẽ cần phải làm rõ các giá trị cốt lõi, và chắt lọc chúng thành các tuyên bố súc tích, hấp dẫn và nâng cao tinh thần.

Mọi người có thể được truyền cảm hứng thực sự nếu tổ chức của họ có một tầm nhìn hấp dẫn và một sứ mệnh rõ ràng, đáng giá; và những điều này có thể được thể hiện một cách mạnh mẽ trong các tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn. Hãy tưởng tượng về sự khác biệt khi bạn đi làm mỗi ngày, đầy mục đích và niềm tin. Bạn mạnh mẽ tin vào các giá trị của tổ chức của bạn, và bạn cam kết nhiệt tình với sứ mệnh của mình khi đó bạn yêu những gì bạn làm. Bạn hạnh phúc khi đến văn phòng, và bạn đặt trái tim và tâm hồn vào công việc của mình, bởi vì bạn biết nó quan trọng.

Sứ mệnh và Tầm nhìn

Tuyên ngôn Sứ mệnh xác định mục đích của doanh nghiệp và mục tiêu chính. Nó xác định lý do tồn tại của doanh nghiệp cho các nhân viên của công ty và cho những người bên ngoài nó. Tuyên bố sứ mệnh có xu hướng ngắn, rõ ràng và mạnh mẽ.

Tuyên ngôn về tầm nhìn cũng xác định mục đích của tổ chức của bạn, nhưng nó tập trung vào mục tiêu và nguyện vọng của mình. Những tuyên ngôn này được thiết kế để nâng cao tinh thần và truyền cảm hứng. Chúng thường mang tính chất khá vĩ đại và bao quát để ngay cả khi công ty có thay đổi hàng loạt chiến lược kinh doanh thì vẫn nằm trong tuyên ngôn về tầm nhìn như cũ 😀

Làm thế nào để tạo một tuyên ngôn nhiệm vụ

Để phát triển tuyên bố sứ mệnh của bạn, hãy làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Phát triển ý tưởng

Trước tiên, hãy xác định ý tưởng thông qua phân tích USP , nhìn nhận cách doanh nghiệp của bạn nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh của nó, và  lý do mà khách hàng đến với bạn chứ không phải đối thủ cạnh tranh của bạn.

Đọc thêm: Lafley and Martin’s Five-Step Strategy ModelUSP Analysis  SWOT Analysis Phân tích năng lực cốt lõi

Bước 2: Làm rõ mục tiêu của bạn

Tiếp theo, tạo một danh sách ngắn các biện pháp thành công quan trọng nhất cho ý tưởng này. Không cần quá chi tiết nhưng điều quan trọng là phải có một ý tưởng chung về thành công trông như thế nào, để bạn biết khi nào bạn đã đạt được nó.

Kết hợp ý tưởng và các biện pháp thành công của bạn thành mục tiêu chung nhưng có thể đo lường. Tinh chỉnh các từ cho đến khi bạn có một tuyên bố ngắn gọn thể hiện ý tưởng, biện pháp và kết quả mong muốn của bạn.

Giữ tuyên bố này trong thì hiện tại, và đảm bảo nó ngắn gọn, đơn giản, rõ ràng và không có thuật ngữ.

Đọc thêmPerformance Management and KPIsManagement and KPIs , Locke’s Goal-Setting Theory , Jargon Busting và Keep It Simple

Làm thế nào để tạo ra một tuyên bố tầm nhìn

Bước 1: Tìm giá trị con người trong sứ mệnh chung

Trước tiên, hãy xác định sứ mệnh của tổ chức bạn. Sau đó, khám phá giá trị thực sự của con người trong nhiệm vụ đó. Ví dụ: tổ chức của bạn cải thiện cuộc sống của mọi người như thế nào? Làm thế nào để bạn làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn?

Đọc thêm : Working With Purpose , The Triple Bottom Line

Bước 2: Điểm nhấn giá trị

Tiếp theo, xác định những gì công ty, khách hàng của công ty và các bên liên quan khác đánh giá cao nhất về cách công ty sẽ đạt được nhiệm vụ này. Chắt lọc các giá trị này thành các giá trị mà công ty của bạn có, hoặc nên có.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định các giá trị của tổ chức, hãy trao đổi với đồng nghiệp và các thành viên trong nhóm của bạn. Họ nghĩ tổ chức đại diện cho những giá trị nào, hoặc nó cần phải làm gì?

Bước 3: Kết hợp sứ mệnh và giá trị của bạn

Kết hợp sứ mệnh và giá trị của bạn, và đánh bóng các từ cho đến khi bạn có một tuyên bố đầy cảm hứng sẽ tiếp thêm sinh lực cho mọi người, bên trong và bên ngoài công ty .

Đọc thêm : What Are Your Values?

Thông thường nó sẽ phải mang một ý nghĩa to lớn và vĩ đại 😀 , và nó sẽ giải thích tại sao những người trong tổ chức của bạn làm những gì họ làm.

customize by TDL

New Post