Phân tích SWOT là một kỹ thuật hữu ích để hiểu các Điểm mạnhĐiểm yếu của bạn, cũng như xác định Cơ hội mở ra cho bạn và các mối đe dọa bạn phải đối mặt. Có nguồn gốc từ Albert S. Humphrey vào những năm 1960. Thông thường SWOT được sử dụng đơn giản như một công cụ chiến lược nghiêm túc để khám phá các cơ hội mới, quản lý và loại bỏ các mối đe dọa

Phân tích SWOT sử dụng trong bối cảnh kinh doanh, nó giúp bạn định hình doanh nghiệp và đưa ra các chiến lược thích hợp trong thị trường của bạn. Được sử dụng trong phân tích SWOT cá nhân nó giúp bạn phát triển sự nghiệp của bạn theo cách tận dụng tối đa tài năng, khả năng và cơ hội của bạn.

Tìm hiểu cách sử dụng Phân tích SWOT để tạo ra một vị thế cạnh tranh thành công.

Phân tích SWOT kinh doanh

Điều làm cho SWOT đặc biệt mạnh mẽ là nó có thể giúp bạn phát hiện ra những cơ hội mà bạn cần có cái nhìn đúng để khai thác. Và bằng cách hiểu những điểm yếu của doanh nghiệp của bạn, bạn có thể quản lý và loại bỏ các mối đe dọa tiềm ẩn.

Hơn thế nữa, bằng cách nhìn vào bản thân và đối thủ cạnh tranh bằng cách sử dụng khung công tác SWOT, bạn có thể bắt đầu tạo ra một chiến lược giúp bạn phân biệt chính mình với các đối thủ cạnh tranh để bạn có thể cạnh tranh thành công trên thị trường của mình.

Làm thế nào để làm một phân tích SWOT

SWOT viết tắt cho các từ:
 • S: Strength – Điểm mạnh, ưu thế
 • W: Weakness – Điểm yếu, điểm khiếm khuyết
 • O: Opportunity – Cơ hội, thời cơ
 • T: Threat – Mối đe dọa, hiểm họa
SWOT tập trung vào hai lĩnh vực:
– Nội tại hay trong phạm vi công ty, doanh nghiệp (S điểm mạnh và W điểm yếu)
– Bên ngòai công ty, doanh nghiệp (O cơ hội và T mối đe dọa)

Chú thích:

Điểm mạnh và điểm yếu thường bên trong tổ chức của bạn, trong khi các cơ hội và mối đe dọa thường liên quan đến các yếu tố bên ngoài. Vì lý do này, SWOT đôi khi được gọi là Phân tích bên ngoài và ma trận SWOT đôi khi được gọi là ma trận IE.

Khi xem xét các cơ hội và mối đe dọa, Phân tích PEST có thể giúp đảm bảo rằng bạn không bỏ qua các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như quy định mới của chính phủ hoặc thay đổi công nghệ trong ngành của bạn.

Sử dụng phân tích SWOT trong quản lý dự án và tiếp thị

Nếu bạn đang sử dụng SWOT như một công cụ nghiêm túc (thay vì là một “khởi động” bình thường cho công thức chiến lược), hãy đảm bảo bạn nghiêm ngặt áp dụng các điều sau :

 • Chỉ chấp nhận các chỉ số chính xác, có thể kiểm chứng (“lợi thế trong nguồn cung sản phẩm là 100k / pcs “, thay vì “có giá tốt hơn”).
 • Bỏ qua các yếu tố dài dòng  và đặt ưu tiên cho chúng, dành thời gian suy nghĩ về các yếu tố quan trọng nhất.
 • Đảm bảo rằng các yếu tố được tạo sẽ được chuyển sang các giai đoạn sau trong quá trình hình thành chiến lược.Nêu ra những điểm mạnh, điểm yếu mà doanh nghiệp không thể rút ra được điều gì để đi đến kế họach hành động nhằm khắc phục sửa chữa hay phát huy
 • Không dựa trên cở sở thông tin không đáng tin cậy.
 •  Không theo ý kiến chủ quan của 1 người.
 •  Ngộ nhận S và W là bao gồm những điểm mạnh, điểm yếu nội tại lẫn trong môi trường kinh doanh (như điểm yếu của khách hàng, điểm hạn chế của thị trường .v.v). Thực ra S và W chỉ dùng để tập trung phân tích điểm mạnh và yếu nội tại của một doanh nghiệp trong một thị trường nhất định.
 •  Đánh giá cơ hội và mối đe dọa chung chung, những yếu tố bất khả kháng. Nhằm mục đích bào chữa hơn là để tìm ra cơ hội hay để hạn chế tổn thất.
 •   Không có sự nhất quán giữa SWOT và PESTLE, hay nói một cách khác SWOT không thừa kế những nhận định từ PESTLE.
 •  Không thể hiện SWOT qua chiến lược. Rất nhiều người phân tích SWOT xong quay sang họach định chiến lược “một cách vô tự” mà không hề đả động gì đến những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội hay những mối đe dọa đã phân tích trong SWOT.
 • Sử dụng nó cùng với các công cụ chiến lược khác (ví dụ:  USP Analysis và  Core Competence Analysis để bạn có được bức tranh toàn diện về tình huống bạn đang xử lý

Chú thích:

Bạn cũng có thể nghĩ đến sử dụng  TOWS Matrix. Điều này khá giống với SWOT ở chỗ nó cũng tập trung vào cùng bốn yếu tố của Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức. Nhưng TOWS có thể là một lựa chọn hữu ích vì nó nhấn mạnh môi trường bên ngoài, trong khi SWOT tập trung vào môi trường nội bộ.

Những điểm chính

Phân tích SWOT là một khung công tác đơn giản nhưng hữu ích để phân tích các điểm mạnh và điểm yếu của tổ chức của bạn cũng như các cơ hội và mối đe dọa mà bạn phải đối mặt. Nó giúp bạn tập trung vào các điểm mạnh của mình, giảm thiểu các mối đe dọa và tận dụng tối đa các cơ hội có sẵn cho bạn.

Nó có thể được sử dụng để “khởi động” các chiến lược. Bạn cũng có thể sử dụng nó để hiểu về đối thủ cạnh tranh của mình, điều này có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết mà bạn cần để tạo vị trí cạnh tranh chặt chẽ và thành công.

Khi thực hiện phân tích của bạn, hãy thực tế và nghiêm túc. Áp dụng nó ở cấp độ phù hợp và bổ sung nó với các công cụ tạo tùy chọn khác

New Post