100 Bí Quyết Để Có Được Mọi Điều Bạn Muốn

Diễn tập câu trả lời của họBạn đã luyện tập phần của mình rồi, vậy còn của họ thì sao? Họ sẽ nói gì? Và thực tế thì bạn sẽ luyện tập phần của mình như thế nào nếu không biết phản ứng của họ? Tất nhiên là bạn chưa thể luyện tập được rồi. Bạn vừa luyện tập phần mở đầu – cách trình bày trường hợp của mình, nhưng sau khi họ trả lời thì bạn sẽ không có manh mối gì nữa. Bạn không thể biết được họ sẽ nói gì, vì vậy bạn hoàn toàn không được chuẩn bị trước. Nếu đây là một quyết định lớn thì hẳn là họ sẽ không đồng ý ngay đúng không? Họ sẽ muốn bàn bạc về nó, đặt câu hỏi, gợi ý các phương án khác – mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nhưng cũng không hẳn là như vậy. Đúng là bạn không biết được chính xác họ sẽ nói gì, nhưng bạn biết khá rõ các lựa chọn. Xét cho cùng thì bạn đã suy nghĩ về việc vì sao họ có thể từ chối và điều gì sẽ khiến họ đồng ý. Vì vậy nếu họ không nhận lời thì gần như chắc chắn là họ sẽ đưa ra những lời từ chối mà bạn đã cân nhắc.

Vì vậy thực ra bạn cũng có thể chuẩn bị trước bằng cách luyện tập các lý lẽ tranh luận trước lời từ chối của họ, cho đến khi bạn đã nhuần nhuyễn như với lời đề nghị ban đầu của mình. Một khi đã cân nhắc tất cả các khả năng, bạn sẽ thấy rằng mình đã diễn tập cuộc trò chuyện cho cả họ rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.