TinyMCE Advanced là một plugin mạnh mẽ trong việc hỗ trợ khung soạn thảo văn bản chuyên nghiệp cho WordPress, plugin này hiện đang được hơn 1 triệu người sử dụng và ngày càng tăng lên. Nếu bạn muốn biên soạn hay chỉnh sửa văn bản nhanh chóng thì hãy cài đặt plugin TinyMCE Advanced vì đây là lựa chọn tốt nhất

 TinyMCE Advanced

Cài đặt plugin TinyMCE Advanced

Để có thể cài đặt plugin vào WordPress các bạn vào Plugins > Add New và tìm kiếm với từ khóa TinyMCE Advanced, sau khi kết quả xuất hiện các bạn nhấn vào Install Now. Cuối cùng nhấn vào Active để kích hoạt cho plugin hoạt động.

Cài đặt plugin TinyMCE Advanced
Cài đặt plugin TinyMCE

Ngoài ra bạn có thể download plugin TinyMCE về sau đó Upload lên thư mục /wp-content/plugin rồi vào Dashboard để kích hoạt.

Hướng dẫn sử dụng TinyMCE Advanced

Sau khi cài đặt xong, để sử dụng plugin  thì các bạn vào Settings > TinyMCE Advanced.

Khi các bạn đã Active plugin ở bước cài đặt thì nó đã tự động Enable the editor menu rồi. Nếu muốn thêm nhiều chức năng khác thì hãy xuống mục Unused Buttons và chọn chức năng cần sử dụng và kéo thả vào sau đó lưu lại.

Sử dụng TinyMCE Advanced
Sử dụng TinyMCE 

Ngoài ra plugin còn một số chức năng nâng cao như:

  • Tùy chỉnh CSS và hiển thị.
  • Thay thế kích thước font chữ mặc định.
  • Kích hoạt tính năng dán nguồn hình ảnh.
  • Cho hiển thị thẻ  <p> và <br /> trong trình soạn thảo Text editor.

Như vậy mình cũng đã giới thiệu xong plugin soạn thảo TinyMCE cho WordPress, giờ đây bạn sẽ có một công cụ soạn thảo đầy đủ chức năng để dễ sàng biên soạn và chỉnh sửa nội dung cho bài viết của mình.

Sưu tầm

New Post