more post content – là một wordpress plugin được viết ra nhằm tối ưu , điều hướng internal link trong 1 website hoặc external link từ 1 cụm website vệ tinh wordpress về site cần seo  1 cách tự động và đơn giản

plugin được chia làm 2 phần chính :
1 – Tạo widget thêm dưới bài viết
2 – Chèn links , banner tùy chọn hoặc mặc định theo category , tags vào bài viết

DOWNLOAD

1 – Tạo widget thêm dưới bài viết bằng plugin more post content

Cấu hình tổng thể :

more post content

Active Jquery : active jquery nếu site không có
Active Bootstrap : Active Bootstrap nếu site không có
Slider Image Height : chiều cao của các hình đại điện
Slider Image Distance : khoảng cách giữa các post trong slide
Slider Slide Time : thời gian chuyển động của slide tính bằng ms

 

Cấu hình widget thêm dưới bài viết

Ở phần này 4 thẻ sau có cùng chức năng :
– New post widget : nội dung mới
– Random post widget : nội dung ngẫu nhiên
– Same category widget : nộii dung có chung chuyên muc
– Same Tag widget : nội dung có chung thẻ

New Post Widget

Title : tiêu đề trên slide
Limit : số lương post thể hiện trong slide
Show : ẩn hay hiện side

 

2 – Chèn links , banner tùy chọn hoặc mặc định theo category , tags vào bài viết bằng plugin more post content

Ở phần này 3 thẻ sau có cùng chức năng :
– Content Related Post Top : chèn phần đầu của post ( dưới thẻ <p> đầu tiên )
– Content Related Post Center : chèn giữa bài viết
– Content Related Post Bottom : chèn cuối bài viết

 

Content Related Post Top

 • Default limit posts : số lượng link tối đa
 • Is Link : tắt mở số lượng link tối đa
 • Title : tiêu đề ( để trống nếu không muốn hiện tiêu đề )
 • Active : tắt mở chức năng hiển thị của vị trí này
 • Type : tùy chọn giữa category hay tags
 • Background Color : màu nền
 • Text Color hover : màu chữ
 • Padding : khoảng cách viền
 • Margin : khoảng cách các phần tử
 • Title Typography : tùy chọn title
 • Content Typography : tùy chọn nội dung
 • shortcode : tùy chỉnh hiển thị trong box ( có hướng dẫn kèm bên dưới box )
 • Auto insert content : tương tự bên trên

note : code để trèn banner là : <img src=”LINK HÌNH ẢNH” />|TEXT LINK CỦA BẠN

3 – Import / Export plugin more post content

 

import - export

Import Options : chọn file import từ máy tính hoặc đường dẫn và bấm nút import thôi hé

Export Options : chọn 1 trong 3 tùy chọn để có được file export

 

Plugin này được viết và update bởi Hải NT theo order của Linh TD

Trịnh Đình Linh

 

New Post