Thông tin truyện

Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

997

Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội

"Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội"dành cho bất cứ ai muốn khai thác sức mạnh của mạng xã hội nhằm phục vụ công việc. Những người làm marketing, quan hệ công chúng, các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đã đi làm, những người tìm việc, những người gây quỹ, và các nhà hoạt động xã hội đều có thể tìm thấy những cách thức để thu lợi từ mạng xã hội mang tính chiến lược từ cuốn sách này. Cuốn sách mang đến cho bạn những kiến thức nền tảng về mạng xã hội, giúp bạn hiểu biết hơn về những xu hướng trong tương lai, và khuyến khích bạn suy nghĩ một cách chiến lược về cách thức tốt nhất mà bạn có thể thúc đẩy sức mạnh của mạng xã hội nhằm củng cố, nâng cao công việc, động cơ, mục tiêu và cuộc sống của mình.“Cuốn sách sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra doanh thu và tiền bạc nhờ sử dụng mạng xã hội. Nó bao gồm tất cả mọi điều cần thiết, từ việc sử dụng MySpace cho đến sử dụng Facebook.”Linda Roeder, Social Networking Weblog, and Personal Web Pages Guide, About.com

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật về những nền tảng thành công 04/06/2018
2 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Giới thiệu 04/06/2018
3 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 1. Mạng xã hội không chỉ là MySpace và YouTube 04/06/2018
4 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 2. Quên hết tất cả những gì bạn cho là mình biết về mạng xã hội đi 04/06/2018
5 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 3. Lưu lượng truy cập: Những con số không biết nói dối 04/06/2018
6 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 4. Với mạng xã hội, sự thay đổi chính là hằng số duy nhất 04/06/2018
7 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 5. Mạng xã hội không chỉ dành cho thanh thiếu niên 04/06/2018
8 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 6. Linkedln là nơi phục vụ cho công việc 04/06/2018
9 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 7. YouTube không chỉ để giải trí mà còn để thu lợi 04/06/2018
10 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 8. Facebook mở rộng ngoài đám đông sinh viên 04/06/2018
11 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 9.Hãy quên những quy tắc tìm việc cũ đi 04/06/2018
12 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 10. Quẳng bản CV truyền thống đi! 04/06/2018
13 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 11. Nếu bạn muốn được tuyển dụng, tới bất cứ đâu đang đăng tuyển 04/06/2018
14 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 12. Các nhà tuyển dụng thực sự muốn tìm bạn 04/06/2018
15 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 13. Đó là người bạn biết là thích hợp… hơn bao giờ hết 04/06/2018
16 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 14. Theo sát tối đa cộng đồng ảo của bạn chính là chìa khóa 04/06/2018
17 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 15. Thế giới tuyển dụng sẽ thay đổi vĩnh viễn 04/06/2018
18 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 16. Những ứng viên tốt nhất thường là những người không có ý định tìm việc 04/06/2018
19 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 17. Điều tra theo cách của bạn: Tìm ra bí mật của ứng viên dễ hơn bao giờ hết 04/06/2018
20 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 18. LinkedIn là công cụ mạng xã hội yêu thích của các nhà tuyển dụng 04/06/2018
21 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 19. Một kế hoạch marketing trên mạng xã hội không phải là một kế hoạch marketing truyền thống 04/06/2018
22 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 20. Loại hình phù hợp của “xã hội hóa” có thể dẫn đến những nguồn lợi lớn 04/06/2018
23 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 21. Tiếp cận những nhân vật ra quyết định đòi hỏi lòng tin 04/06/2018
24 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 22. Mẹo 2,2 tỷ đô-la: Quảng cáo nơi đám đông tụ tập 04/06/2018
25 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 23. Nếu không “tham gia” mạng xã hội, chiến dịch của bạn sẽ không hiệu quả 04/06/2018
26 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 24. Marketing cho thế hệ MySpace rất khác biệt 04/06/2018
27 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 25. Làm họ khao khát, khiến họ mua hàng 04/06/2018
28 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 26. Các video lan truyền phục vụ công việc, chứ không chỉ cho vui 04/06/2018
29 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 27. Mạng xã hội doanh nghiệp đã xuất hiện 04/06/2018
30 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 28. Bạn cần tham gia những cuộc giao tiếp thân mật giữa các đồng nghiệp trong thế giới ảo 04/06/2018
31 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 29. Không làm mà vẫn có ăn: mã nguồn mở mạng xã hội miễn phí 04/06/2018
32 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 30. Mạng xã hội đang thay đổi thế giới gây quỹ trực tuyến 04/06/2018
33 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 31. Mạng lưới tốt tạo cảm giác an toàn 04/06/2018
34 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 32. Mạng xã hội trong công tác tranh cử 04/06/2018
35 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 33. Mạng liên kết trực tuyến mãi là một mạng lưới 04/06/2018
36 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 34. Đặc trưng số lượng: Quý hồ tinh bất quý hồ đa 04/06/2018
37 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 35. Thương hiệu trực tuyến: Hồ sơ của bạn là cách thức cả thế giới nhìn vào bạn 04/06/2018
38 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 36. Học hỏi từ những bậc thầy có thể giúp bạn trở thành người sử dụng mạng xã hội tinh thông 04/06/2018
39 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 37. Six degrees of separation (Sáu chặng phân cách) không chỉ là tên của một bộ phim 04/06/2018
40 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 38. Mạng xã hội không diễn ra trong chân không 04/06/2018
41 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 39. Liên lạc và liên lạc lại phát triển một mạng lưới hỗ trợ bạn 04/06/2018
42 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 40. Bạn có thể chẳng bao giờ có được quá nhiều bạn bè… hay bạn có thể? 04/06/2018
43 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 41. Bạn có thể kết nối được với những người giàu có và nổi tiếng 04/06/2018
44 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 42. Không phải lúc nào cũng nên hồi đáp thư 04/06/2018
45 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 43. Mạng xã hội khiến quá khứ của bạn thành một cuốn sách mở 04/06/2018
46 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 44. Bạn không biết được ai đang đọc hồ sơ của mình 04/06/2018
47 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 45. Kiến thức và hiểu biết là chìa khóa để bảo vệ sự riêng tư của bạn trên mạng 04/06/2018
48 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 46. Mạng xã hội sẽ lan rộng theo cấp mũ trong thập kỷ tới 04/06/2018
49 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 47. Mạng xã hội đang “di động” 04/06/2018
50 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 48. Không phải tất cả các mạng lưới xã hội đều xuất hiện trên các trang mạng xã hội 04/06/2018
51 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 49. Tạo ra mạng xã hội riêng của bạn dễ hơn bạn nghĩ 04/06/2018
52 Những Sự Thật - Làm Giàu Từ Mạng Xã Hội – Sự thật 50. Bạn không phải đi theo các xu hướng chỉ vì nó đang tồn tại 04/06/2018

Bình luận