Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Hồng Lĩnh , thuộc Tỉnh Hà Tĩnh , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh

Bản đồ Phường Bắc Hồng – Hồng Lĩnh

Khu phố 1Tổ 1483900
Khu phố 1Tổ 10483909
Khu phố 1Tổ 2483901
Khu phố 1Tổ 3483902
Khu phố 1Tổ 4483903
Khu phố 1Tổ 5483904
Khu phố 1Tổ 6483905
Khu phố 1Tổ 7483906
Khu phố 1Tổ 8483907
Khu phố 1Tổ 9483908
Khu phố 10Tổ 1483990
Khu phố 10Tổ 10483999
Khu phố 10Tổ 2483991
Khu phố 10Tổ 3483992
Khu phố 10Tổ 4483993
Khu phố 10Tổ 5483994
Khu phố 10Tổ 6483995
Khu phố 10Tổ 7483996
Khu phố 10Tổ 8483998
Khu phố 10Tổ 9483997
Khu phố 2Tổ 1483910
Khu phố 2Tổ 10483919
Khu phố 2Tổ 2483911
Khu phố 2Tổ 3483912
Khu phố 2Tổ 4483913
Khu phố 2Tổ 5483914
Khu phố 2Tổ 6483915
Khu phố 2Tổ 7483916
Khu phố 2Tổ 8483917
Khu phố 2Tổ 9483918
Khu phố 3Tổ 1483920
Khu phố 3Tổ 10483929
Khu phố 3Tổ 2483921
Khu phố 3Tổ 3483922
Khu phố 3Tổ 4483923
Khu phố 3Tổ 5483924
Khu phố 3Tổ 6483925
Khu phố 3Tổ 7483926
Khu phố 3Tổ 8483927
Khu phố 3Tổ 9483928
Khu phố 4Tổ 1483930
Khu phố 4Tổ 10483939
Khu phố 4Tổ 2483931
Khu phố 4Tổ 3483932
Khu phố 4Tổ 4483933
Khu phố 4Tổ 5483934
Khu phố 4Tổ 6483935
Khu phố 4Tổ 7483936
Khu phố 4Tổ 8483937
Khu phố 4Tổ 9483938
Khu phố 5Tổ 1483940
Khu phố 5Tổ 10483949
Khu phố 5Tổ 2483941
Khu phố 5Tổ 3483945
Khu phố 5Tổ 4483946
Khu phố 5Tổ 5483942
Khu phố 5Tổ 6483943
Khu phố 5Tổ 7483944
Khu phố 5Tổ 8483947
Khu phố 5Tổ 9483948
Khu phố 6Tổ 1483950
Khu phố 6Tổ 10483959
Khu phố 6Tổ 2483951
Khu phố 6Tổ 3483952
Khu phố 6Tổ 4483953
Khu phố 6Tổ 5483954
Khu phố 6Tổ 6483955
Khu phố 6Tổ 7483956
Khu phố 6Tổ 8483957
Khu phố 6Tổ 9483958
Khu phố 7Tổ 1483960
Khu phố 7Tổ 10483969
Khu phố 7Tổ 2483961
Khu phố 7Tổ 3483962
Khu phố 7Tổ 4483963
Khu phố 7Tổ 5483964
Khu phố 7Tổ 6483965
Khu phố 7Tổ 7483966
Khu phố 7Tổ 8483967
Khu phố 7Tổ 9483968
Khu phố 8Tổ 1483970
Khu phố 8Tổ 10483979
Khu phố 8Tổ 2483971
Khu phố 8Tổ 3483972
Khu phố 8Tổ 4483973
Khu phố 8Tổ 5483974
Khu phố 8Tổ 6483975
Khu phố 8Tổ 7483976
Khu phố 8Tổ 8483977
Khu phố 8Tổ 9483978
Khu phố 9Tổ 1483980
Khu phố 9Tổ 10483989
Khu phố 9Tổ 2483981
Khu phố 9Tổ 3483982
Khu phố 9Tổ 4483983
Khu phố 9Tổ 5483984
Khu phố 9Tổ 6483985
Khu phố 9Tổ 7483986
Khu phố 9Tổ 8483987
Khu phố 9Tổ 9483988

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Hồng Lĩnh

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Bắc Hồng100
Phường Nam Hồng93
Xã Đậu Liêu8
Xã Đức Thuận13
Xã Thuận Lộc13
Xã Trung Lương14

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Hà Tĩnh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Hà Tĩnh
451xx47688.95756,31.580
Thị xã Hồng Lĩnh
456xx24135.43658,6605
Huyện Cẩm Xuyên
461xx334141.216635,6222
Huyện Can Lộc
453xx256127.515300,9424
Huyện Đức Thọ
457xx245104.536202,9513
Huyện Hương Khê
460xx297100.2121.278,178
Huyện Hương Sơn
458xx406117.1671.101,3106
Thị xã Kỳ Anh462xx82.955280,25296
Huyện Kỳ Anh
463xx278167.3001.058,5158
Huyện Lộc Hà
454xx12178.802118,3666
Huyện Nghi Xuân
455xx20397.830220445
Huyện Thạch Hà
452xx335132.377356,4371
Huyện Vũ Quang
459xx10430.989646,248

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Vùng Đông Bắc

New Post