Phường 7 – Vũng Tàu cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Vũng Tàu , thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường 7 – Vũng Tàu

Bản đồ Phường 7 – Vũng Tàu

Đường Hàn Mạc Tử1-85, 2-102792139
Đường Hoàng Văn Thụ1-209, 2-128792112
Đường Hoàng Văn ThụHẻm 169792290
Đường Hoàng Văn ThụHẻm 24792289
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1021-35, 2-36792117
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1141-35, 2-36792118
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1281-93, 2-30792119
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1371-123, 2-10792122
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 151-31, 2-32792120
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1631-167, 2-16792123
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 1951-39, 2-32792124
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 361-57, 2-56792113
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 501-21, 2-18792114
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 611-15, 2-18792121
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 901-29, 2-66792115
Đường Hoàng Văn Thụ, Hẻm 90, Ngách 90/301-7, 2-18792116
Đường Kha Vạn Cân1-35, 2-24792140
Đường Kha Vạn CânHẻm 29792292
Đường Kha Vạn Cân, Hẻm 101-67, 2-68792142
Đường Kha Vạn Cân, Hẻm 141-59, 2-66792143
Đường Kha Vạn Cân, Hẻm 241-7, 2-10792144
Đường Kha Vạn Cân, Hẻm 41-35, 2-24792141
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 532-10792069
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 53, Ngách 53/122-22792070
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 53, Ngách 53/191-7, 2-6792071
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 53, Ngách 53/221-5, 2-18792072
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 53, Ngách 53/591-5, 2-20792073
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 691-37, 2-42792074
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 69, Ngách 69/242-4792076
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 69, Ngách 69/332-6792075
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 69, Ngách 69/401-31, 2-16792077
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 971-23, 2-22792078
Đường Lê Hồng Phong, Hẻm 97, Ngách 97/91-7, 2-8792079
Đường Ngô Đức Kế17-171792125
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 1051-45, 2-50792134
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 105, Ngách 105/271-15, 2-32792137
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 105, Ngách 105/292-10792138
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 105, Ngách 105/381-27, 2-28792136
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 105, Ngách 105/41-11, 2-8792135
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 171-37, 2-58792126
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 17, Ngách 17/202-10792128
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 17, Ngách 17/271-31, 2-18792127
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 202-10792129
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 241-5, 2-10792130
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 24, Ngách 24/51-7, 2-14792131
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 351-17, 2-20792132
Đường Ngô Đức Kế, Hẻm 571-31, 2-8792133
Đường Ngô Đức Kế, Ngách 105/31Hẻm 105792291
Đường Nguyễn An Ninh1-303792109
Đường Nguyễn An Ninh2-252792009
Đường Nguyễn An Ninh254-334792108
Đường Nguyễn An Ninh, Hẻm 3042-4792110
Đường Nguyễn An Ninh, Hẻm 3322-12792111
Đường Nguyễn An Ninh, Ngách 180/31Hẻm 180792271
Đường Nguyễn An Ninh, Ngách 181/31/1Hẻm 180792272
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 1101-41, 2-76792018
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 110, Ngách 110/112-16792019
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 110, Ngách 110/131-11, 2-8792020
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 110, Ngách 110/21-9, 2-28792021
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 1721-17792022
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 1801-57, 2-48792023
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 180, Ngách 180/111-13792025
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 180, Ngách 180/261-19, 2-24792026
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 180, Ngách 180/31-21, 2-28792024
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 2242-6792027
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 361-83, 2-60792010
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 36, Ngách 36/2a2-22792012
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 36, Ngách 36/371-11, 2-18792013
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 36, Ngách 36/91-14792011
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 521-21, 2-52792014
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 861-59, 2-68792015
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 86, Ngách 86/171-21, 2-8792016
Đường Nguyễn An Ninh, Ngõ 86, Ngách 86/251-11, 2-16792017
Đường Nguyễn Thái Học1-55, 2-4792152
Đường Nguyễn Thái Học55-155792151
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 171-7, 2-6792259
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 371-9, 2-4792260
Đường Nguyễn Thái Học, Hẻm 51-15, 2-10792258
Đường Nguyễn Tri Phương1-47, 2-184792100
Đường Nguyễn Tri PhươngHẻm 15792287
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 091-7, 2-6792106
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 1321-19, 2-20792104
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 132, Ngách 132/21-45, 2-26792105
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 211-7, 2-8792107
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 401-19, 2-18792101
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 40, Ngách 40/361-15, 2-34792102
Đường Nguyễn Tri Phương, Hẻm 541-23, 2-30792103
Đường Phạm Hồng Thái1-237, 2-180792028
Đường Phạm Hồng TháiHẻm 119792277
Đường Phạm Hồng TháiHẻm 179792278
Đường Phạm Hồng TháiHẻm 203792279
Đường Phạm Hồng Thái, Ngách 58/2Hẻm 58792273
Đường Phạm Hồng Thái, Ngách 60/28Hẻm 60792274
Đường Phạm Hồng Thái, Ngách 60/38/3Hẻm 60792275
Đường Phạm Hồng Thái, Ngách 75/9Hẻm 75792276
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1031-23, 2-38792049
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 103, Ngách 103/241-7, 2-6792050
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1101-35, 2-34792040
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1271-21, 2-88792051
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 127, Ngách 127/111-3792053
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 127, Ngách 127/121-59, 2-30792052
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 127, Ngách 127/191-11792054
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 127, Ngách 127/201-11, 2-30792055
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1352-8792056
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1471-13, 2-6792057
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1511-15, 2-16792058
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1592-20792059
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1601-15, 2-10792041
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 1911-31, 2-16792060
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 2111-15, 2-6792061
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 2131-13, 2-16792062
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 271-19, 2-34792042
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 27, Ngách 27/21-19, 2-4792043, 792044
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 431-5, 2-4792045
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 43, Ngách 43/21-21792046
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 522-6792029
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 581-11, 2-10792030
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 601-69, 2-78792031
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 60, Ngách 60/221-11, 2-6792034
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 60, Ngách 60/351-19, 2-12792033
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 60, Ngách 60/381-31, 2-24792035
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 60, Ngách 60/531-11, 2-10792036
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 60, Ngách 60/91-69, 2-78792032
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 751-15, 2-16792047
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 821-15, 2-16792037
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 871-3792048
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 882-12792038
Đường Phạm Hồng Thái, Ngõ 921-9, 2-8792039
Đường Trần Huy Liệu1-5, 2-26792261
Đường Trần Huy Liệu, Hẻm 11-25, 2-20792262
Đường Trần Khắc Chung1-5, 2-6792263
Đường Trần Khắc Chung, Hẻm 11-9, 2-12792265
Đường Trần Khắc Chung, Hẻm 1, Ngách 1/11-19, 2-14792266
Đường Trần Khắc Chung, Hẻm 32-20792268
Đường Trần Khắc Chung, Hẻm 41-19792269
Đường Trần Khắc Chung, Hẻm 51-19, 2-6792267
Đường Trần Khánh Dư1-79, 2-50792270
Đường Trương Công Định349-709792080
Đường Trương Công ĐịnhHẻm 349792280
Đường Trương Công ĐịnhHẻm 419792281
Đường Trương Công ĐịnhHẻm 427792282
Đường Trương Công ĐịnhHẻm 547792286
Đường Trương Công Định, Hẻm 3871-7, 2-18792081
Đường Trương Công Định, Hẻm 3911-19, 2-18792082
Đường Trương Công Định, Hẻm 3991-17, 2-10792083
Đường Trương Công Định, Hẻm 399, Ngách 399/171-7, 2-6792084
Đường Trương Công Định, Hẻm 399, Ngách 399/61-11, 2-8792085
Đường Trương Công Định, Hẻm 4031-7792086
Đường Trương Công Định, Hẻm 4311-5792087
Đường Trương Công Định, Hẻm 4591-27, 2-24792088
Đường Trương Công Định, Hẻm 459, Ngách 459/182-8792089
Đường Trương Công Định, Hẻm 459, Ngách 459/242-24792090
Đường Trương Công Định, Hẻm 4791-27, 2-20792091
Đường Trương Công Định, Hẻm 479, Ngách 479/21-21, 2-26792093
Đường Trương Công Định, Hẻm 479, Ngách 479/31-7792092
Đường Trương Công Định, Hẻm 479, Ngách 479/61-21, 6-16792094
Đường Trương Công Định, Hẻm 5131-43, 2-32792095
Đường Trương Công Định, Hẻm 513, Ngách 513/271-11792097
Đường Trương Công Định, Hẻm 513, Ngách 513/322-8792096
Đường Trương Công Định, Hẻm 5811-17, 2-14792099
Đường Trương Công Định, Hẻm 5971-5, 2-8792098
Đường Trương Công Định, Ngách 459/12Hẻm 459792283
Đường Trương Công Định, Ngách 513/15Hẻm 513792284
Đường Trương Công Định, Ngách 513/21Hẻm 513792285
Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Lô nhà G1 Từ Số 1-42792147
Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Lô nhà G2 Từ Số 1-21792146
Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Lô nhà G3 Từ Số 1-21792148
Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Lô nhà G4 Từ Số 1-20792149
Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại, Lô nhà K3 Từ Số 1-23792150
Khu tập thể Liên Doanh Việt XDãy nhà B7 Tầng 4 Từ 401-412792246
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A10 Tầng 1 Từ 101 112792198
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A10 Tầng 2 Từ201-212792199
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A10 Tầng 3từ 301-312792200
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A10 Tầng 4 Từ 401-412792201
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A10 Tầng 5 Từ 501-512792202
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A11tầng 1 Từ 101-112792203
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A11 Tầng 2 Từ 201-212792204
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A11 Tầng 3 Từ 301-312792205
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A11 Tầng 4 Từ 401-412792206
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A11 Tầng 5 Từ 501-512792207
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A12 Tầng 1 Tứ 101-114792208
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A12 Tầng 2 Từ 201-214792209
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A12 Tầng 3 Từ 301-314792210
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A12tầng 4 Từ 401-414792211
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A‚12tầng 5 Từ 501-514792212
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A1tấng 2 Từ 201-212792154
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A1 Tầng 3 Từ 301-312792155
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A1 Tầng 4 Từ 401-412792156
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A1 Tầng 5 Từ 501-512792157
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A2 Tầng 1 Từ 101-112792158
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A2 Tầng 2 Từ 201-212792159
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A2 Tầng 3 Từ 301-312792160
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A2 Tầng 4 Từ 401-412792161
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A2 Tầng 5 Từ 501-512792162
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A3 Tầng 1 Từ 101-112792163
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A3 Tầng 2 Từ 202-212792164
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A3 Tầng 3 Từ 301-312792165
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A3 Tầng 4 Từ 401-412792166
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A3 Tầng 5 Từ 501-512792167
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A4 Tấng 1 Từ 101-112792168
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A4 Tầng 2 Từ 202-212792169
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A4 Tầng 3 Từ 301-312792170
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A4 Tầng 4 Từ401-412792171
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A4 Tầng 5 Từ 501-512792172
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A5 Tầng 1 Từ 101-112792173
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A5 Tầng 2 Từ 201-212792174
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A5 Tầng 3 Từ 301-324792175
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A5 Tầng 4 Từ 401-424792176
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A5 Tầng 5 Từ 501-524792177
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A6 Tầng 1 Từ 101-112792178
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A6tầng 2 Từ 202-212792179
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A6 Tầng 3 Từ 301-312792180
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A6 Tầng 4 Từ 401-412792181
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A6 Tầng 5 Từ 501-512792182
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A7 Tầng 1 Từ 101-112792183
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A7 Tầng 2 Từ 202-212792184
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A7 Tầng 3 Từ 301-312792185
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A7 Tầng 4 Từ 401-412792186
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A7 Tầng 5 Từ 501-512792187
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A8 Tầng 1 Từ 101-112792188
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A8 Tầng 2 Từ 202-212792189
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A8 Tầng 3 Từ 301-312792190
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A8 Tầng 4 Từ 401-412792191
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A8 Tầng 5 Từ 501-512792192
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A9 Tầng 1 Từ 101-112792193
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A9 Tầng 2 Từ 201-212792194
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A9 Tầng 3 Từ 301-312792195
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A9 Tầng 4 Từ 401-412792196
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà A9 Tầng 5 Từ 501-512792197
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B10 Tầng 1từ101-112792253
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B10 Tầng3 Từ 301-312792255
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B10 Tầng 4 Từ 401-412792256
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B10 Tầng 5 Từ501-512792257
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B1 Tầng 1 Từ 101-112792213
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B1 Tầng 2 Từ 202-212792214
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B1 Tầng 3 Từ 301-312792215
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B1tầng 4 Từ 401-412792216
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B1 Tầng 5 Từ 501-512792217
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B2 Tầng 1 Từ 101-112792218
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B2 Tầng 2 Từ 201-212792219
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B2 Tầng 3 Từ301-312792220
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B2 Tầng 4 Từ 401-412792221
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B2 Tầng 5 Từ 501-512792222
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B3 Tầng 1 Từ 101-114792223
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B3 Tầng 2 Từ 201-214792224
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B3 Tầng 3 Từ 301-314792225
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B3 Tầng 4 Từ 401-414792226
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B3 Tầng 5 Từ 501-514792227
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B4 Tầng 1 Từ 101-112792228
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B4 Tầng 2 Từ 201-212792229
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B4 Tầng 3 Từ 301-312792230
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B4 Tầng 4 Từ 401-412792231
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B4 Tầng 5 Từ 501-512792232
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B5 Tầng 1 Từ 101-124792233
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B5 Tầng 2 Từ 201-224792234
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B5 Tầng 3 Từ 301-324792235
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B5 Tầng 4 Từ 401-424792236
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B5 Tầng 5 Từ 501-524792237
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B6 Tầng 1từ 101-124792238
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B6 Tầng 2 Từ 201-224792239
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B6 Tầng 3 Từ 301-324792240
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B6 Tầng 4 Từ 401-424792241
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B6 Tầng 5 Từ 501-524792242
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B7 Tầng 1 Từ 101-112792243
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B7 Tầng 2 Từ 201-212792244
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B7 Tầng 3 Từ 301-312792245
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B7 Tầng 5 Từ 501-512792247
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B 8 Tầng 1từ 101-112792248
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B8 Tầng 2 Từ 201-212792249
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B8 Tầng 3 Từ 301-312792250
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B8 Tầng 4 Từ 401-412792251
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà B8 Tầng 5 Từ 501-512792252
Khu tập thể Liên Doanh Việt XôDãy nhà Tầng 2 Từ 201-212792254
Khu tập thể Liên Doanh Việt Xô, Dãy nhà A1 Tấng 1101-112792153
Khu tập thể OscDãy nhà A Từ A1-a5792063
Khu tập thể OscDãy nhà B Từ B1-15792064
Khu tập thể OscDãy nhà C Từ C1-c12792065
Khu tập thể OscDãy nhà D Từ D1-d10792066
Khu tập thể OscDãy nhà E Từ E1-e9792067
Khu tập thể OscDãy nhà F Từ F1-f10792068
Lô nhà K1,k2,k3,k4-., Khu dân cư Trung Tâm Thương Mại792145

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vũng Tàu

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Nguyễn An Ninh65
Phường 1102
Phường 1070
Phường 1130
Phường 1284
Phường 2151
Phường 3172
Phường 4172
Phường 572
Phường 6164
Phường 7282
Phường 8124
Phường 971
Phường Rạch Dừa99
Phường Thắng Nhất130
Phường Thắng Tam61
Xã Long Sơn11

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Vũng Tàu
782xx1 860296.237140,32.111
Thành phố Bà Rịa
781xx182122.42491,51.338
Huyện Châu Đức
786xx102143.306420,6341
Huyện Đất Đỏ
783xx3769.502189,6367
Huyện Long Điền
784xx75125.179771.626
Huyện Tân Thành (Thị xã Phú Mỹ)
787xx64128.205337,6380
Huyện Xuyên Mộc
785xx90134.401642,2214
huyện đảo Côn Đảo788xx335.12775,268

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post