Thế Giới Nghịch

Bài viết từ báo và tạp chí (Hết)Attanasio, John B. “The Constitutionality of Regulating Human Genetic Engineering: Where Procreative Liberty and Equal Opportunity Collide.” (Tính hợp hiến của việc quản lý chuyển đổi gien người: nơi quyền tự do sinh sản và bình đẳng giới xung đột nhau.) Tạp chí phê bình pháp luật của trường Đại học Chicago 53 (1986): 1274 – 1342. Thường thì tôi không thích những suy đoán lập dị nhưng bài viết này, tuy đã cũ hai mươi năm, vẫn rất xuất sắc nhờ cách trình bày chi tiết và tinh vi.

Charlton, Bruce G. “The rise of the boy-genius: Psychological neoteny, science and modern life.” (Sự lên ngôi của thần đồng: hình thái ấu trùng tâm lý, khoa học, và cuộc sống hiện đại.) Tạp chí Medical Hypotheses 67, số 4 (2006): 679 – 81.

Dobson, Roger, và Abul Tahar. “Cavegirls Were the First Blondes to Have Fun.” (Phụ nữ thượng cổ là những người tóc vàng đầu tiên biết vui đùa.) Báo The Sunday Times (Vương quốc Anh), 26 Tháng Hai, 2006.

Marshall, Eliot. “Fraud Strikes Top Genome Lab.” (Gian lận giáng đòn nặng xuống phòng thí nghiệm hàng đầu về bộ gien.) Tạp chí Science 274 (1996): 908 – 910.

Newman, Stuart A. “Averting the Clone Age: Prospects and Perils of Human Developmental Manipulation.” (Ngăn chặn kỷ nguyên nhân bản vô tính: Viễn cảnh và hiểm họa của việc thao túng quá trình phát triển ở người.) Tạp chí Journal of Contemporary Health Law and Policy 19, số một (2003): 431 – 63. Một nhà khoa học trình bày luận điểm chống lại nhân bản vô tính.

Patterson, N., Daniel J. Richter, Sante Gnerre, Eric S. Lander, và David Reich. “Genetic evidence for complex speciation of humans and chimpanzees.” (Chứng cứ di truyền cho quá trình chuyên biệt hóa phức tạp ở người và tinh tinh.) Tạp chí Nature (ấn bản trực tuyến phát hành trước), DOI: 10.1038/nature 04789. Rajghatta, Chidanand. “Blondes Extinction Report Is Pigment of Imagination.” (Bài báo về sự tuyệt diệt của người tóc vàng là sản phẩm của trí tưởng tượng.) Báo Times of India, 3 Tháng Mười, 2002.

Scientist Admits Faking Stem Cell Data.” (Một nhà khoa học thừa nhận làm giả dữ liệu tế bào gốc.) Báo New York Times, 5 Tháng Bảy, 2006.

Stern, Andrew. “Artist Seeks to Free His Glowing Creation—Rabbit.” (Một nghệ nhân muốn giải phóng con thỏ phát sáng mà mình đã tạo ra.) Reuters, 23 Tháng Chín, 2000.

Wade, Nicholas. “University Panel Faults Cloning Co-Author.” (Tiểu ban trường đại học quy trách nhiệm cho đồng tác giả nhân bản vô tính.) Báo New York Times, 11 Tháng Hai, 2006.

Journal to Examine How It Reviewed Articles.” (Tòa soạn một tạp chí chuyên ngành rà soát cách đánh giá bài viết.) Báo New York Times, 11 Tháng Một, 2006.

Neng Yu, M.D., Margot S. Kruskall, M.D., Juan J. Yunis, M.D., Joan H.M. Knoll, Ph.D., Lynne Uhl, M.D., Sharon Alosco, M.T., Marina Ohashi, Olga Clavijo, Zaheed Husain, Ph.D., Emilio J. Yunis, M.D., Jorge J. Yunis, M.D., và Edmond J. Yunis, M.D. (2002). “Disputed maternity leading to identification of tetragametic chimerism.” (Tìm ra thể khảm bốn hợp tử từ một vụ tranh cãi về mẫu hệ.) Tạp chí New England Journal of Medicine 346, số 20: 1545-52.

TƯ LIỆU INTERNET

Berlusconi’s Fat Becomes Soap.” (Mỡ của Berlusconi trở thành xà phòng.)

http://www.ananova.com/news/story/sm_ 1424471.html

“‘Berlusconi’s Fat’ Moulded to Art.” (Mỡ của Berlusconi được nặn thành tác phẩm nghệ thuật.) Bản tin đài BBC, 20 tháng 6, 2005.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4110402.stm

Blonde Extinction.” (Sự tuyệt diệt của người tóc vàng.)

http://www.snopes.com/science/stats/blondes.asp

Blondes to Die Out in 200 Years.” (Người tóc vàng sẽ tuyệt diệt trong 200 năm nữa.) Bản tin đài BBC, 27 tháng 9, 2002.

Extinction of Blondes Vastly Overreported, Media Fail to Check Root of ‘Study’.” (Chuyện người tóc vàng tuyệt diệt bị thổi phồng rất nhiều. Truyền thông không xác minh nguồn gốc của “cuộc nghiên cứu”.) BáoWashington Post, 2 tháng 10, 2002.

Genetic Savings & Clone.” (Tiết kiệm và nhân bản vật liệu di truyền.)

Marco Evaristti, Polpette al grasso di Marco, 2006 (to fry in his own fat).”

http://www.evaristti.com/news/meatball.htm

It Really Hauls Ass.” Tạp chí Wired, tháng 5, 2006.

http://www.wired.com/wired/archive/14.05/start.html

Marshall, Eliot. “Families Sue Hospital, Scientist for Control of Canavan Gene.” (Nhiều gia đình kiện bệnh viện, nhà khoa học kiểm soát gien bệnh Canavan.)

http://www.sciencemag.org/cgi/content/summarry/290/5494/2062

The Cactus Project.” (Dự án xương rồng.)

http://www. thecactusproject.com/images.asp

Tissue Engineering: The Beat Goes On: Nature.” (Chuyển đổi mô: Nhịp trống lại tiếp tục.) Tạp chí Nature.

www.nature.com/nature/journal/v421/n6926/full/42188a.html

WHO. “Clarification of erroneous news reports indicating WHO genetic research on hair color.” (Tường trình về những bản tin sai lệch đề cập đến nghiên cứu gien màu tóc do WHO thực hiện.) 1 tháng 10, 2002.

http://www.who.int/mediacentre/news/statemens/statemen05/en/

Hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.