iMindMap 8.1.1 Full Crack. Phần mềm này cho phép bạn viết mọi thứ bạn cần và chuyên nghiệp hơn rất nhiều so với bạn vẽ sơ đồ tư duy bằng tay.

iMindMap 8.1.1 Full Crack

Phần mềm vẽ sơ đồ tư duyGiới thiệu về iMindMap 8.1.1 Full Crack


  • iMindMap 8.1.1 một công cụ tuyệt vời giúp bạn phác họa ý tưởng của bạn ra sản phẩm thực sự, nó giúp bạn nhanh chóng thực hiện ý tưởng của mình.
  • Từ ý tưởng đến hiện thực với imidmap chỉ cần 3 bước đơn giản là bạn có thể thực hiện nó.
  • Đưa các ý tưởng của bạn vào khu bản đồ tư duy, phát triển và tổ chức chúng trong iMindMap một cách trực quan. Đó là một quá trình đổi mới hoàn toàn cho các nhà tư tưởng sáng tạo những người muốn kết quả, chứ không phải hệ thống quản lý dự án phức tạp và cồng kềnhDownload iMindMap 8.1.1 Full Crack (1 link duy nhất)

Link Google Driver: https://drive.google.com/file/d/0ByeuE5-BRAnkUlBqdEtHLXV5Mjg/view?resourcekey=0-RJ2nWa2-OO9W9GH2Puu2WA


Hướng dẫn cài đặt + Crack iMindMap 8.1.1
Bước 1. Cài đặt bằng cách chạy file Imindmap8_windows_8.1.1.exe
Bước 2. Sau khi cài xong, thoát hẳn iMindMap (và Preloader nếu có)
Bước 3. Giải nén IMindMap 8.1.1 Crack.rar
Bước 4. Copy thư mục bin ở đây và paste vào thư mục cài đặt iMindMap (C > Program File > ThinkBuzan)
Bước 5. Copy 2 thư mục JSoft và ThinkBuzan rồi paste vào thư mục Programdata trong ổ C
(thư mục này thường bị ẩn do đó bạn vào Folder options > View > Show hidden files, folders and drivers)
Lúc này việc Crack đã xong, bạn mở iMindMap lên và trải nghiệm.

New Post