Jitbit Macro Recorder – là chương trình macro theo tôi là tốt nhất cho Windows. Không chỉ giúp bạn lưu lại các thao tác bàn phím và chuột để giảm thời gian xử lý công việc mà còn là một công cụ tự động hóa mạnh mẽ chuyển đổi các macro thành file EXE và nhiều chức năng hơn thế nữa.

Macro Recorder

Jitbit Macro Recorder

Download : https://www.jitbit.com/macro-recorder/

Không chỉ là một macro :

Tại sao bạn chỉ tự giới hạn macro của mình với chuột và phím ? hãy chèn các Insert custom commands và  statements vào các macro của bạn “launch website”, “open file”, “wait for window”, “goto”, “shutdown” .. và nhiều hơn nữa. Thêm logic vào macro của bạn bằng câu lệnh “IF-THEN”, “REPEAT X TIMES”.

Dễ sử dụng :

Macro Recorder có giao diện người dùng dễ dàng và đơn giản. Quên đi hàng giờ lãng phí đọc hướng dẫn sử dụng. Bắt đầu sử dụng Macro Recorder trong vài giây. Chỉ cần nhấp vào “Ghi lại” bằng chuột và bắt đầu làm việc.

Đóng gói với định dạng EXE

Chuyển đổi macro của bạn sang một tệp EXE có thể chạy trên bất kỳ máy tính nào tương thích với Windows . Tệp EXE sẽ tiết kiệm không gian và cải thiện hiệu năng vì sử dụng các nên tảng đóng gói và nén bằng các kỹ thuật tối ưu hóa tiên tiến.

Thông minh và linh hoạt :

Macro Recorder có thể tìm thấy hình ảnh trên một màn hình, phát hiện khi một cửa sổ thay đổi vị trí của nó v..v…. Macro Recorder đi kèm với windows-shell integration và scheduling. Macro có thể được chỉnh sửa với trình biên tập có đầy đủ tính năng

Có thể điều chỉnh được

Có thể edit nhanh , bộ lọc ghi macro, vòng lặp phát lại macro, ghi macro playback “stealth-mode” và nhiều hơn nữa.

Lisence Jitbit macro recorder :

 

Name: downmienphi.com

C6bVGusfrFFU2vviCpQzxMM5C9cFOkD2G8ROhfrSPWbkCvvFP3oeZv7+

NJ7iq8XddRzMgy9eqYr9S9W9qSYtq/efrCalSm7SjENMC+zK9vzpPf7+

YCKY4wgH59QHntD2riS1Qcsc9fgnoOoZWgFC01bJ0s5iQzCX2AGtGv7+

IH800Ltumy7maQIiHt4D+HjwSEWD/rlgW7l5s9imvCTK25ktgjfWfv7+

RTmSr56tCgg+ItTavl7HqkFszDEwj7AebfjK+2p4aj1W1LRsj98o/P7+

EF02oaSU9+nfgVV4RIsWfKi+dXEyW3ik15cpG8KqRtn2uZmK2IgaG/7+

TP6qeDcHJqoAg6OGeUcvtlmTXJoe7FBLRu+i9iDKpxdBJ0WR+7H5tv7+

cHA5EW1EYJgqT2hUHxV01qbey5RGbLEDmJyX2uGyaqgJKT81kGKj5P7+

 

 

New Post