Ứng dụng web này rất tiện lợi khi bạn cần cắt một tập tin video nhỏ. Ứng dụng này không cần cài đặt, và làm việc ngay trong trình duyệt của bạn. Ứng dụng này hỗ trợ hầu như tất cả các định dạng video trên đời. Nếu tập tin của bạn không thể được mở ra, có thể là nó đã bị hư hại hoặc quá lớn.
Link truy cập trực tiếp : https://online-video-cutter.com/

Bạn có thể xoay video của mình 90, 180 hoặc 270 độ. Điều này có thể hữu ích khi một cảnh dọc được chụp trong chế độ ngang hoặc ngược lại. Sau khi tải lên tập tin của bạn, bạn có thể chọn chất lượng và định dạng của tập tin đầu ra. Không cần kiểm soát phức tạp – mọi tính năng đều chỉ cần một hoặc hai nhấp chuột.
New Post
Same Tags Post