Công cụ giúp lấy text ngay trong ảnh –  Là sản phẩm của một lập trình viên mang tên Kevin Kwok, Project Naptha sử dụng một số thuật toán nhận dạng ký tự quang học (OCR), tích hợp các thư viện do Microsoft và Google phát triển để tạo mẫu ký tự trên gần như bất kỳ bức ảnh nào.

addon : https://chrome.google.com/webstore/detail/project-naptha/molncoemjfmpgdkbdlbjmhlcgniigdnf

Công cụ giúp lấy text ngay trong ảnh

Công cụ giúp lấy text ngay trong ảnh

New Post