Cách tìm link phim dựa vào robot của google để tải trực tiếp của bất kỳ bộ phim nào

 

Bằng truy vấn hoàn hảo tới các robot của Google, bạn có thể tìm thấy liên kết tải xuống trực tiếp của bất kỳ bộ phim yêu thích.

Cách tìm link phim 1 : 

 

Nhập tên của một bộ phim muốn tải xuống và sau tên, sao chép và dán đoạn code này cùng với tên phim. Movie Name -inurl:(htm|html|php|pls|txt) intitle:index.of “last modified” (mp4|wma|aac|avi)

 Cách tìm link phim 2 :
New Post