PageSpeed Insights

PageSpeed Insights là công cụ kiểm tra tốc độ web của gooogle , PageSpeed Insights phân tích nội dung của trang web, sau đó tạo đề xuất nhằm giúp trang đó hoạt động nhanh hơn.
link trực tiếp : https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

New Post