64 Nước Cờ Trên Bàn Thương Lượng

CÁC CHIÊU KẾT THÚC THƯƠNG LƯỢNG14. Đóng vai Người tốt/Kẻ xấu

15. Chiêu Nài thêm

16. Làm thế nào để giảm dần nhượng bộ?

17. Chiêu Rút lại đề nghị

18. Tạo cảm giác dễ dàng chấp nhận


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.