Huyện Thanh Sơn

Huyện Thanh Sơn có 23 đơn vị hành chính gồm thị trấn Thanh Sơn và 22 xã: Sơn Hùng, Địch Quả, Giáp Lai, Thục Luyện, Võ Miếu, Thạch Khoán, Cự Thắng, Tất Thắng, Văn Miếu, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Minh, Hương Cần, Khả Cửu, Tân Lập, Đông Cửu, Yên Lãng, Yên Lương, Thượng Cửu, Lương Nha, Yên Sơn và Tinh Nhuệ.

Thanh Sơn là nơi cư trú của các dân tộc: Mường, Kinh…

Thanh Sơn có những đểm du lịch như: hồ Tam Thắng, đình Thạch Khoán, đình Cả, đình Tế (Tất Thắng); đình Lương Nha, đình Lưa, đình Võ Trong.

Sưu Tầm

Thông tin Huyện Thanh Sơn

Bản đồ Huyện Thanh Sơn

Quốc gia : Việt Nam
Vùng : Đông Bắc
Tỉnh : Tỉnh Phú Thọ
Diện tích : 620,63 km²
Dân số : 117.665
Mật độ : 189,6 người/km²
Số lượng mã bưu chính 269

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huyện Thanh Sơn

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Thanh Sơn16
Xã Cự Đồng8
Xã Cự Thắng15
Xã Địch Quả9
Xã Đông Cửu14
Xã Giáp Lai8
Xã Hương Cần14
Xã Khả Cửu16
Xã Lương Nha11
Xã Sơn Hùng8
Xã Tân Lập9
Xã Tân Minh4
Xã Tất Thắng15
Xã Thạch Khoán16
Xã Thắng Sơn11
Xã Thục Luyện12
Xã Thượng Cửu10
Xã Tinh Nhuệ9
Xã Văn Miếu14
Xã Võ Miếu21
Xã Yên Lãng7
Xã Yên Lương9
Xã Yên Sơn13

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Phú Thọ

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Việt Trì
658
283.995 111,75 2.541
Thị xã Phú Thọ
233
71.600 64,60071.108
Huyện Cẩm Khê197
125.790234,2537
Huyện Đoan Hùng
275
103.743302,4343
Huyện Hạ Hoà
295
104.872339,4309
Huyện Lâm Thao
203
99.85997,51.024
Huyện Phù Ninh
199
94.094156,4602
Huyện Tam Nông
145
75.469 155,5485
Huyện Tân Sơn
167
76.035688,6110
Huyện Thanh Ba
261
108.015 195553
Huyện Thanh Sơn
269
117.665620,6 190
Huyện Thanh Thuỷ
133
75.588123,8611
Huyện Yên Lập225
82.213 437,5188

 

 (*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định  , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này  số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vùng Đông Bắc

TênMã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeMã hành chính Dân số Diện tích Mật độ dân số
Tỉnh Bắc Giang23xxxx20498, 13VN-54 1.624.4563.849,7 km²421 người/km²
Tỉnh Bắc Kạn26xxxx20997VN-53 330.1004.859,4 km²62 người/km²
Tỉnh Cao Bằng27xxxx20611VN-04 517.9006.707,9 km²77 người/km²
Tỉnh Hà Giang31xxxx21923VN-03 771.2007.914,9 km²97 người/km²
Tỉnh Lạng Sơn24xxxx20512VN-09 751.2008.320,8 km²90 người/km²
Tỉnh Lào Cai33xxxx21424VN-02 656.9006.383,9 km²103 người/km²
Tỉnh Phú Thọ29xxxx21019VN-68 1.351.0003.533,4 km²382 người/km²
Tỉnh Quảng Ninh20xxxx20314VN-13 1.211.3006.102,3 km²199 người/km²
Tỉnh Thái Nguyên25xxxx20820VN-69 1.156.0003536,4 km²32 người/km²
Tỉnh Tuyên Quang30xxxx20722VN-07 746.7005.867,3 km²127 người/km²
Tỉnh Yên Bái32xxxx21621VN-06 771.6006.886,3 km²112 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng  Vùng Đông Bắc

 

 

New Post