TIẾU NGẠO GIANG HỒ

017. “Tịch Tà Kiếm” đả bại Trường ThanhLao Đức Nặc nói: -Lời ca tụng của Lục sư đệ nghe chừng khó tiêu lắm.
Mấy tên sư đệ khác đồng thanh la lên: -Nhị sư ca mau kể tiếp đi! Đừng rườm
lời với gã lục hầu nhi làm chi nữa.
Lao Đức Nặc liền kể tiếp: -Lúc đó ta lập tức ngồi nhỏm dậy, bước chân xuống,
rồi len lén đi về phía phát ra thanh âm. Tiếng khí giới chạm nhau chát chúa
mỗi lúc một dữ dội. Trống ngực đánh hơn trống làng ta nghĩ thầm: “Bọn mình
hai người ở trong đầm rồng hang cọp này, đại sư ca võ công cao cường may ra
còn có thể chạy thoát chứ mình thì khó lòng toàn mạng”. Ta nghe dường như
tiếng khí giới từ hậu điện vọng ra. Trong hậu điện vẫn còn ánh sáng đèn lọt
qua khe cửa sổ chiếu ra ngoài. Ta lún thấp người xuống rón rén đến gần. Khi
ta nhòm qua khe cửa sổ vào trong mới thở phào một cái, xuýt nữa bật lên
tiếng cười. Té ra mình thần hồn nát thần tính. Mấy ngày không được tiếp kiến
Dư quán chủ đâm ra tính quẩn lo quanh, những tưởng sẽ có điều bất lợi đến
với mình. Trong hậu điện làm gì có đại sư ca đến sinh sự, trả thù? Mà chỉ có
hai cặp đang đấu kiếm: một là cặp Hầu Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng, còn
cặp nữa là Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hài,
Lục Đại Hữu nói: -Chà chà! Bọn đệ tử phái Thanh Thành dụng công quá nhỉ!
Ban đêm mà họ chẳng nghỉ ngơi, còn gọi nhau đua gươm đấu kiếm. Như vậy
kêu bằng “Lúc lâm trận mới mài thương” hay là “Ngày thường sao chẳng chịu
thiêu hương, lúc cấp bách ôm chân đức Phật”.
Lao Đức Nặc liếc gã một cái rồi tủm tỉm cười nói tiếp: -Chính giữa hậu điện
một đạo nhân vừa bé nhỏ vừa thấp lùn, mình mặc áo đạo bào màu xanh ngồi
đó. Tuổi lão vào trạc ngoại ngũ tuần. Bộ mặt lão gầy khẳng gầy kheo. Coi bộ
lão chỉ nặng tới sáu, bảy chục cân là cùng. Người võ lâm thường đồn chưởng
môn phái Thanh Thành là một đạo nhân loắt choắt, nhưng nếu chưa thấy mặt
lão thì không sao hình dung được lão loắt choắt như thế nào? Gặp lão ngoài
đường, dễ ai mà dám tin lão lại là Dư quán chủ phái Thanh Thành, lừng danh
khắp thiên hạ? Chung quanh hậu điện mấy chục tên đệ tử đứng đông đặc.
Bọn chúng theo dõi cuộc đấu kiếm trong điện không chớp mắt.
Ta mới coi mấy đường kiếm đã biết ngay họ đang chiết giải những chiêu thức
mới luyện từ mấy hôm trước. Trong lòng ta không khỏi hồi hộp vì nếu mình bị
họ phát giác ra thì nguy hiểm vô cùng! Chẳng những chính mình nhục nhã hết
chỗ nói mà còn thương tổn đến thanh danh bản phái. Đại sư ca đã đá hai tên
đầu trong bọn Thanh Thành tứ tú là Hào Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng xuống
lầu. Tuy sư phụ lão gia có trách phạt đánh đòn về tội y không giữ môn qui, gây
chuyện thị phi đắc tội với môn phái bạn, nhưng trong thâm tâm lão gia biết
đâu chẳng lấy thế làm khoan khoái, vì đại sư ca đã làm vẻ vang cho bản phái.
Thanh Thành tứ tú gì mà không chịu nổi một cước của đại đệ tử phái Hoa Sơn.
Bây giờ ta nhòm trộm sự bí mật của họ thì so với chuyện ăn cắp tiền bạc còn
bẽ mặt hơn nhiều. Lúc trở về sư phụ nổi lôi đình tất đuổi ta ra khỏi môn
trường. Song ta lại nghĩ rằng: Vụ này không chừng có quan hệ lớn đến bản
phái, khi nào ta lại bỏ đi cho đành. Rồi ta tự nhủ: Mình chỉ coi mấy chiêu xong
lập tức bỏ đi liền.
Lao Đức Nặc ngừng lại một chút rồi kể tiếp: -Nhưng ta coi hắt mấy chiêu này
lại đến mấy chiêu khác. Ta nhìn thấy bốn tên ra những chiêu cực kỳ cổ quái, ít
thấy trong võ lâm. Những chiêu này dường như không lấy gì làm uy mãnh.
Trong lòng ta rất lấy làm kỳ tự hỏi: “kiếm pháp này chẳng có chỗ nào ghê gớm
mà sao phái Thanh Thành lại rèn luyện suốt đêm ngày? Chẳng lẽ những
đường kiếm này là khắc tinh với kiếm pháp phái Hoa Sơn?”
Lao Đức Nặc lại hắng dặng một tiếng đoạn kể tiếp: -Ta coi thêm mấy chiêu rồi
không dám đứng lại nữa. Ta thừa cơ những người trong điện đang tỷ đấu đến
chỗ gay cấn, mọi người để hết tâm trí theo dõi cuộc đấu, ta rón rén rút lui đi
về phòng mình. Ta nghĩ rằng nếu chần chờ đến lúc chúng đình chỉ cuộc đấu
thì khó bề thoát thân. Ta bước đi mà trong lòng cực kỳ hồi hộp. Vì Dư quán
chủ bản lãnh phi thường, mình ở bên ngoài khoa chân chỉ phát ra một tiếng
động nhỏ cũng đủ làm cho lão phát giác …
Bọn sư đệ thấy Lao Đức Nặc dừng lại liền giục: -Rồi sao nữa? Nhị sư ca kể hết
đi!
Lao Đức Nặc nói: -Hai hôm sau, tối đến tiếng kiếm đụng nhau vẫn tiếp tục
vọng lại, nhưng ta không dám đi coi nữa. Thực ra ngay đêm truớc nếu ta biết
bọn họ luyện kiếm trước mặt Dư quán chủ thì đến mấy ta cũng chẳng dám đi
nhòm trộm. Chắc là số trời định rõ nên ta mới được coi một lần. Thế mà lục sư
đệ còn nịnh ta là người đởm lược, làm cho ta thêm mắc cỡ. Giả tỷ đêm hôm ấy
gã nhìn thấy mặt ta cắt không còn hột máu, mà gã không thóa mạ: Nhị sư ca
là kẻ nhát gan đệ nhất thiên hạ là ta đã cảm ơn rồi.
Lục Đại Hữu cười nói: -Không dám! Tiểu đệ không dám! Nhiều lắm thì nhị sư
ca cũng mới là đệ nhị. Có điều ở vào địa vị tiểu đệ thì lại không sợ Dư quán
chủ phát giác, vì lúc ấy tiểu đệ sợ quá rồi, toàn thân lạnh cứng, hơi thở không
thông, chẳng thể dời đi được nửa bước, phỏng có khác gì xác chết? Dư quán
chủ bản lãnh có cao cường đến đâu cũng không thể phát giác ra được ngoài
cửa sổ có Lục Đại Hữu này là một nhân vật anh hùng bậc nhất.
Mọi người nghe gã nói đều ngã lăn ra mà cười.
Lao Đức Nặc tiếp tục kể: -Sau cùng Dư quán chủ ra tiếp kiến ta. Ông ăn nói
rất lịch sự. Ông còn bảo sư phụ trách phạt đại sư ca như vậy có phần hơi quá
đáng. Phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành vốn có mối giao hảo sâu xa. Bọn đệ
tử trong lúc nóng nảy có xẩy ra sự xích mích thì cũng coi như trò trẻ nít, còn
người lớn bất tất phải quan tâm làm chi.
Lão kể tiếp: -Tối hôm ấy họ thết tiệc mời ta. Sáng sớm hôm sau ta xin cáo biệt,
được Dư quán chủ tiễn chân ra tận ngoài cổng lớn. Ta nghĩ rằng mình đứng
vào hàng tiểu bối mà từ biệt người trên, nên quỳ xuống dập đầu. Ta vừa co
chân trái toan quỳ xuống thì Dư quán chủ đưa tay phải ra đỡ dậy. Luồng kình
lực của y thật ghê gớm. Y chỉ khẽ sờ vào người mà ta cảm thấy toàn thân như
muốn nhấc bổng lên, có muốn phát huy nội lực cũng không được. Giả tỷ y
muốn hất ta ra ngoài mười trượng hoặc làm cho lăn lộn đi bảy tám vòng thì lúc
đó ta không còn đất để phản kháng. Y tủm tỉm cười hỏi: “Đại sư ca của hiền
khả nhập môn trước hiền khả mấy năm? Phải chăng hiền khả có tài nghệ rồi
mới qui đầu phái Hoa Sơn?” Lúc ấy ta bị y đẩy lên cơ hồ không thở được. Hồi
lâu ta mới trả lời: “Đệ tử học nghệ rồi mới ra đầu sư. Khi đệ tử qui đầu phái
Hoa Sơn thì đại sư ca đã làm môn hạ ân sư mười hai năm rồi”. Dư quán chủ
cười nói: “Nhiều hơn mười hai năm. Hừ! Hơn mười hai năm …”
Thiếu nữ cất tiếng hỏi: -Y nhắc lại mấy lần “Hơn mười hai năm” là có ý gì?
Lao Đức Nặc cười đáp: -Lúc đó nét mặt y coi rất cổ quái. Theo ta đoán thì y
thấy ta võ công tầm thường, còn đại sư ca luyện công nhiều hơn ta mười hai
năm tất võ công phải khá hơn chẳng nhiều thì ít.
Thiếu nữ hắng giọng một tiếng rồi không nói gì nữa.
Lao Đức Nặc lại nói tiếp: -Ta về đến nhà đưa thơ phúc đáp của Dư quán chủ
trình lên sư phụ. Bức thư này viết rất nhã nhặn khiêm cung. Sư phụ coi rồi ra
chiều cao hứng. Người liền hỏi đắn tình hình mấy bữa ở chùa Tùng Phong. Ta
liền đem việc bọn đệ tử phái Thanh Thành luyện kiếm cả ban đêm nói cho sư
phụ nghe. Sư phụ liền bảo ta diễn lại. Ta chỉ nhớ được có bảy tám thức liền lập
tức diễn ra. Sư phụ coi rồi nói: “Đó là Tịch tà kiếm pháp” của nhà họ Lâm trong
Phước Oai tiêu cục”.
Lâm Bình Chi nghe nói tới câu này, chàng không nhẫn nại được, người run bần
bật. May ở chỗ bọn đệ tử phái Hoa Sơn để hết tâm thần vào câu chuyện của
nhị sư ca bọn chúng, chẳng một ai lưu tâm đến chàng.
Lao Đức Nặc lại nói: -Lúc ấy ta hỏi sư phụ “Tịch tà kiếm pháp” uy lực mạnh lắm
phải không? Vì lẽ gì phái Thanh Thành lại dụng tâm luyện tập kiếm pháp đó
như vậy? Nhưng sư phụ không trả lời.
Người nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu rồi nói: “Đức Nặc! Trước khi ngươi nhập
môn ở đây đã lưu lạc giang hồ nhiều năm có nghe thấy trong võ lâm bình luận
gì về võ công của Lâm Chấn Nam ở Phước Oai tiêu cục thế nào không?”.
Ta liền đáp: “Bạn hữu võ lâm đều nói Lâm Chấn Nam bụng dạ rộng rãi, kết bạn
biết điều nghĩa khí. Ai cũng chịu ơn y mà không đụng đến công cuộc bảo tiêu
của y. Còn bản lĩnh của bọn thủ hạ thế nào thì đệ tử không biết rõ”.
Sư phụ lại nói: “Phải đó!, ít lâu nay Phước Oai tiêu cục làm ăn hưng vượng,
phát đạt là nhờ ở bạn hữu giang hồ nể mặt. Ngươi có được nghe chuyện sư
phụ Dư quán chủ là Trương Thanh Tử hồi thiếu niên đã bị hạ dưới thanh “Tịch
tà kiếm” của Lâm Viễn Đồ không?”.
Ta đáp: “Lâm … Lâm Viễn Đồ ư? Y có phải là phụ thân của Lâm Chấn Nam
không?”.
Sư phụ đáp: “Không phải. Lâm Viễn Đồ là tổ phụ Lâm Chấn Nam. Phước Oai
tiêu cục do một tay lão sáng lập và trông nom. Năm ấy Lâm Viễn Đồ dùng bảy
mươi hai đường “Tịch tà kiếm”, một trăm lẻ tám chiêu “Phiên thiên chưởng”,
hai mươi tám ngọn “Ngân vũ tiến” để mở tiêu cục. Lão đúng là một tay vô địch
trong phe hắc đạo. Khi ấy những tay anh hùng bạch đạo thấy oai phong lão
quá mức, có nhiều người tìm đến tỷ thí võ nghệ. Nhân thế mà Trương Thanh
Tử bị thua mấy chiêu “Tịch tà kiếm” của lão”.
Ta lại hỏi: “Nếu vậy thì “Tịch tà kiếm” quả nhiên lợi hại lắm phải không?”.
Sư phụ đáp: “Vụ Trương Thanh Tử bị thua mấy chiêu, hai bên đều bưng kín
miệng, nên trong võ lâm chẳng một ai hay. Trương Thanh Tử tiền bối là bạn
thân với tổ sư ngươi nên có kể lại vụ đó cho sư tổ nghe. Lão còn nói đó là một
cái nhục lớn nhất trong đời lão, nhưng lão tự lượng không địch nổi Lâm Viễn
Đồ, mối thù này khó lòng trả được. Sư tổ ngươi cùng lão chiết giải “Tịch tà
kiếm pháp”, người cũng muốn cùng lão tìm ra chỗ sơ hở về kiếm pháp này.
Nhưng cả bảy mươi hai đường kiếm pháp đó coi bề ngoài rất tầm thường
chẳng có chi kỳ lạ mà bên trong có nhiều chỗ ảo diệu người ngoài không nghĩ
ra được. Hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp liền mấy tháng mà không nắm
được chỗ phá giải. Lúc ấy ta đứng bên, nhớ rất kỹ, nên người vừa diễn thử ta
đã biết ngay đó là “Tịch tà kiếm pháp”. Hỡi ôi! Năm tháng trôi qua, đến nay đã
mấy chục năm trời”.
Lâm Bình Chi từ khi bị bọn đệ tử phái Thanh Thành động thủ đánh mình,
không còn sức để mà chống đỡ, nên chàng đã hoàn toàn mất đi lòng tin cậy
vào võ công gia truyền của nhà chàng. Chàng chỉ mong đi qui đầu một vị minh
sư để học nghệ trả thù. Bây giờ chàng nghe Lao Đức Nặc nói đắn oai phong
của tằng tổ chàng là Lâm Viễn Đồ thì tinh thần chàng rất là phấn khởi.
Chàng tự nhủ: -Té ra “Tịch tà kiếm pháp” của nhà mình không phải tầm
thường: Ngày trước, những nhân vật đầu não phái Thanh Thành cùng phái
Hoa Sơn cũng không chống nổi. Thế mà sao gia gia ta đấu không lại với bọn
tiểu tử hậu sinh phái Thanh Thành? Hỡi ôi! Chắc gia gia mình chưa học được
đến chỗ ảo diệu về kiếm pháp.
Bỗng nghe Lao Đức Nặc nói: -Khi đó ta liền hỏi sư phụ: “Về sau Trương Thanh
Tử có trả được mối thù đó không?”.
Sư phụ đáp: “Thực ra thì tỷ thí mấy chiêu chẳng có chi đáng gọi là thù oán.
Huống chi khi ấy Lâm Viễn Đồ đã nổi tiếng lâu ngày mà các phái võ lâm Trung
Nguyên đều khâm phục lão là một vị anh hùng tiền bối mà Trương Thanh Tử
vừa mới ra đời, còn là một tên tiểu đạo sĩ. Kẻ tiểu tử hậu sinh bị thua dưới tay
một bậc tiền bối là thường, chẳng có chi đáng kể. Sư tổ ngươi còn chẳng nắm
vững được phần thắng nổi “Tịch tà kiếm pháp” liền khuyên giải lão một hồi. Từ
đó không thấy đề cập đến vụ này nữa. Trương Thanh Tử năm được ba mươi
sáu tuổi đã qua đời, có khi vì lão bực mình về vụ này đã cách xa mấy chục
năm, Dư Thượng Hải đột nhiên hướng dẫn bọn đệ tử luyện tập “Tịch tà kiếm
pháp” vì duyên cớ gì? Đức Nặc! Ngươi thử nghĩ xem”.
Lao Đức Nặc ngừng lại một chút rồi kể tiếp: -Khi ấy ta liền đáp: “Đệ tử coi tình
hình bọn người luyện kiếm trong chùa Tùng Phong thì thần sắc người nào
cũng cực kỳ nghiêm trọng. Có khi Dư quán chủ muốn kéo đến Phước Oai tiêu
cục để trả oán cho người đời trước”.
Sư phụ gật đầu nói: “Ta cũng nghĩ vậy. Trương Thanh Tử bụng dạ hẹp hòi, lại
có tính tự cao. Y bị thua dưới tay Lâm Viễn Đồ, nhất định lúc nào cũng canh
cánh bên lòng. Chắc lúc y lâm tử có di mệnh cho Dư Thượng Hải thế nào đây.
Lâm Viễn Đồ chết trước Trương Thanh Tử vậy Dư Thượng Hải có muốn trả thù
cho sư phụ thì chỉ còn cách đi kiếm con trai Lâm Viễn Đồ là Lâm Trọng Hùng.
Không hiểu tại sao mãi đến ngày nay họ mới hành động. Dư Thượng Hải cũng
là người suy nghĩ sâu xa, lập mưu rồi sau mới hành động. Phen này giữa phái
Thanh Thành và Phước Oai tiêu cục không chừng sẽ xảy ra một trường đại
chiến”.
Ta lại hỏi sư phụ: “Theo ý kiến của lão nhân gia thì cuộc đấu tranh này ai thắng
ai bại?
Sư phụ cười đáp: “Võ công Dư Thượng Hải so với Trương Thanh Tử đã cao
thâm hơn nhiều. Còn Lâm Chấn Nam võ công ra sao người ngoài khó mà hiểu
được cặn kẽ, nhưng chắc không bằng tổ phụ y được. Một đằng tiến, một đằng
thoái. Hơn nữa phái Thanh Thành ở trong bóng tối mà Phước Oai tiêu cục phơi
ra ánh sáng. Hiện giờ chưa động thủ, Phước Oai tiêu cục có đến bảy thành là
bị thất bại. Giả tỷ Lâm Chấn Nam hay tin tức này trước, mời Kim đao vô địch
Vương Nguyên Bá ở Lạc Dương về tiếp tay thì còn có thể chiến đấu được. Đức
Nặc! Ngươi có muốn đi coi cuộc náo nhiệt này không?”.
Ta liền hoan hỉ vâng mệnh. Sư phụ ra lệnh cho ta không được nói chuyện với
ai để tiết lộ vụ này. Nhưng tiểu sư muội là người linh mẫn tinh ranh, y biết rõ
tin tức này liền quanh quẩn bên mình sư phụ xin người cho đi với ta. Thế rồi
hai chúng ta giả trang làm người bán rượu ngoài thành Phúc Châu. Hàng ngày
đến Phước Oai tiêu cục để do thám động tĩnh. Chúng ta chẳng biết gì hơn
ngoài việc Lâm Chấn Nam rèn luyện kiếm pháp cho con trai là Lâm Bình Chi.
Tiạu sư muội ngó thấy, lắc đầu bảo ta: “Cái đó đâu có phải là Tịch tà kiắm
pháp. Chúng ta đây mới là Tịch tà kiếm pháp. Tà ma đến nói, chắc là vị Lâm
công tử kia phải tránh cho xa”.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn nghe Lao Đức Nặc kể chuyện đến đây đều cười ồ. Còn
Lâm Bình Chi thì đỏ mặt lên. Chàng mắc cỡ không biết chui vào đâu. Chàng
lẩm bẩm: -Té ra hai người này đã đến dòm ngó trong tiêu cục nhà mình nhiều
lần rồi thế mà bọn mình chẳng một ai hay chút gì. Người nhà mình toàn bọn
bất tài.
Lao Đức Nặc nói tiếp: -Hai chúng ta nấn ná ở ngoài thành Phúc Châu mấy
ngày thì bọn đệ tử phái Thanh Thành lục tục kéo đến. Trước hết là hai gã: Hầu
Nhân Anh và Hồng Nhân Hùng. Hai gã này hàng ngày vào tiêu cục do thám.
Ta cùng tiểu sư muội từ lần chạm trán họ rồi không đi nữa.
Hôm ấy, khéo sao vị Lâm công tử kia lại vào chiếu cố Đại Bảo hiệu là gian quán
mà ta cùng tiểu sư muội mở ra.
Tiểu sư muội chỉ biết việc lấy rượu cho bọn họ uống. Khi ấy chúng ta chỉ lo họ
đã khám phá ra hành tung mình rồi giả vờ vào quán ăn uống. Nhưng khi nghe
gã nói mấy câu ta mới biết là gã mù tịt chẳng hiểu chi hết. Té ra gã chỉ là anh
chàng ngốc không hơn, không kém.
Giữa lúc ấy phái Thanh Thành có hai tên đệ tử chẳng ra hồn là Dư Nhân Ngạn
và Giả Nhân Đạt cũng vào chiếu cố quán rượu của chúng ta.
Lục Đại Hữu vỗ tay nói: -Nhị sư ca! Sư ca cùng tiểu sư muội mở quán Đại Bảo
buôn bán hưng thịnh thông ra tứ hải Tài nguyên suốt đời tam giang. Hai vị ở
Phúc Kiến được dịp đại phát tài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.