TIẾU NGẠO GIANG HỒ

056. Thua võ công trổ tài miệng lưỡiLệnh Hồ Xung tiến lại gần mấy bước. Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy trên hai
hũ rượu lớn quả nhiên có dán giấy đỏ viết chữ vàng “Túy tiên lâu”. Giấy dán
nhãn hiệu đã cũ quá rồi, đúng là rượu để lâu. Vốn tính thèm rượu, hắn mừng
quá, cười nói: -Đem một trăm cân rượu lên ngọn núi cao nhất phái Hoa Sơn
thì dủ biết mối thâm tình của Điền huynh thâm trọng đến thế nào. Lại đây
mau! Chúng ta cùng nhau uống rượu một bữa thỏa thích.
Hắn vào động lấy hai cái bát lớn.
Điền Bá Quang đã cạy nắp hũ ra. Mùi rượm thơm bốc lên ngào ngạt.
Lệnh Hồ Xung chưa ướt môi đã thấy chếnh choáng.
Điền Bá Quang bưng hũ lên rót một bát nói: -Lệnh Hồ huynh thử nếm coi thế
nào?
Lệnh Hồ Xung cầm lấy bát rượu uống một tợp lớn rồi trầm trồ khen ngợi: -Thật
là rượu quý! Thật là rượu quý!
Hắn lại uống ừng ực hết sạch bát rượu rồi giơ ngón tay cái lên nói: -Đây là một
thứ danh tửu trên đời hiếm có.
Điền Bá Quang cười nói: -Điền mỗ nghe nói những thứ danh tửu trong thiên
hạ thì mặt bắc có Phần tửu, miền Nam có Thiệu Hưng. Thứ Phần tửu tốt nhất
không ở tỉnh Sơn Tây mà ở thành Trường An. Trong các loại rượu ngon ở
Trường An thì “Túy tiên lâu” là đệ nhất. Trước kia Lý Thái Bạch đã say khướt
suốt ngày vì thứ rượu đó. Hiện nay trừ hai hũ rượu này không còn hũ rượu thứ
ba nào nữa.
Lệnh Hồ Xung lấy làm kỳ hỏi: -Chẳng lẽ dưới hầm Túy tiên lâu chỉ còn lại hai
hũ này thôi hay sao?
Điền Bá Quang cười đáp: -Điền mỗ lấy hai hũ rượu rồi, thấy dưới hầm còn hơn
hai trăm hũ nữa thì nghĩ bụng: Từ hạng quan sang quyền quý cho đến kẻ
phàm phu tục tử ở thành Trường An hễ có giắt trong lưng là được lên “Túy
Tiên lâu” uống thứ rượu ngon này thì sao tỏ được Lệnh Hồ đại hiệp ở phái Hoa
Sơn là bậc siêu quần xuất chúng? Vì thế Điền mỗ đập tan cả hơn hai trăm hũ
rượu kia. Rượu chảy ngập đến thắt lưng, mùi thơm giàu giụa tứ bề.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa buồn cười hỏi: -Điền huynh đập tan hết cả hơn
hai trăm hũ rượu ngon rồi ư?
Điền Bá Quang cười ha hả đáp: -Trong thiên hạ chỉ còn hai hũ này thì mới là
phần lễ đáng quý. Ha ha …
Lệnh Hồ Xung lại rót một bát rượu nói: -Đa tạ! Đa tạ!
Hắn uống cạn rồi tiếp: -Điền huynh gánh hai hũ rượu này từ thành Trường An
lên đến ngọn tuyệt đỉnh núi Hoa Sơn thì nỗi vất vả cũng đã quý trọng lắm rồi.
Đừng nói thiên hạ đệ nhất danh tửu mà chỉ là hai hũ nước trong Lệnh Hồ
Xung này cũng đã cảm kích vô cùng.
Điền Bá Quang giơ ngón tay cái lên lớn tiếng hô: -Thật là đại trượng phu! Hảo
hán tử!
Lệnh Hồ Xung hỏi: -Tại sao Điền huynh lại quá khen tiểu đệ đến thế?
Điền Bá Quang đáp: -Điền mỗ là tên dâm tặc, chẳng điều tàn ác nào không
dám làm, đã gây ra bao nhiêu án mạng dưới chân núi Hoa Sơn. Phái này từ
trên xuống dưới chẳng ai là không muốn hạ sát Điền mỗ. Bữa nay Điền mỗ
gánh rượu lên đây, Lệnh Hồ huynh cứ uống thản nhiên, không sợ trong rượu
có bỏ chất độc. Chỉ có người bụng dạ trượng phu như vậy mới đáng uống thứ
rượu nổi tiếng trong thiên hạ này.
Lệnh Hồ Xung nói: -Điền huynh thật khéo bày trò. Ngày trước Lục Kháng thản
nhiên uống thuốc của địch là Dương Hựu đã nói: “Có lý đâu Dương thúc tử lại
đánh thuốc độc hại người?”. Tiểu đệ cùng Điền huynh đã hai phen giao thủ và
biết rõ phẩm hạnh Điền huynh không được đoan chính. Hai chúng ta đây khó
lòng mà bì được với hai vị hiền nhân Dương Hựu, Lục Kháng song hại người
một cách ngấm ngầm quyết chẳng thèm làm. Vả võ công Điền huynh cao
thâm hơn tiểu đệ rất nhiều. Nếu Điền huynh muốn giết tiểu đệ thì cứ rút đao
ra hạ thủ có chi là khó?
Điền Bá Quang cười ha hả nói: -Lệnh Hồ huynh nói đúng lắm. Nhưng Lệnh Hồ
huynh nên biết không phải Điền mỗ gánh hai hũ rượu này đi thẳng từ thành
Trường An lên núi Hoa Sơn đâu nhé. Điền mỗ gánh trăm cân rượu này lên
Thiểm Bắc gây ra mấy vụ án mạng, lại qua Thiểm Đông làm mấy vụ nữa rồi
mới lên núi Hoa Sơn.
Lệnh Hồ Xung kinh hãi tự hỏi: -Sao gã lại làm như vậy?
Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ngay liền nói: -Té ra Điền huynh cố ý gây ra
nhiều vụ án mới là để đánh lạc hướng sư phụ, sư nương theo kế “Điệu hổ ly
sơn”, để cố đến thăm tiểu đệ. Không hiểu Điền huynh dụng công như vậy có
điều chi chỉ giáo?
Điền Bá Quang cười nói: -Lệnh Hồ huynh thử đoán coi!
Lệnh Hồ Xung nói: -Tiểu đệ chẳng đoán làm chi.
Hắn rót đầy rượu vào bát rồi nói tiếp: -Điền huynh! Điền huynh đến đây là
khách của phái Hoa Sơn. ở nơi hoang dã chẳng có gì kính khách, vậy xin theo
kiểu mượn hoa dâng Phật. Điền huynh uống cạn một bát thiên hạ đệ nhất mỹ
tửu này đi.
Điền Bá Quang đáp: -Đa tạ!
Gã bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Lệnh Hồ Xung bồi tiếp gã một bát. Hai người giơ bát không lên cho nhau coi
rồi cùng nổi lên tràng cười ha hả, đồng thời quẳng bát xuống.
Lệnh Hồ Xung đột nhiên phóng chân phải đá ra hai cái binh binh. Hai hũ rượu
hất văng xuống hang sâu. Lâu lâu từ dưới đáy hang mới vọng lên hai tiếng
chát chát.
Điền Bá Quang kinh ngạc hỏi: -Lệnh Hồ huynh đá rượu đi là nghĩa làm sao?
Lệnh Hồ Xung nói: -Điền huynh đã cùng tiểu đệ không đồng đạo thì không
mưu sự với nhau được. Điền Bá Quang! Huynh đài làm nhiều điều tàn ác, giết
hại người vô tội. Các bạn đồng đạo võ lâm ai cũng nghiến răng căm hận. Lệnh
Hồ Xung này kính trọng huynh đài ở chỗ tính tình khoáng đạt, không kể đến
hành vi bỉ ổi mới cùng nhau uống ba bát rượu lớn. Tình nghĩa chúng ta đến
đây là hết. Đừng nói là hai hũ rượu ngon mà có đem hết đồ trân quý khắp
thiên hạ đến xếp đống trước mặt cũng không thể mua được lòng tại hạ.
Soạt một tiếng hắn rút trường kiếm ra la lên: -Điền Bá Quang! Bữa nay tại hạ
lãnh giáo những cao chiêu về phép khoái đao của huynh đài.
Điền Bá Quang không rút đao ra chỉ lắc đầu mỉm cuời đáp: -Lệnh Hồ huynh!
Kiếm thuật của quý phái thật là tuyệt diệu, nhưng Lệnh Hồ huynh còn nhỏ tuổi
chưa đủ hỏa hậu. Bây giờ huy động đao kiếm thì Lệnh Hồ huynh không phải là
đối thủ của Điền mỗ đâu.
Lệnh Hồ Xung nghĩ lại tối hôm ở trong sơn động và ngày ở trên lầu Túy Tiên
đã cùng đối phương hai phen giao thủ, võ công mình quả còn kém gã xa. Nếu
không dùng ngụy kế tìm những lời nói đưa đò để hạ màn thì đã mất mạng vào
tay gã rồi.
Sau đó Lệnh Hồ Xung vẫn nghĩ cách đối phó với phép khoái đao của Điền Bá
Quang và đã mấy lần thỉnh giáo sư phụ cùng sư nương. Nhưng ngày đó lúc tỷ
đấu hiển nhiên Điền Bá Quang chưa trổ hết môn sở trường. Mấy tháng nay tuy
hắn đã lần mò để hiểu hơn về phép khoái đao của đối phương, song càng hiểu
thì càng biết rõ mình còn kém xa. Điền Bá Quang bản hắn còn nhỏ tuổi chưa
đủ hỏa hậu mà động đao kiếm không thể đối thủ với gã được là câu nói thiệt
chứ không phải là chuyện khoác lác.
Lệnh Hồ Xung há phải là một tên vũ phu lỗ mãng, hắn nghe Điền Bá Quang
nói vậy liền gật đầu đáp: -Điền huynh nói vậy là đúng. Trong vòng mười năm
nữa Lệnh Hồ Xung này không có cách nào giết được Điền huynh.
Rồi hắn tra gươm vào vỏ.
Điền Bá Quang cười ha hả nói: -Ai biết thời vụ là người tuấn kiệt.
Lệnh Hồ Xung nói: -Lệnh Hồ Xung này là một tên vô danh tiểu tốt trên chốn
giang hồ. Điền huynh không quản vất vả lên núi Hoa Sơn chắc không phải là
lấy đầu tiểu đệ. Nhưng giữa đôi ta là địch chứ không phải là bạn.
Điền huynh có sai bảo điều gì tại hạ cũng không chịu đâu.
Điền Bá Quang cười nói: -Lệnh Hồ huynh chưa nghe Điền mỗ nói gì đã cự
tuyệt trước …
Lệnh Hồ Xung ngắt lời: -Chính thế! bất luận Điền huynh bảo tại hạ làm gì tại
hạ cũng nhất quyết không nghe. Nhưng tại hạ không chống lại được Điền
huynh thì duới chân đã bôi dầu sẵn để đánh bài chuồn thẳng.
Hắn nói xong lạng người một cái chuyển vào phía sau núi.
Không ngờ Lệnh Hồ Xung đã mau chân mà Điền Bá Quang còn mau lẹ hơn.
Lệnh Hồ Xung mới chạy được mấy trượng, Điền Bá Quang đã đứng chắn trước
mặt.
Ta nên biết Điền Bá Quang lấy ngoại hiệu là “Vạn lý độc hành” khinh công gã
cao thâm hiếm có trong võ lâm. Dĩ nhiên đao pháp của gã đã ghê gớm, song
khinh công so với đao pháp còn tinh diệu hơn nhiều. Mấy chục năm nay gã
hành hung tàn ác đã nhiều, những tay nghĩa hiệp bao phen tụ tập vây bắt mà
thủy chung không đụng được đến lông chân gã, chỉ vì khinh công gã kỳ tuyệt.
Điền Bá Quang dang hai tay ra chắn lại, Lệnh Hồ Xung lập tức xoay mình, toan
trở lại sườn núi phía trước để nhảy xuống. Nhưng hắn mới chạy được hơn
mười bước liền bị Điền Bá Quang đuổi kịp.
Gã lại giơ tay ra ngăn chặn và nổi lên tràng cười khanh khách.
Lệnh Hồ Xung lùi lại ba bước rút kiếm ra la lên: -Trốn không xong thì phải đánh
nhau. Tại hạ có kêu người đến viện trợ, Điền huynh cũng đừng chê trách.
Điền Bá Quang cười đáp: -Tôn sư là Nhạc tiên sinh nếu có tới đây thì lại đến
lượt Điền mỗ xoa dầu vào chân cho trơn mà chạy. Nhưng Nhạc tiên sinh cùng
Nhạc phu nhân lúc này còn ở Thiểm Đông cách đây ngoài năm trăm dậm, có
chạy về cứu ứng cũng không kịp được. Còn sư đệ, sư muội của Lệnh Hồ huynh
tuy là số đông nhưng vẫn không địch lại Điền mỗ. Vậy trai thời uổng mạng vô
ích còn gái thời ha ha … ha ha …
Mấy tiếng cười gã tỏ ra không phải vì hảo ý.
Lệnh Hồ Xung trong lòng kinh hãi nghĩ thầm: -Ngọn núi sám hối này cách tổng
đàn phái Hoa Sơn khá xa dù mình có lớn tiếng hô hoán thì bọn sư muội cũng
không tài nào nghe thấy. Huống chi Điền Bá Quang là tên dâm tặc hái hoa nổi
tiếng. Nếu tiểu sư muội bị gã ngó thấy thì khi nào còn thoát được? Vậy dù ta
có bị gã chém hàng muôn ngàn nhát cũng đành không dám hô hoán để tiểu
sư muội bị ô nhục.
Rồi hắn lẩm bẩm: -Trời ơi! Nguy quá! Vừa rồi may mình chưa chạy thoát. Nếu
không, Điền Bá Quang xuống tổng đàn phái Hoa Sơn tìm kiếm mình và tiểu sư
muội hẳn chạm trán gã. Tiểu sư muội dung nhan nguyện thẹn hoa nhường mà
lọt vào mắt tên dâm tặc hung ác này thì dù mình … có muốn thác cũng khôn
bề chuộc tội.
Lệnh Hồ Xung vốn là tay giảo quyệt lại nhiều mưu trí. Hắn đảo mắt ngẫm nghĩ
quyết định chủ ý: -Bây giờ chỉ có cách dùng dằng với gã để làm hoãn binh.
Sức mình không định nổi thì phải dùng mưu, cốt sao kéo dài thời gian cho đến
khi sư phụ, sư nương trở về mới bình yên vô sự được.
Hắn nghĩ vậy liền nói: -Thôi đành! Lệnh Hồ Xung này đánh không lại, trốn
không thoát, kêu viện thủ cũng không được …
Hắn khoanh tay lại ra kiểu không cách nào để mặc đối phương muốn làm gì thì
làm. Hắn đành phó thác thân mình cho số phận.
Điền Bá Quang cười nói: -Lệnh Hồ huynh ơi! Lệnh Hồ huynh chớ hiểu lầm Điền
mỗ mà cho là Điền mỗ đến đây để làm khó dễ với Lệnh Hồ huynh. Thực ra vụ
này rất có lợi cho Lệnh Hồ huynh và sau này Lệnh Hồ huynh nhất định sẽ thâm
tạ Điền mỗ.
Lệnh Hồ Xung xua tay đáp: -Điền huynh đã nổi tiếng là tay dâm tặc ác ôn, bất
luận vụ này có lợi hại cho tại hạ đến đâu nhưng tại hạ quyết giữ mình trong
sạch, bền lòng tự ái, nhất định không để chìm đắm vào dòng nước ô uế với
Điền huynh đâu.
Điền Bá Quang cười hỏi: -Điền mỗ đã nổi tiếng là tay đại đạo hái hoa. Lệnh Hồ
huynh là chính nhân quân tử đệ nhất trong võ lâm và là đệ tử đáng quý nhất
của Nhạc tiên sinh thì dĩ nhiên không thể chìm đắm vào dòng nước ô uế với
Điền mỗ được. Nhưng đã có hôm nay thì sao lại có bữa trước làm chi?
Lệnh Hồ Xung hỏi lại: -Cái gì là ngày nay và cái gì là ngày trước?
Điền Bá Quang cười đáp: -Hôm ở trên lầu Túy Tiên thành Hành Dương, Lệnh
Hồ huynh đã cùng Điền mỗ có tình đồng bàn cộng ẩm.
Lệnh Hồ Xung nói: -Ngày xưa Lưu Bị cùng tên đại gian hùng Tào Tháo ngồi với
nhau uống rượu Thanh Mai nghị luận anh hùng trong thiên hạ thì truyện đồng
bàn cộng ẩm có chi là lạ?
Điền Bá Quang nói: -Trong viện Quần Ngọc núi Hành Sơn Lệnh Hồ huynh lại
cùng Điền mỗ hưởng nhã thú “người đẹp” thì sao?
Lệnh Hồ Xung hừ một tiếng rồi đáp: -Khi đó tại hạ đang bị thương được người
cứu cho thoát chết phải tạm thời ở trong viện Quần Ngọc dưỡng thương sao
lại nói đến chuyện hưởng thú người đẹp được?
Điền Bá Quang cười nói: -Nhưng Lệnh Hồ huynh đã cùng hai vị thiếu nữ đẹp
như hoa chung chăn chung gối …
Lệnh Hồ Xung chấn động tâm thần lớn tiếng: -Điền Bá Quang! Huynh đài nói
năng thanh lịch một chút, Lệnh Hồ Xung này thanh danh trong trắng mà hai vị
cô nương kia lại càng băng thanh ngọc khiết. Thế mà huynh đài buông lời ô uế
thì tại hạ không lịch sự đâu.
Điền Bá Quang cười đáp: -Bữa nay trước mặt Điền mỗ, Lệnh Hồ huynh lịch sự
hay cũng bằng vô ích. Lệnh Hồ huynh muốn bảo vệ tiếng tăm thanh bạch cho
phái Hoa Sơn thì hôm đó nên giữ lịch sự với hai cô nương kia mới đúng.
Nhưng trước mặt các vị anh hùng phái Thanh Thành và phái Hành Sơn, Lệnh
Hồ huynh cùng hai cô trùm chăn ngủ với nhau và hạ thủ làm đủ trò? Ha ha!
Ha ha …
Lệnh Hồ Xung tức quá, vung chưởng tát đối phương đánh véo một cái.
Điền Bá Quang vừa cười vừa né tránh rồi nói: -Vụ đó Lệnh Hồ huynh muốn cãi
cũng không được đâu. Nếu hôm đó Lệnh Hồ huynh nằm trong chăn cùng
giường mà không hành động càn rỡ khinh bạc với hai vị tiểu cô nương kia thì
tại sao bây giờ các cô đang tương tư khổ sở vì Lệnh Hồ huynh?
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: -Thằng cha này là một tên lãng tử vô liêm sỉ, bất
cứ câu gì gã cũng dám tuôn ra lỗ miệng, mình còn dây dưa vô vị với gã thì còn
phải nghe không biết bao nhiêu những lời trái tai. Hôm ở lầu Túy Tiên gã trúng
ngụy kế của mình là một điều kỳ sĩ đại nhục trong đời gã. Âu là mình đem vụ
đó ra để bịt miệng gã mới xong.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy, tuy trong lòng tức giận vô cùng mà ngoài mặt lại tươi
cười, nói: -Tại hạ tưởng Điền huynh chẳng quản đường xa ngàn dặm đến núi
Hoa Sơn vì việc gì, té ra là vâng lệnh sư phụ tức tiểu ni cô Nghi Lâm đem hai
hũ rượu đến báo đáp tại hạ về cái ơn đã thu giùm y một tên đồ đệ giỏi giang.
Ha ha! Ha ha!
Điền Bá Quang thẹn đỏ mặt lên rồi bình tĩnh lại nghiêm nghị nói: -Hai hũ rượu
đó đúng là hảo tâm của Điền mỗ. Có điều Điền mỗ đến núi Hoa Sơn quả có
liên quan đến Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Sư phụ là sư phụ, sao lại còn phân biệt tiểu sư phụ
với đại sư phụ! Bậc đại trượng phu đã nói một lời bốn ngựa khôn theo. Chẳng
lẽ Điền huynh không nhận lời ước? Nghi Lâm sư muội là một vị cao đồ của
danh môn chính là phái Hằng Sơn. Điền huynh được một vị sư phụ như vậy là
phúc đức nhiều lắm đó. Ha ha!
Điền Bá Quang tức quá, tay nắm chuôi đao những muốn rút ra động thủ,
nhưng rồi gã lại cố nhịn, lạnh lùng nói: -Lệnh Hồ huynh! Công phu ở tay chân
Lệnh Hồ huynh không vào đâu mà công phu ở miệng lưỡi thì thật là lợi hại.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Đao kiếm quyền cước đã không địch nổi Điền huynh
thì đành phải đánh giặc miệng chứ sao?
Điền Bá Quang nói: -Đánh giặc miệng thì Điền mỗ đành chịu thua rồi. Bây giờ
Lệnh Hồ huynh đi theo Điền mỗ.
Lệnh Hồ Xung thản nhiên đáp: -Không đi đâu! Dù Điền huynh có giết tại hạ
cũng không đi.
Điền Bá Quang hỏi: -Lệnh Hồ huynh có biết Điền mỗ muốn đưa đi đâu không?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Không cần biết. Lên trên trời cũng vậy, xuống đất cũng
thế. Điền Bá Quang đi đâu thì Lệnh Hồ Xung nhất định không tới đó.
Điền Bá Quang từ từ lắc đầu nói: -Điền mỗ đến mời Lệnh Hồ huynh đi gặp
Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi: -Nghi Lâm sư muội lọt vào tay tên ác tặc
này ư? Ngươi là kẻ ngỗ ngược phạm thượng dám vô lễ
với cả sư phụ mình chăng?
Điền Bá Quang tức giận nói: -Tôn sư của Điền mỗ đã có người khác nói tất
Lệnh Hồ huynh phải bở vía. Từ nay trở đi Lệnh Hồ huynh đừng đem Nghi Lâm
tiểu sư phụ kéo cả vào một loạt.
Vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại, gã nói tiếp: -Nghi Lâm tiểu sư phụ ngày thương
đêm nhớ Lệnh Hồ huynh. Điền mỗ cùng Lệnh Hồ huynh là chỗ bằng hữu, từ
đây không dám có điều thất kính với y nữa. Lệnh Hồ huynh cứ yên tâm về
điểm này.
Chúng ta đi thôi.
Lệnh Hồ Xung đáp ngay: -Không đi! Nhất dịnh không đi! Ngàn lần không đi.
Vạn lần không đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.