TIẾU NGẠO GIANG HỒ

058. Lệnh Hồ Xung mấy lần bại trậnThanh trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Xung bị tuột ra, hắn ngã ngửa xuống
đất.
Điền Bá Quang đứng phắt dậy nhảy xổ đến trước kề đao vào cổ đối phương
cười lạt hỏi: -Kiếm pháp của Lệnh Hồ huynh tàn độc quá, suýt nữa Điền mỗ
mất mạng. Lần này Lệnh Hồ huynh đã chịu phục chưa?
Lệnh Hồ Xung cười đáp: -Dĩ nhiên là không phục. Chúng ta chỉ nói tỷ đao kiếm
mà Điền huynh lại sử cả quyền cước thì những chiêu số này tính thế nào đây?
Điền Bá Quang buông đao xuống cười lạt đáp: -Dù tính cả những chiêu quyền
cước cũng chưa đủ ba chục kia mà!
Lệnh Hồ Xung tức giận nhảy lên hỏi: -Trong ba chục chiêu, Điền huynh đả bại
được tại hạ vì võ công cao thâm hơn có chi là lạ?
Điền huynh muốn giết tại hạ thì cứ việc hạ thủ, sao lại ra chiều khinh bỉ tại hạ?
Điền huynh vui thích thì cứ việc mà cười, sao lại cười lạt.
Điền Bá Quang lùi lại một bước đáp: -Lệnh Hồ huynh trách mắng tại hạ như
vậy là phải. Điền mỗ quả có lỗi thực.
Gã chắp tay nói tiếp: -Điền mỗ thành thực tạ lỗi, xin Lệnh Hồ huynh tha thứ
cho.
Lệnh Hồ Xung sửng sốt. Hắn không ngờ Điền Bá Quang đại thắng có thừa mà
lại xin lỗi. Hắn liền chắp tay đáp lễ nói: -Không dám
Rồi hắn tự hỏi: -Con người khúm núm tất có chuyện cầu cạnh. Gã tỏ vẻ kính
trọng mình là có dụng ý gì?
Hắn nghĩ mãi không ra liền đánh bạo hỏi thẳng: -Điền huynh! Lệnh Hồ Xung
này có điều chưa rõ. Chẳng hay Điền huynh có thẳng thắn cho biết được
chăng?
Điền Bá Quang cười đáp: -Điền Bá Quang này chẳng có chuyện gì là không
dám nói với người ta. Cả những vụ gian dâm đạo tặc, phóng hỏa giết người,
kẻ khác đều giấu diếm chối cãi, nhưng Điền mỗ đã làm là nói, cần gì phải phủ
nhận?
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Thật là một trang hảo hán.
Điền Bá Quang cũng cười đáp.
-Điền mỗ không dám nhận hai chữ “hảo hán” chỉ làm sao nói vậy mà thôi.
Lệnh Hồ Xung cười khềnh khệch nói: -Trên chốn giang hồ thật khó mà tìm
được một nhân vật như Điền huynh. Điền huynh ơi! Điền huynh dùng thâm
mưu đánh lạc đường sư phụ tại hạ xa rời núi Hoa Sơn rồi đến đây bảo tại hạ
cùng đi. Tại hạ xin hỏi thật: Điền huynh đưa tại hạ đi đâu và mưu đồ chuyện
gì?
Điền Bá Quang đáp: -Điền mỗ đã nói rõ là mời Lệnh Hồ huynh đến hội diện
cùng Nghi Lâm tiểu sư thái để thỏa lòng mong nhớ của y.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: -Chuyện này thật ly kỳ quái đản! Lệnh Hồ Xung nào
phải đứa con nít lên ba mà có thể tin được?
Điền Bá Quang cũng tức mình văng tục: -Điền mỗ kính trọng Lệnh Hồ huynh
là anh hùng hảo hán mà Lệnh Hồ huynh lại coi Điền mỗ như hạng đê hèn vô
liêm sỉ. Điền mỗ nói thế sao Lệnh Hồ huynh lại không tin? Chẳng lẽ miệng Điền
mỗ thốt ra không phải tiếng loài người mà là rắm chó chăng? Nếu Điền mỗ sai
lời thì không bằng loài chó lợn.
Lệnh Hồ Xung thấy gã có vẻ rất chân thành hắn chẳng thể không tin được,
song không khỏi lấy làm kỳ hỏi lại: -Chuyện Điền huynh bái Nghi Lâm làm sư
phụ chẳng qua là chuyện đùa nào phải sự thực. Thế thì sao Điền huynh lại vì y
mà chẳng quản xa xôi ngàn dặm đến đây cầu tại hạ xuống núi?
Điền Bá Quang bẽn lẽn đáp: -Dĩ nhiên bên trong còn có chuyện khác. Bản lãnh
y kém cỏi như vậy thì làm sư phụ Điền mỗ thế nào được.
Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ thầm: -Về chữ tình thật khó nói quá. Nghi Lâm
tiểu sư muội dong nhan xinh đẹp thanh nhã thoát tục.
Hay là Điền Bá Quang đối với y đã nổi một phen tình dục rồi sinh lòng yêu
dấu?
Hắn nghĩ vậy liền hỏi: -Phải chăng Điền huynh xiêu lòng vì Nghi Lâm tiểu sư
thái mà sửa đổi lỗi xưa không làm chuyện gian dâm phụ nữ nhà lương thiện
nữa?
Điền Bá Quang lắc đầu đáp: -Lệnh Hồ huynh đừng nghĩ vớ vẩn. Làm gì có
chuyện đó?
Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ: -Mấy bữa trước đây ở trong thành Trường An, gã
còn làm hại con gái Trang chúa Thiên Cân trang là Hoa Quyền chịu nhục tự tử.
Một tên đại đạo, tội ác chồng chất như non, khi nào lại đổi lỗi quay về lương
thiện được?
Hắn nghĩ vậy liền giục: -Trong vụ này còn có sự tình gì, mong Điền huynh nói
rõ cho hay.
Điền Bá Quang đáp: -Đây là một chuyện Điền Bá Quang đã gặp vận xui, Lệnh
Hồ huynh bất tất căn vặn làm chi? Nói tóm lại nếu Điền mỗ không mời được
Lệnh Hồ huynh xuống núi thì sau một tháng sẽ bị chết thảm không bút nào tả
xiết.
Lệnh Hồ Xung cực kỳ kinh hãi, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, hờ hững hỏi:
-Trong thiên hạ làm gì có chuyện đó?
Điền Bá Quang liền cởi áo để hở ngực ra trỏ vào hai chấm dưới vú đáp: -Điền
mỗ bị người hạ độc thủ mà là kịch độc. Họ bức bách Điền mỗ đi mời Lệnh Hồ
huynh đến với Nghi Lâm tiểu sư thái. Nếu không thỉnh được Lệnh Hồ huynh thì
chỉ sau một tháng là hai chấm đỏ này sẽ nưng thành mủ. Tình trạng đó kéo
dài thì da thịt toàn thân sẽ rữa nát không còn cách nào cứu trị được. Sau đó
ba năm sáu tháng mới nát cả người ra mà chết.
Gã nói câu này rồi vẻ mặt rất nghiêm trọng, đổi giọng sắc bén: -Lệnh Hồ
huynh! Điền mỗ nói thật không phải để Lệnh Hồ huynh biết rõ tình hình. Bất
luận Lệnh Hồ huynh kiên quyết đến mức nào, Điền mỗ cũng phải mời Lệnh Hồ
huynh đi bằng được. Nếu Lệnh Hồ huynh nhất định không đi thì Điền Bá
Quang này bất luận thủ đoạn nào cũng phải dùng tới. Bình nhật Điền mỗ đã
không từ bất cứ một tội ác nào.
Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: -Gã nói vậy là thật tình. Ta chỉ cần tìm cách khỏi
xuống núi là xong. Sau một tháng chất độc trong người gã phát tác, tự nhiên
sẽ trừ khử được một tên ác tặc thế gian, mình bất tất phải hạ thủ.
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nghiêm trang hỏi: -Không hiểu vị cao thủ nào đã
hạ thủ tàn nhẫn Điền huynh như vậy? Điền huynh trúng phải chất độc gì?
Không chứng còn có cách khác giải trừ được cũng nên.
Điền Bá Quang hậm hực đáp: -Bất tất nói tới kẻ hạ độc làm chi nữa. Lệnh Hồ
huynh! Nếu Điền mỗ không mời được Lệnh Hồ huynh thì dĩ nhiên mình phải
chết mà Lệnh Hồ huynh cũng chẳng được yên lành.
Lệnh Hồ Xung nói: -Cái đó đã hẳn. Nhưng Điền huynh phải làm cho tại hạ tâm
phục mới được. Tại hạ nghĩ rằng tìm được người võ công như Điền huynh
không phải chuyện dễ dàng. Nếu cần thì tại hạ đi theo Điền huynh xuống núi
cũng có thể được. Điền huynh hãy ngồi chờ đây để tại hạ vào trong động suy
luận một lúc.
Lệnh Hồ Xung vừa đi vừa tự hỏi: -Ngày trước mình đã hai phen giao thủ với gã
mà lần nào cũng chiết thủ được ngoài ba chục chiêu.
Sao hôm nay lại thoái bộ dữ vậy? Chẳng lần nào chống được ngoài 30 chiêu
nghĩa là làm sao?
Hắn trầm ngâm một lúc, chợt nhớ ra điều gì miệng lẩm bẩm: -Phải rồi! Ngày
ấy mình nóng lòng cứu Nghi Lâm sư muội, nên cứ liều mình với gã không nghĩ
gì đến chuyện chiết giải 30 hay 40 chiêu. Hôm nay miệng mình không ngớt
đếm số chiêu thức và trong bụng chỉ nghĩ làm thế nào chống đủ 30 chiêu. Đã
phân tâm như vậy thì dĩ nhiên kiếm pháp phải giảm sút.
Lệnh Hồ Xung hỡi Lệnh Hồ Xung! Sao ngươi hồ đồ đến thế?
Hắn nghĩ ra điểm này rồi cảm thấy tinh thần phấn khởi, liền đi vào hậu động
nghiên cứu võ công trên vách đá.
Lần này hắn coi đến “Thái sơn kiếm pháp”.
Kiếm pháp này sở trường về chiêu thức trầm trọng vững vàng. Trong một giờ
hay mấy khắc thì vô luận thế nào cũng chẳng thể học tới chỗ tinh thâm được.
Hơn nữa Lệnh Hồ Xung không ưa những đường kiếm rộng lớn chậm chạp.
Lệnh Hồ Xung coi một lúc rồi toan bỏ đi chỗ khác, bỗng hắn ngó tới bức đồ
hình họa phá giải những chiêu số của “Thái sơn kiếm pháp”. Bản tính nhanh
nhẹn, tò mò, hắn càng coi càng say mê, quên cả thời khắc.
Lệnh Hồ Xung coi tới lúc Điền Bá Quang không nhẫn nại được nữa, gã cất
tiếng hô hoán, Lệnh Hồ Xung mới ra cùng gã tái diễn cuộc tỷ đấu.
Lần này Lệnh Hồ Xung khôn ngoan, không đếm chiêu số, cứ vung tít thanh
trường kiếm nhằm Điền Bá Quang mà tấn công.
Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung phóng ra những chiêu kiếm liên miên vô
tận, đồng thời gã nhận xét mỗi lần Lệnh Hồ Xung vào động trở ra là lại có
nhiều chiêu số mới lạ nên gã không dám coi thường.
Hai người cùng ra chiêu rất mau lẹ. Chỉ trong chớp mắt đã chiết giải không
biết bao nhiêu chiêu số.
Đột nhiên Điền Bá Quang tiến lên một bước, hạ thủ chớp nhoáng nắm được
cổ tay Lệnh Hồ Xung. Gã xoay mũi kiếm cho trỏ vào yết hầu đối phương. Giả tỷ
gã phóng về phía trước chút nữa là thanh trường kiếm sẽ xuyên qua cổ họng
Lệnh Hồ Xung.
Nhưng gã dừng lại quát lên: -Lệnh Hồ huynh thua rồi!
Lệnh Hồ Xung cổ tay đau quá, song miệng vẫn cãi: -Điền huynh thua đấy chứ!
Điền Bá Quang hỏi: -Sao Điền mỗ lại thua được?
Lệnh Hồ Xung đáp: -Vì đã tới chiêu thứ 32.
Điền Bá Quang không chịu: -Lệnh Hồ huynh có đếm lên tiếng đâu?
Lệnh Hồ Xung nói: -Tại hạ không đếm ra miệng nhưng đã tính nhẩm trong
bụng rõ ràng là chiêu thứ 32 rồi.
Thực ra hắn chẳng đếm chi hết và nói bừa là chiêu thứ 32.
Điền Bá Quang buông tay hắn ra nói: -Không đúng. Chiêu đầu Lệnh Hồ huynh
tấn công thế này và Điền mỗ gạt tay như vậy. Đến chiêu thứ hai, liền hất thế
kia.
Gã diễn lại từng đao một về chiêu thức tỷ đấu từ đầu đến cuối. Đến chiêu thứ
28 thì gã nắm được cổ tay Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung thấy Điền Bá Quang nhớ rành rọt thì bội phục vô cùng. Vì lúc
hai người chiết chiêu nhanh như điện chớp mà gã din lại đúng thứ tự không
sai trật chút nào thì thật là một bực kỳ tài hiếm có trong võ lâm.
Hắn giơ ngón tay cái lên nói: -Ký ức của Điền huynh thật là đáng sợ. Vậy tiểu
đệ đếm lầm. Bây giờ tiểu đệ lại đi suy ngẫm một lúc.
Điền Bá Quang hất hàm hỏi: -Khoan đã! Lệnh Hồ huynh! Trong sơn động có
chuyện gì cổ quái? Điền mỗ vào coi một chút.
Nếu trong động không cất giấu bí lục võ học thì sao mỗi lần Lệnh Hồ huynh
tiến vào là lúc trở ra lại có những chiêu kỳ dị khiến cho người ta phải hoa mắt?
Gã vừa nói vừa đi vào.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, bụng bảo dạ: -Nếu để gã nhìn thấy đồ hình
trên vách đá thì hỏng bét!
Nét mặt hắn bỗng lộ vẻ vui mừng, nhưng rồi gã lại ẩn giấu ngay, giả bộ băn
khoăn lo lắng, hắn giang hai tay ra ngăn lại nói: -Trong động có cất giấu một
tập bí lục võ công của bản môn. Điền huynh không phải là đệ tử phái Hoa Sơn
thì dĩ nhiên không thể vào coi được.
Điền Bá Quang thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung lộ vẻ vui mừng rồi thoáng cái lại ra
chiều lo lắng hoang mang. Gã biết ngay đối phương giả vờ, liền động tâm tự
hỏi: -Tại sao hắn thấy mình muốn tiến vào động lại lộ vẻ vui mừng? Sau hắn
giả vờ đưa nét mặt ưu sầu để che giấu chân tình. Hắn đã mong mình tiến vào
động thì tất nhiên có sự vật gì bất lợi cho mình, nếu không bố trí cơ quan mai
phục khủng khiếp thì cũng nuôi rắn độc thú dữ. Khi nào mình lại mắc bẫy hắn?
Về võ công dĩ nhiên Điền Bá Quang cao thâm hơn Lệnh Hồ Xung nhiều, nhưng
về giảo quyệt cơ trí thì gã lại thua xa. Đây là Lệnh Hồ Xung dùng chước lấy
tiến để thoái và quả nhiên hắn ngăn trở được Điền Bá Quang không dám vào
động, tưởng không cần nhắc lại cho rườm lời.
Lệnh Hồ Xung mấy lần vào hậu động học được khá nhiều chiêu số kỳ diệu.
Chẳng những hắn học các tuyệt chiêu của Ngũ nhạc kiếm phái mà cả những
quái chiêu phá giải hắn đã học thêm được cũng không phải ít. Có điều trong
lúc hoảng hốt hắn không thông rỗng được hết thảy, nên ra chiêu chưa đến
chỗ cao minh tuyệt đỉnh và thủy chung cũng không tiếp đủ 30 chiêu khoái đao
của Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang cũng là một tay thích học võ nghệ tuyệt vời. Gã thấy Lệnh Hồ
Xung mỗi lần trình diễn những chiêu kỳ dị, tuy không khắc chế được gã song
cũng rất vi diệu khiến người ta phải khâm phục.
Gã càng nghĩ càng nghi ngờ không sao hiểu được những điều ngoắt nghéo
trong vụ này, đồng thời gã mong muốn Lệnh Hồ Xung đấu với gã càng lâu
càng tốt. Vì như vậy gã mở rộng thêm tầm kiến thức về kiếm pháp.
Trời đã quá ngọ, Điền Bá Quang lại kiềm chế được Lệnh Hồ Xung lần nữa. Đột
nhiên gã tự hỏi: -Lần này hắn sử kiếm chiêu dường như phần lớn của phái
Tung Sơn. Phải chăng trong sơn động có đủ những tay cao thủ kiếm phái tụ
tập? Mỗi lần hắn vào động lại được cao thủ dạy cho một ít chiêu thức để ra tỷ
đấu với mình. Úi chà! May mà mình chưa mạo muội tiến vào, nếu không bị
nguy hại với họ rồi. Dù mình có giỏi mấy cũng không thể địch nổi bao nhiêu
tay cao thủ Ngũ nhạc kiếm phái.
Bụng gã nghĩ vậy liền buột miệng hỏi: -Sao bọn họ không ra đây?
Lệnh Hồ Xung hỏi lại: -Ai không ra?
Điền Bá Quang đáp: -Những bậc cao thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp
cho Lệnh Hồ huynh chứ còn ai.
Lệnh Hồ Xung sững sờ một chút rồi hiểu ra ngay liền cười ha hả nói: -Những vị
tiền bối đó … Không động thủ với Điền huynh đâu.
Điền Bá Quang tức giận nói: -Hừ! Những lão đó tự phụ là người thanh cao,
không thèm động thủ với tên dâm tặc Điền Bá Quang. Lệnh Hồ huynh kêu họ
ra đây! Cứ lấy một chọi một thì dù oai danh họ đến đâu cũng vị tất đã là đối
thủ của Điền Bá Quang.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu cười đáp: -Điền huynh có cao hứng thì vào động mà
lãnh giáo muời vị tiền bối trong đó. Các vị coi đao pháp của Điền huynh cũng
rất trọng vọng.
Hắn biết Điền Bá Quang hành hung tác ác đã nhiều trên chốn giang hồ và gây
ra rất lắm thù địch nên bình sinh gã hành động cực kỳ thận trọng. Gã đã
tưởng trong động có nhiều cao thủ thì mấy cũng không dám vào, nên hắn mới
nói úp mở như vậy.
Quả nhiên Điền Bá Quang hắng giọng một tiếng rồi đáp: -Cao thủ tiền bối gì
chưa biết có đúng không. Điền mỗ e rằng toàn một lũ hư danh. Nếu không thì
sao hết lần này qua lần khác họ truyền cho Lệnh Hồ huynh bao nhiêu chiêu
thức mà thủy chung vẫn không tiếp nổi 30 chiêu của Điền mỗ?
Gã tự phụ khinh công hơn đời và tính rằng dù mười tay cao thủ kia có đồng
thời xông ra gã cũng chẳng cần. Dù không đấu nổi gã cũng trốn thoát được.
Huống chi họ đã là cao thủ tiền bối Ngũ nhạc kiếm phái tất nhiên phải tự
trọng, chẳng khi nào lại liên thủ hợp công hàng hậu bối như gã.
Lệnh Hồ Xung nghiêm nghị nói: -Đó là tại Lệnh Hồ Xung này tư chất ngu muội,
nội lực tầm thường, nên học không đến được chỗ linh diệu về các võ công của
tiền bối. Điền huynh liệu mà từ từ lỗ miệng, chớ chọc giận các vị. Bất cứ ai
trong mười vị này đã ra tay thì Điền huynh cũng không còn cơ hội chờ sau một
tháng chất độc mới phát tác, mà chỉ trong nháy mắt Điền huynh đã bị đầu một
nơi mình một nẻo trên ngọn núi sám hối này.
Điền Bá Quang hỏi: -Lệnh Hồ huynh thử nói nghe những vị tiền bối nào ở
trong động?
Lệnh Hồ Xung ra vẻ kỳ bí đáp: -Mấy vị tiền bối đó đã qui ẩn lâu, không muốn
can dự việc ngoài. Các vị tụ tập ở đây không có liên can gì đến Điền huynh.
Đừng nói không thể tiết lộ danh hiệu các lão gia, dù cò nói ra Điền huynh cũng
không biết được vậy thôi đi là xong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.