TIẾU NGẠO GIANG HỒ

020. Vạn lý Độc hành Điền Bá QuangTrong nhà đại sảnh, giữa lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Hướng Đại Niên
lật đật đi ra, gã chạy đến bàn tiệc của bọn đệ tử phái Hoa Sơn, nhìn Lao Đức
Nặc nói: -Lao sư huynh! Sư phụ tiểu đệ mời sư huynh vào nói chuyện.
Lao Đức Nặc “dạ” một tiếng rồi đứng lên đi theo Hướng Đại Niên tiến vào nội
thất. Hai người xuyên qua một dãy hành lang khá dài tới một nhà hoa sảnh.
Trong hoa sảnh đặt năm chiếc ghế bành thì bốn chiếc còn bỏ không. Chỉ có
một chiếc đầu đằng Đông đã có người ngồi. Người này là một đạo nhân mặt
đỏ, thân hình cao lớn.
Lao Đức Nặc biết năm chiếc ghế này dành cho năm chưởng môn Ngũ Nhạc
kiếm phái. Chưởng môn bốn phái Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn và Hành Sơn
đều chưa tới.
Đạo nhân mặt đỏ kia là Thiên Môn đạo nhân, chưởng môn phái Thái Sơn. Ngồi
hai bên có đến mười tám, mười chín nhân vật đều vào hàng tiền bối võ lâm.
Định Dật sư thái phái Hằng Sơn, Dư Thượng Hải ở phái Thanh Thành, Hà Tam
Thất trên núi Nhạn Đăng ở Triắt Nam đều ngồi ở trong đám này. Mé dưới ngồi
ở chủ vị một hán tử trung niên người thấp lủn thủn mà mập thù lù, mình mặc
áo lục màu nước tương. Y chính là Lưu Chính Phong.
Lao Đức Nặc trước hết nhìn Lưu Chính Phong thi lễ, rồi hướng về Thiên Môn
đạo nhân lạy phục xuống nói: -Đệ tử phái Hoa Sơn là Lao Đức Nặc xin khấu
đầu bái yết Thiên Môn sư bá.
Thiên Môn đạo nhân mặt đầy sát khí, dường như trong lòng cực kỳ phẫn nộ và
sắp buông cơn giận cho nổi lên.
Lão đập mạnh tay xuống ghế hỏi: -Lệnh Hồ Xung đâu?
Thanh âm lão the thé như sét đánh trên không vọng xuống. Cả những người
ngồi rất xa trong nhà đại sảnh cũng nghe rõ.
Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều tái mặt.
Thiếu nữ thất kinh hỏi: -Tam sư huynh! bọn họ muốn kiếm đại sư ca đấy ư?
Lương Phát khẽ gật đầu không nói gì.
Hồi lâu gã hạ thấp giọng xuống bảo đồng bọn: -Anh em hãy liệu đi! Các lộ anh
hùng đều tụ tập trong nhà đại sảnh, đừng để người ta coi thường phái Hoa
Sơn mình.
Lâm Bình Chi ngồi rất xa, chàng nghe tiếng Thiên Môn đạo nhân quát to như
sấm thì nghĩ bụng: -Bọn này cũng lại kiếm Lệnh Hồ Xung. Thằng cha Lệnh Hồ
Xung này thật gây ra lắm chuyện rắc rối.
Lao Đức Nặc nghe Thiên Môn đạo nhân nóng giận quát to ù cả màng tai, hai
chân nhủn ra. Lão đang quỳ dưới đất hồi lâu mới đứng dậy được. Lão đáp: –
Khai bẩm sư bá! Lệnh Hồ sư huynh cùng vãn bối chia tay tại Hành Dương có
ước hẹn nhau tương ngộ núi Hành Sơn để cùng tới khách hạ Lưu sư thúc. Bữa
nay y chưa tới, thì chắc sáng mai y cũng tới đây.
Thiên Môn đạo nhân tức giận hầm hầm hỏi: -Gã còn dám đến à? Gã còn dám
đến à? Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử của chưởng môn phái Hoa Sơn cũng được
kể vào hàng nhân vật danh môn chính phái. Vậy mà gã tự làm mất hết thanh
danh. Gã kết đảng với tên Điền Bá Quang hung tàn bạo ngược làm chi?
Lao Đức Nặc đáp: -Theo chỗ đệ tử biết thì đại sư ca tiểu điệt cùng Điền Bá
Quang vốn không quen biết. Có điều ngày thường đại sư ca thích uống dăm
ba chén rượu. Đệ tử chắc y không biết hắn là Điền Bá Quang, ngẫu nhiên gặp
hắn rồi ngồi uống rượu với nhau mà thôi.
Thiên Môn đạo nhân dậm chân đứng phắt dậy, hung hăng quát: -Ngươi đừng
nói trăng nói cuội để bênh vực cho thằng mặt chó Lệnh Hồ Xung nữa. Sư đệ!
Ngươi nói cho hắn nghe đã bị thương trong trường hợp nào? Lệnh Hồ Xung có
biết Điền Bá Quang không?
Hai tấm ván đặt ở đầu mé Tây thì trên một tấm ván để xác chết còn trên tấm
nữa đặt một đạo nhân râu dài nằm.
Y chính là Địa Tuyệt đạo nhân phái Thái Sơn.
Địa Tuyệt đạo nhân sắc mặt lợt lạt, râu ria nhuộm máu tươi đỏ lòm. Y bị
thương rất nặng. May được Định Dật sư thái ở Hằng Sơn lấy một thứ thánh
dược là “Thiên Hương đoạn tục giao” xoa bóp cho nên không nguy hiểm đến
tính mạng.
Địa Tuyệt đạo nhân nghe sư huynh hỏi tới liền thều thào đáp: -Sáng sớm hôm
nay … tiểu đệ … cùng Huỳnh sư điệt đang ở Hành Sơn … trên lầu Túy Tiên …
thấy Lệnh Hồ Xung … cùng Điền Bá Quang và một tiểu ni cô …
Y nói tới đây liền nổi cơn ho rũ phải ngừng lại.
Lưu Chính Phong nói: -Địa Tuyệt đạo huynh! Đạo huynh bất tất phải thuật
nữa. Để ta đem những lời người vừa kể nói ra là xong.
Rồi y quay lại nhìn Lao Đức Nặc nói: -Lao hiền điệt! Ngươi cùng Lệnh Hồ Xung
hiền điệt từ xa tới đây mừng ta. Ta rất cảm kích tấm thịnh tình của Nhạc sư
huynh cùng các hiền điệt. Có điều ta không hiểu Lệnh Hồ hiền điệt quen biết
Điền Bá Quang trong trường hợp nào. Chúng ta cần tra xét cho rõ minh bạch.
Nắu quả tình Lệnh Hồ hiền điệt có điều lầm lỗi thì Ngũ nhạc kiếm phái chúng
ta cũng là một nhà sẽ khuyên răn y …
Thiên Môn đạo nhân tức giận hỏi: -Còn khuyên răn gì nữa? Phải thanh lý môn
hộ mà chặt đầu y.
Lao Đức Nặc thấy tính tình Thiên Môn đạo nhân ra chiều tức giận vô cùng thì
trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nhưng lão ngó vào chỗ Dư Thượng Hải và Định Dật
ngồi thì thấy một người cười hì hì dường như chẳng có chuyện chi, còn một
người lại mặt giận hầm hầm để trợ oai cho Thiên Môn đạo nhân. Lão nghĩ
bụng: -Bây giờ đại ca chưa tới đây, mình ở vào địa vị đại đệ tử của chưởng
môn bản phái. Nếu mình không biết trả lời để tổn thương đến thanh danh sư
phụ.
Lão nghĩ vậy liền nói: -Các vị cùng sư phụ tiểu điệt đều là chỗ thâm giao.
Những đệ tử lầm lỗi tất bị gia sư nghiêm hình trách phạt quyết chẳng dung
tha.
Y quay lại nhìn Dư Thượng Hải nói tiếp: -Dư sư thúc đây chứng thực cho lời
nói của tiểu điệt là đúng sự thực.
Câu nói này quả nhiên lợi hại. Dư Thượng Hải hắng giọng một tiếng nhưng
chưa trả lời. Y biết Lao Đức Nặc nói câu này là có ý uy hiếp, nếu mình không
nói ra để người hỏi tới thì không khỏi lôi cả đến chuyện Lệnh Hồ Xung đá hai
tên đệ tử phái Thanh Thành xuống lầu.
Lưu Chính Phong nói: -Môn quy của Nhạc sư huynh rất nghiêm, lẽ nào chúng
ta chẳng biết? Có điều lần này Lệnh Hồ hiền điệt phạm lỗi quá đáng.
Thiên Môn đạo nhân tức giận nói: -Lão đệ còn kêu gã là hiền điệt ư? Hiền gì?
Hiền cái đếch!
Lão vừa nói ra khỏi cửa miệng, liền tự biết trước mặt Định Dật sư thái phái mà
nói vậy là bất lịch sự, không khỏi tổn thương đến tác phong một vị đại tôn sư
phái lớn. Nhưng lời nói đã chui ra khỏi cửa miệng thì không có cách nào thu về
được nữa. Lão liền làm mặt giận hầm hầm, thở hồng hộc ngồi phịch xuống
ghế.
Lao Đức Nặc hỏi: -Lưu sư thúc! Sự thực vụ này ra sao, xin sư thúc cho tiểu
điệt rõ!
Lưu Chính Phong đáp: -Vừa rồi Địa Tuyệt đạo huynh nói là sáng sớm hôm nay
y cùng tiểu điệt lên ngồi uống rượu trên lầu Túy Tiên thành Hành Dương. Lúc
lên lầu y thấy ba người đang ngồi uống rượu. Ba người này là tên dâm tặc
Điền Bá Quang, Lệnh Hồ sư điệt và cao đồ của Định Dật sư thái là Nghi Lâm
tiểu sư điệt nữ. Địa Tuyệt đạo huynh coi chướng mắt. Y không nhận được ba
người kia mà chỉ nhìn cách sắc phục biết là một đệ tử phái Hoa Sơn và một đệ
tử phái Hằng Sơn. Định Dật sư thái đừng giận! Nghi Lâm bị họ cưỡng bách
không tự chủ được là một sự hiển nhiên. Địa Tuyệt đạo huynh nói Điền Bá
Quang là một tên trai tráng chừng ba chục tuổi. Cách ăn mặc rất xa hoa. Ban
đầu y không biết là ai, sau nghe Lệnh Hồ sư điệt cất tiếng nói: “Điền huynh!
Hãy cạn chung này nữa. Khinh công Điền huynh độc bộ thiên hạ. Nhưng tửu
lượng còn thua tiểu đệ mấy phần”. Gã đã họ Điền lại khinh công độc bộ thiên
hạ. Cứ tình hình này thì đúng là Vạn lý độc hành Điền Bá Quang mà người
giang hồ thường đồn đại không còn nghi ngờ gì nữa. Địa Tuyệt đạo huynh vốn
ghét người tàn ác như kẻ cừu thù. Y thấy ba người ngồi cùng bàn uống rượu
thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt.
Lao Đức Nặc bụng bảo dạ: -Ba người ngồi uống rượu trên lầu Túy Tiên, một
người là tên dâm tặc khét tiếng, một người là tiểu ni cô đã xuất gia, còn người
nữa là đại đệ tử phái Hoa Sơn mình. Như vậy thì chẳng còn ra thế nào.
Lưu Chính Phong nói tiắp: -Địa Tuyệt đạo huynh lại nghe Điền Bá Quang nói:
“Điền Bá Quang này một mình qua lại giang hồ hoành hành thiên hạ, bình sinh
rất ghét những kẻ mượn tiếng danh môn chính phái để khinh đời. Lệnh Hồ
huynh! Lệnh Hồ huynh tuy là đệ tử phái Hoa Sơn song còn mấy phần hào khí.
Tiểu đệ cùng Lệnh Hồ huynh uống một hồi kể ra cũng không uổng. Nào bây
giờ chúng ta uống rượu thi! Tửu lượng tiểu đệ ít ra cũng gấp đôi Lệnh Hồ
huynh. Tiểu ni cô! Ni cô bồi tiếp chúng ta cùng uống. Nếu không uống thì
chúng ta đổ …”
Lưu Chính Phong nói tới đây, Lao Đức Nặc đưa mắt nhìn lão rồi lại ngó Địa
Tuyệt đạo nhân, mặt lộ vẻ hoài nghi.
Lưu Chính Phong hiạu ngay liền nói: -Địa Tuyệt đạo nhân đang bị trọng
thương, không thuật chuyện rành mạch được, nên Lưu mỗ phải nói giúp y, đại
ý đúng như vậy. Địa Tuyệt đạo huynh! Có phải thế không?
Địa Tuyệt đạo nhân đáp: -Đúng thế! Đúng thế! … Không sai, không sai! …
Lưu Chính Phong lại nói: -Dĩ nhiên Địa Tuyệt đạo huynh không nhịn được nữa
rồi đập bàn quát mắng: “Có phải mi là tên dâm tặc Điền Bá Quang không? Mọi
người võ lâm đều muốn giết mi mới cam lòng. Mi lại ở đây tự báo họ tên mà
không sợ phiền lụy ư? …”. Điền Bá Quang vốn là một đứa kiêu căng vô cùng.
Gã buông lời ngạo mạn đắc tội với Địa Tuyệt đạo huynh. Địa Tuyệt đạo huynh
nóng lòng đánh giết dâm tặc. Sau khi chiến đấu mấy trăm hiệp, y vô ý để sơ
hở một chút nên bị Điền Bá Quang dùng thủ đoạn đê hèn đâm vào ngực y một
nhát. Huỳnh hiền điệt hết mình cứu giúp sư thúc, liền bị Điền Bá Quang hạ
sát. Huỳnh hiền điệt vì liều mình cứu giúp sư thúc, cũng bị Điền Bá Quang giết
chết. Hỡi ôi! Thiếu niên anh hùng mà uổng mạng về tay gian tặc! Thật là đáng
tiếc! Khi ấy Lệnh Hồ Xung thủy chung vẫn ngồi một bên chứ không ra tay viện
trợ. Như vậy là mất nghĩa khí về việc liên kết giữa Ngũ nhạc kiếm phái. Vì thế
nên Thiên Môn đạo huynh mới căm giận.
Thiên Môn đạo nhân tức mình nói: -Cái gì mà nghĩa khí? Cái gì mà liên kết Ngũ
nhạc kiếm phái? Đã thế là thôi hết! Những người võ học phải biết phải trái,
hắc bạch. Đã đi với dâm tặc … một tên dâm tặc ghê gớm.
Mặt lão đỏ như máu. Bao nhiêu sợi râu dựng đứng cả lên.
Bỗng bên ngoài cửa có tiếng nói: -Sư phụ! Đệ tử có việc bẩm báo.
Thiên Môn đạo nhân nghe rõ là thanh âm đồ đệ Vương Côn liền đáp ngay: –
Vào đây! Có chuyện chi vậy?
Một gã thanh niên tuổi dưới ba chục, hào khí bồng bột tiến vào. Gã nhìn chủ
nhân Lưu Chính Phong hành lễ trước, đoạn vái chào những bậc tiền bối. Sau
hết quay lại nói với Thiên Môn đạo nhân: -Sư phụ! Nhân Thanh sư thúc báo tin
về đã thống lĩnh đệ tử bản môn đến Hành Sơn sục tìm tên dâm tặc Lệnh Hồ
Xung và Điền Bá Quang mà chẳng thấy tông tích chúng đâu.
Lao Đức Nặc nghe gã kia ngang nhiên khoác cho đại sư ca mình hai chữ “dâm
tặc” thì xấu hổ vô cùng, nhưng đại sư ca lão lại đi đôi với Điền Bá Quang thì
còn làm thế nào được?
Bỗng nghe Vương Côn nói tiếp: -Nhưng ở ngoài thành Hành Sơn đã phát hiện
ra một cái tử thi, thanh kiếm còn cắm ở trước ngực … thanh kiếm đó là của
tên dâm tặc Lệnh Hồ Xung.
Thiên Môn đạo nhân vội hỏi: -Người bị giắết là ai?
Vương Côn đảo mắt nhìn Dư Thượng Hải đáp: -Đó là một vị sư đệ dưới trướng
Dư sư thúc. Ngay lúc ấy bọn đệ tử đều không nhận được. Sau xác này đem
vào thành Hành Sơn mới có người nhận ra là La Nhân Kiệt sư đệ.
Dư Thượng Hải bật lên tiếng “ủa” rồi lên tiếng hỏi: -Nhân Kiệt ư? Thi thể ấy ở
đâu?
Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng đáp vọng vào: -Hiện ở đây.
Dư Thượng Hải là một người rất trầm tĩnh. Tuy lão nghe tin sét đánh, kẻ bị
chết là La Nhân Kiệt, một trong bốn đại đệ tử “Anh, Hùng, Hào, Kiệt” của bản
môn mà nét mặt vẫn không thay đổi. Lão nói: -Phiền Lao hiền điệt khiêng thi
thể y vào đây.
Người đứng ngoài cửa liền dạ một tiềng.
Rồi thấy hai người khiêng một tấm ván đi vào. Trên tấm ván đặt một xác chết,
trước ngực y hãy còn cắm thanh trường kiếm. Thanh kiếm này đâm từ bụng
dưới xuyên lên. Kiếm dài ba thước mà chỉ còn chìa ra một thước. Hiển nhiên
lưỡi kiếm đã đâm ngược lên tới cổ họng người thiệt mạng. Chiêu số đâm kiếm
tàn nhẫn từ dưới lên trên này thật ít thấy trong võ lâm.
Vương Côn nói: -Nhân Thanh sư thúc đưa tin đến còn nói tiếp tục đi truy tầm
hai tên dâm tặc. Người thỉnh cầu các vị sư thúc, sư bá ở đây được một vài vị đi
theo giúp sức.
Định Dật cùng Dư Thượng Hải đồng thanh nói: -Bản nhân xin đi!
Giữa lúc ấy ngoài cửa lại có thanh âm trong trẻo la lên: -Sư phụ! Đệ tử đã về
đây.
Định Dật biến sắc lớn tiêng hỏi: -Nghi Lâm đấy ư? Vào đây mau!
Mọi người đều đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Ai cũng muốn coi vị tiểu ni cô công
nhiên lên tửu lâu uống rượu cùng hai tên dâm tặc là một nhân vật tướng mạo
ra sao.
Rèm cửa vừa vén lên. Cặp mắt mọi người sáng lòa. Một vị tiểu ni cô dung nhan
tuyệt tục, quả nhiên diễm lệ phi thường! Nàng mới 16, 17 tuổi mà thân hình
yểu điệu, nàng mặc một tấm áo đen rộng thùng thình mà vẫn không dấu được
vẻ người tha thướt yêu kiều.
Tiạu ni cô tiến đến trước mặt Định Dật lạy phục xuống la lên: -Sư phụ!
Nàng vừa nói được hai tiếng đã khóc oà lên.
Định Dật sa sầm nét mặt hỏi: -Ngươi làm … một việc hay quá! Sao còn về
được đây?
Nghi Lâm vừa khóc vừa nói: -Sư phụ ơi! Đệ tử chuyến này … xuýt nữa là
không thể về để thấy mặt lão nhây … xuýt
Thanh âm nàng rất hấp dẫn. Mọi người nghe thấy đều tự hỏi: -Một thiếu nữ
nguyệt thẹn hoa nhường như vậy mà sao lại làm ni cô?
Bỗng thấy hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắm lấy tay áo Định Dật. Cổ tay
nàng trắng như ngó sen hở ra.
Vương Côn cùng hai đệ tử nhỏ tuổi khiêng xác La Nhân Kiệt vào trông thấy
Nghi Lâm mà trong lòng rạo rực không thể tự chủ được.
Dư Thượng Hải đưa mắt nhìn sư cô một cái rồi ngó qua lưỡi kiếm đâm vào
người La Nhân Kiệt. Dây thao sắc xanh buộc thanh kiếm này bay phất phơ.
Chỗ lưỡi kiếm gần chuôi có khắc năm chữ “Hoa Sơn Lệnh Hồ Xung”.
Lão lại đưa mắt nhìn đắn thanh kiếm cài ở sau lưng Lao Đức Nặc thì dây thao
cũng giống hệt thanh kiếm kia.
Đột nhiên lão tiến gần lại đưa tay trái đâm vào hai mắt Lao Đức Nặc. Chỉ
phong vừa rít lên mà đầu ngón tay đã chạm vào da mặt lão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.