TIẾU NGẠO GIANG HỒ

061. Điền Bá Quang thua trận bỏ điĐiền Bá Quang giơ đơn đao lên nói: -Lệnh Hồ huynh! Điền mỗ thật không có ý
đả thương Lệnh Hồ huynh, nhưng Lệnh Hồ huynh cố chấp quá độ, Điền mỗ
nói thế nào Lệnh Hồ huynh cũng không chịu hạ sơn. Lần này còn tỷ đấu là bắt
buộc Điền mỗ phải phải đâm chém Lệnh Hồ huynh mười đao hay hai mươi
đao, khắp mình chỗ nào cũng đầy thương tích. Như vậy há chẳng là đắc tội với
Lệnh Hồ huynh lắm hay sao?
Lệnh Hồ Xung động tâm đáp: -Không nên chém tại hạ 10 đao hay 20 đao ma
chỉ một đao chặt đứt cánh tay phải là xong. Có như thế thì tại hạ mới sử kiếm
được nữa. Lúc đó Điền huynh muốn giết, muốn mổ thế nào tùy ý.
Điền Bá Quang lắc đầu nói: -Tại hạ chỉ muốn Lệnh Hồ huynh chịu thua, hà tất
phải đả thương cánh tay hay bàn tay bên hữu Lệnh Hồ huynh làm chi?
Lệnh Hồ Xung mừng thầm trong bụng nói: -Tại hạ chỉ sợ Điền huynh trong
bụng nói thế, nhưng lúc thua cáu lên thì bất cứ độc chiêu dã man nào cũng
dám sử dụng.
Điền Bá Quang nói: -Lệnh Hồ huynh bất tất phải nói khích Điền mỗ. Một là
Điền mỗ đối với Lệnh Hồ huynh vốn không thù oán, hai là kính trọng Lệnh Hồ
huynh có tư cách hảo hán, ba là đánh bại liệt Lệnh Hồ huynh trọng thương
còn e người ngoài làm khó dễ cho mình. Vậy Lệnh Hồ huynh cứ yên tâm mà ra
chiêu đi!
Lệnh Hồ Xung nói: -Hay lắm! Nào mời Điền huynh!
Điền Bá Quang vung đao lên ra một hư chiêu. Chiêu thứ hai gã mới chém
chênh chếch xuống, ánh đao lóe lên khí thế cực kỳ hung mãnh!
Lệnh Hồ Xung toan sử dụng biến thế trong chiêu thứ ba về “Độc cô cửu kiếm”
để phá giải. Ngờ đâu đao pháp của Điền Bá Quang mau lẹ quá chừng hắn sắp
phóng kiếm thì đao pháp của đối phương đã chuyển biến rồi sau chậm lại một
chút.
Mới qua ba chiêu, Lệnh Hồ Xung trong lòng cực kỳ xao xuyến, la thầm: -Hỏng
bét, hỏng bét! Kiếm pháp mình mới học hoàn toàn không dùng được, nhất
định sẽ bị thái sư thúc tổ quở mắng là ngu ngốc.
Hắn đánh vài chiêu nữa, mồ hôi trán nhỏ tong tong.
Không ngờ đang lúc Lệnh Hồ Xung hoang mang thì trong con mắt Điền Bá
Quang lại ngó thấy kiếm pháp của hắn cực kỳ hung hiểm. Chiêu nào cũng
khắc tinh với đao pháp của gã. Gã kinh hãi phi thường tự nghĩ: -Mấy chiêu
kiếm này rõ ràng hắn có thể giết mình mà sao lại cố ý phóng chậm một chút?
Phải rồi!
Hắn muốn nương tay cho mình biết khó nuốt mà rút lui. Nhưng dù mình biết là
khó mà vẫn không rút lui
được mới khổ chứ. Thôi đành đánh đến cùng muốn ra đâu thì ra.
Điền Bá Quang trong lòng nghĩ vậy, lúc phóng đao chém tới không dám dùng
kình lực đến độ chót.
Cả hai bên cùng úy kỵ nhau và đều ra chiêu rất thận trọng.
Cuộc tỷ đấu din ra một lúc rồi đao pháp của Điền Bá Quang dần dần nhanh
hơn, mà Lệnh Hồ Xung ứng dụng những biến thức trong chiêu thứ ba của họ
Độc cô cũng dần dần thuần thục hơn.
Đạo quang và kiếm quang lấp lóe mắt. Hai bên giao thủ mỗi lúc một nhanh
hơn Điền Bá Quang
bỗng quát lên một tiếng thật to phóng chân đá vào bụng dưới Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung cho người ngã về phía sau. Hắn xoay chuyển ý nghĩ rất mau: –
Ta chỉ cần được quãng thời gian hơn chừng một ngày một đêm nữa, đến sáng
mai là nhất định kềm chế được gã.
Hắn liền buông kiếm rời khỏi tay hai mắt nhắm nghiền, ngừng thở, giả vờ ngất
đi.
Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung nắm chết giấc thì giật mình kinh hãi.
Nhưng gã biết hắn rất giảo quyệt và lắm mưu trí, không dám cúi xuống nhìn vì
sợ hắn đột nhiên đứng phắt dậy tập kích theo các bại trung thủ thắng. Gã liền
cầm ngang thanh đao để trước ngực tiến lại gần mấy bước cất tiếng gọi: –
Lệnh Hồ huynh! Lệnh Hồ huynh làm sao vậy?
Hắn gọi mấy lần Lệnh Hồ Xung mới lần lần tỉnh lại, hơi thở phập phù nói: –
Chúng ta … chúng ta lại đánh nữa.
Hắn chống tay đứng dậy, nhưng chân trái nhũn ra lại té xuống ngay.
Điền Bá Quang nói: -Lệnh Hồ huynh không đứng dậy được nữa rồi. Chi bằng
nghỉ ngơi một ngày cho lại sức rồi sáng mai theo Điền mỗ xuống núi.
Lệnh Hồ Xung không nói gì, lại chống tay xuống đất làm như muốn đứng lên
mà miệng thở hồng hộc không ngớt.
Điền Bá Quang không nghi ngờ nữa. Gã tiến lên một bước nắm lấy cánh tay
phải Lệnh Hồ Xung đỡ hắn dậy.
Điền Bá Quang vốn là người cẩn thận tinh tế, hắn bước lên đã có ý giả bộ vô
tình chân dẫm vào thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung bỏ rơi dưới đất. Tay
phải gã cầm đao hộ vệ thân mình, còn tay trái lại nắm đúng huyệt đạo cánh
tay phải Lệnh Hồ Xung khiến cho hắn có quỷ kế gì cũng không thực hành
được.
Trọng lượng toàn thân Lệnh Hồ Xung đặt hết vào cánh tay trái Điền Bá Quang
hiển nhiên hắn hoàn toàn bất lực. Đột nhiên hắn nổi giận miệng nói: -Ai mượn
ngươi khéo lấy lòng? Mẹ kiếp …
Hắn vừa mắng vừa lảo đảo đi về động.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói: -Ngươi dùng cách này để trì hoãn được
một ngày một đêm mà chẳng mất chút khí lực nào. Có điều làm như vậy cũng
hơi đê hèn vô liêm sỉ.
Lệnh Hồ Xung cười đáp: -Đối với kẻ đê hèn vô liêm sỉ cũng phải dùng đến cách
đê hèn vô liêm sỉ.
Phong Thanh Dương nghiêm sắc mặt hỏi: -Vậy đối phó với người chính nhân
quân tử thì sao?
Lệnh Hồ Xung ngần ngừ đáp: -Chính nhân quân tử ư? … Đối với người chính
nhân quân tử ư? …
Rồi không biết trả lời ra sao.
Phong Thanh Dương giương cặp mắt loang loáng lên nhìn Lệnh Hồ Xung cất
giọng trầm trầm hỏi lại: -Vậy đối phó với người chính nhân quân tử thì thế
nào?
Lệnh Hồ Xung miễn cưỡng đáp: -Nếu đối phương đúng là bậc chính nhân
quân tử mà muốn giết đồ tôn, dĩ nhiên đồ tôn cũng chẳng thể can tâm chịu
chết. Gặp trường hợp bất đắc dĩ thì dù là thủ đoạn đê hèn vô liêm sỉ cũng
đành phải nhẫn nhục tạm dùng vậy chứ biết làm sao?
Phong Thanh Dương cả mừng dõng dạc nói: -Hay lắm! Hay lắm! Ngươi nói câu
này là đúng thực tình của kẻ ngụy quân tử. Bậc đại trượng phu muốn làm thế
nào thì cứ thế mà làm, tựa hồ nước chảy mây trôi muốn đi về phương nào thì
đi. Hết thảy qui củ võ lâm, giáo điều môn phái vứt mẹ cả đi!
Lệnh Hồ Xung chỉ tủm tỉm cười không dám nói gì nữa. Mấy câu này của Phong
Thanh Dương đã nói trúng tâm hắn. Nhưng giới luật của phái Hoa Sơn cực kỳ
nghiêm cẩn, hắn không dám công nhiên phụ họa với những câu ngang
chướng của lão. Giả tỷ mấy câu này mà lọt vào tai Nhạc Bất Quần thì hắn sẽ bị
trách phạt nhẹ nhất là 40 côn.
Phong Thanh Dương giơ bàn tay khô như que củi vuốt tóc Lệnh Hồ Xung mỉm
cười nói tiếp: -Dưới trướng Nhạc Bất Quần còn có nhân tài như ngươi thật là
tuyệt! Thằng nhỏ đó quả có con mắt tinh đời chưa đến nỗi thằng đồ bỏ.
Lão nói thằng nhỏ đây dĩ nhiên là trỏ vào Nhạc Bất Quần. Lão vỗ vai Lệnh Hồ
Xung nói tiếp: -Cái bợm này thật hợp ý ta. Bây giờ ngươi hãy luyện lại chiêu
thứ nhất và chiêu thứ ba về kiếm pháp của Độc cô đại hiệp đi!
Đoạn lão đem những yếu quyết về chiêu thứ nhất của họ Độc cô giảng giải lại
cho đến khi Lệnh Hồ Xung lĩnh hội được rồi, lão mới đem những chỗ biến hóa
về chiêu thứ ba giảng giải tiếp và chỉ điểm một cách rất tỉ mỉ.
Lệnh Hồ Xung dụng tâm ghi nhớ. Chỗ nào hắn không hiểu liền hỏi lại ngay.
Quãng thời gian một ngày đối với hắn thật là dư dụ không phải học cấp bách
như đêm trước. Hắn luyện xong diễn lại từng chiêu từng thức cho thật chu
đáo.
Sau bữa cơm chiều, Lệnh Hồ Xung chỉ ngủ hai giờ rồi lại dậy luyện kiếm chiêu.
Sáng sớm hôm sau, Điền Bá Quang vẫn yên trí Lệnh Hồ Xung bị thương khá
nặng, nên gã chưa lên tiếng khiêu chiến.
Lệnh Hồ Xung cứ ở trong hậu động tiếp tục luyện kiếm cho đến cuối giờ ngọ
sang giờ mùi thì bao nhiêu chỗ biến hóa về chiêu kiếm thứ ba của họ Độc cô
hắn đều thuộc lòng.
Phong Thanh Dương nói: -Bữa nay ngươi lại tái đấu mà không địch nổi gã
cũng không cần. Ngươi chỉ học thêm một ngày một đêm nữa thì thế nào ngày
mai cũng thắng.
Lệnh Hồ Xung vâng lời từ từ bước ra khỏi động. Hắn thấy Điền Bá Quang vẫn
đứng trên sườn núi nhìn ngang nhìn ngửa liền làm bộ kinh ngạc hỏi: -Điền
huynh! Sao Điền huynh còn chưa đi?
Điền Bá Quang lên giọng nửa ra lễ phép nửa ra ỡm ờ đáp: -Tại hạ đến cung
nghinh đại giá. Hôm qua tại hạ đắc tội, bữa nay tôn giá chắc đỡ nhiều rồi?
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Chẳng hiểu đã đỡ hay chưa. Vế đùi bị Điền huynh
chém một đao đau không chịu nổi.
Điền Bá Quang cười nói: -Bữa trước chúng ta cùng nhau tỷ đấu tại Hành
Dương thương thế Lệnh Hồ huynh hôm đó còn nặng hơn nhiều mà chưa từng
thấy Lệnh Hồ huynh thốt ra nửa lời khiếp nhược. Điền mỗ biết Lệnh Hồ huynh
quỉ kế đa đoan, nhưng bây giờ dù Lệnh Hồ huynh có giả vờ khéo đến đâu Điền
mỗ cũng chẳng mắc lừa đâu.
Lệnh Hồ Xung cười nói: -Đằng nào Điền huynh cũng mắc bẫy rồi, bây giờ có
tỉnh ngộ cũng không kịp nữa. Điền huynh! Hãy coi chiêu đây!
Hắn vừa nói vừa vung kiếm đánh vèo một tiếng nhằm đâm vào trước ngực đối
phương.
Điền Bá Quang giơ đao lên đỡ, mà đỡ cũng trật ra ngoài.
Lệnh Hồ Xung lại đâm nhát thứ hai.
Điền Bá Quang trầm trồ: -Nhanh tuyệt! Nhanh tuyệt!
Gã quét ngang thanh đao để chống lại.
Lệnh Hồ Xung lại sử chiêu thứ ba rồi chiêu thứ tư, miệng hắn nói: -Hôm nay
còn nhanh hơn nữa!
Đoạn chiêu thứ năm, chiêu thứ sáu phóng ra lia lịa. Rồi hắn cứ tiếp tục phóng
hoài, càng đánh những chiêu về sau càng mau lẹ, mau đến nỗi liên miên
không ngớt. Đúng là hắn đã học được đến chỗ tinh yếu về “Độc cô cửu kiếm”.
“Độc cô cửu kiếm” chỉ có tiến chứ không có thoái. Chiêu nào cũng nhằm tấn
công bên địch.
Sau khi qua lại hơn chục chiêu, Điền Bá Quang trong lòng nao núng, chẳng
hiểu đón đỡ thế nào cho được.
Lệnh Hồ Xung hễ đâm một kiếm là Điền Bá Quang lùi một bước. Hắn đâm hơn
mười chiêu kiếm thì gã đã phải lùi ra đến sườn núi. Thế công của Lệnh Hồ
Xung vẫn khẩn cấp không trì hoãn chút nào.
“Véo véo” liền bốn tiếng và toàn nhằm vào những chỗ yếu trọng của Điền Bá
Quang.
Điền Bá Quang cố gắng đỡ được hai nhát, đến nhát thứ ba không sao chống
được. Chân trái gã lùi đạp vào khoảng không. Gã biết sau lưng là vực sâu
muôn trượng nếu té xuống thì xương thịt nát ra như cám.
Giữa lúc nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc Điền Bá Quang chém mạnh một
đao xuống đất để mượn đà đứng cho vững lại thì chiêu kiếm thứ tư của Lệnh
Hồ Xung đã chí vào cổ họng gã.
Điền Bá Quang sắc mặt lợt lạt, Lệnh Hồ Xung cũng không nói gì thủy chung
lưỡi kiếm của hắn vẫn chí vào cổ họng đối phương.
Hồi lâu Điền Bá Quang tức giận văng tục: -Muốn giết thì cứ việc giết đi! Làm
con mẹ gì vậy?
Lệnh Hồ Xung rụt tay mặt về, nhảy lùi lại phía sau mấy bước nói: -Điền huynh
vì sơ hở trong nhất thời mà để cho tiểu đệ chiếm được tiên cơ. Vụ này chưa
đủ bằng chứng. Chúng ta lại tỷ đấu nữa.
Điền Bá Quang đằng hắng một tiếng rồi múa tít thanh đơn đao như gió táp
mưa sa đánh tới. Gã tự nhủ: -Chuyến này mình phải tấn công trước, không để
hắn chiếm tiện nghi nữa.
Lệnh Hồ Xung thấy thanh cương đao của đối phương chém tới mãnh liệt. Hắn
đảo thanh trường kiếm đâm chênh chếch vào bụng dưới đối phương. Đồng
thời hắn nghiêng đi tránh khỏi mũi đao.
Điền Bá Quang thấy thế kiếm của đối phương phóng tới ác liệt vội xoay đơn
đao lên gạt. Gã ỷ mình sức mạnh, chỉ cầu sao cho đao kiếm đụng nhau là chắc
chắn thanh trường kiếm sẽ bị hất văng đi.
Lệnh Hồ Xung phóng chiêu đầu đã chiếm được thượng phong liền xổ ra những
chiêu tiếp tục liên miên không ngớt. Chiêu nào cũng hiểm độc và trúng đích.
Lưỡi kiếm cùng mũi kiếm thủy chung vẫn không dời khỏi những chỗ yếu hại
của đối phương.
Điền Bá Quang đỡ gạt không kịp, đành phải lùi lại dần. Sau mười chiêu qua lại,
gã lại đi vào vết bánh xe cũ và lùi ra cho tới bờ vực thẳm.
Lệnh Hồ Xung lia kiếm chém xuống, bức bách Điền Bá Quang phải đưa đao ra
hộ vệ hạ bàn.
Tay trái Lệnh Hồ Xung xòe năm ngón tay ra để làm kiếm. Vừa gặp lúc đối
phương sơ hở, hắn phóng ngón giữa và ngón trỏ nhằm vào huyệt Đản Trung ở
trước ngực đối phương. Nhưng ngón tay hắn còn cách đích chừng hai tấc thì
đột nhiên ngừng lại.
Điền Bá Quang hai lần bị Lệnh Hồ Xung dùng ngón tay điển trúng huyệt Đản
Trung. Giả tỷ lần này lại bị điểm nữa thì tất gã phải té xỉu không chừng lăn
xuống vực thẳm cũng nên. Gã thấy ngón tay đối phương dừng lại, hiển nhiên
có ý nhân nhượng.
Hai người giữ miếng một lúc, Lệnh Hồ Xung lại nhảy lùi về phía sau.
Điền Bá Quang ngồi xuống phiến đá nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên gã gầm
lên một tiếng thật to rồi múa tít đơn đao đánh tới. Thanh đơn đao lên xuống
vun vút, uy thế cực kỳ mãnh liệt!
Lần này gã nhằm đúng phương vị, quay lưng về phía sơn động và định bụng:
nếu có phải lùi nữa thì lùi vào sơn động. Dù sao cũng quyết một trận tử chiến.
Lệnh Hồ Xung hiện giờ đã học hết đệ tam kiếm tức “phá đao thức” của họ Độc
cô. Bao nhiêu thế biến hóa về đao chiêu hắn đã thuộc lòng. Hắn chờ cho lưỡi
đao của Điền Bá Quang chém tới rồi nghiêng người tránh sang mé hữu, hươi
thanh trường kiếm nhằm hớt cánh tay trái Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang xoay đao lại gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung đã
biến thế nhằm đâm vào mé tả sau lưng gã. Từ cánh tay trái xuống đến mé tả
sau lưng cách không đầy một thước. Chiêu hồi đao này của Điền Bá Quang
vừa để thủ vừa để tấn công, tức là vừa đỡ gạt vừa phản kích. Đường lực đạo
rất mãnh liệt mà trong lúc cấp bách gã không kịp hạ thấp đao xuống để bảo
vệ sau lưng, đành phải né sang bên hữu nửa bước để tránh.
Thanh trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lia vào nách bên trái Điền Bá Quang.
Điền Bá Quang hốt hoảng đưa đao lên gạt thì thanh trường kiếm của Lệnh Hồ
Xung bỗng trỏ xuống đùi bên trái gã.
Điền Bá Quang không còn cánh nào đỡ gạt được nữa. Gã đành bước lạng
sang mé hữu để tránh.
Lệnh Hồ Xung phóng kiếm tới tấp hết thảy chiêu này đến chiêu khác toàn
nhằm đánh vào mé tả, bức bách Điền Bá Quang lại phải lùi dần từng bước và
lùi sang mé hữu.
Điền Bá Quang lùi đến mười bước thì đến góc sườn núi.
Chỗ này có một tảng đá lớn chận đường, hết đất lùi. Gã liền tựa lưng vào
phiến đá múa lên bảy tám bông hoa đao. Gã không cần để ý coi thanh trường
kiếm của Lệnh Hồ Xung có đánh tới thế nào, bên tai chỉ nghe kiếm phong rít
lên veo véo! Tay áo vạt áo và ống quần bên tả đều bị thanh trường kiếm vạch
rách bảy tám đường mà đường nào cũng chỉ rách áo chứ không đụng đến da
thịt.
Điền Bá Quang cũng hiểu rõ sáu nhát kiếm này nhát nào cũng có thể chặt đứt
tay, đứt chân hoặc đâm thủng bụng gã được.
Tình trạng đã đến thế này, chỉ trong khoảnh khắc là bao nhiêu ý niệm của gã
đều nguội lạnh như tro tàn. Gã ọc một cái rồi phun ra một búng máu tươi.
Lệnh Hồ Xung liên tiếp dồn Điền Bá Quang ba lần đến chỗ sinh tử. Hắn nghĩ
lại mấy ngày trước đây, võ công Điền Bá Quang còn cao thâm hơn hắn nhiều.
Ngờ đâu bây giờ quyền sinh quyền sát gã lại chuyển sang tay hắn, mà hắn có
thể thủ thắng một cách rất dễ dàng. Tuy ở ngoài mặt hắn không lộ vẻ gì mà
trong bụng mừng như phát điên.
Hắn thấy Điền Bá Quang bị đại bại rồi hộc máu tươi thì không khỏi sinh lòng
lân tuất, cất giọng ôn tồn hỏi: -Điền huynh! thắng bại là chuyện thường, sao
Điền huynh lại phải quan tâm như thế? Tiểu đệ chẳng đã chịu thua với Điền
huynh đến mấy chục lần rồi ư?
Điền Bá Quang liệng đơn đao đi lắc đầu nói: -Phong lão tiền bối kiếm thuật
như thần. Hiện nay trên thế gian này chẳng một ai địch nổi. Tại hạ vĩnh viễn
không phải là địch thủ Lệnh Hồ huynh nữa.
Lệnh Hồ Xung lượm thanh đơn đao cầm hai tay đưa sang nói: -Điền huynh nói
đúng đó! Tiểu đệ may mắn đắc thắng hoàn toàn trông vào sự chỉ điểm của
Phong thái sư thúc tổ. Tiểu đệ muốn Điền huynh ưng cho một điều.
Điền Bá Quang không đón lấy thanh đơn đao, cất giọng thê thảm nói: -Tính
mạng Điền mổ là ở trong tay Lệnh Hồ huynh. Lệnh Hồ huynh có điều gì xin
hãy nói ra.
Lệnh Hồ Xung nói: -Phong thái sư thúc tổ ẩn cư đã lâu ngày không can dự đến
thế sự. Lão nhân gia không thích để người phàm tục quấy nhiểu. Vậy sau khi
Điền huynh xuống núi xin đừng nhắc đến chuyện lão nhân gia với bất cứ một
ai. Được vậy thì tiểu đệ cảm kích vô cùng!
Điền Bá Quang lạnh lùng hỏi: -Lệnh Hồ huynh chỉ phóng kiếm đâm một nhát
giết Điền mỗ đi bịt miệng có phải hơn không?
Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước tra kiếm vào vỏ đáp: -Bữa trước bản lãnh Điền
huynh cao thâm hơn tiểu đệ rất nhiều. Nếu Điền huynh cũng phóng đao chém
chết tươi tiểu đệ thì làm gì có chuyện ngày nay? Tiểu đệ năn nỉ Điền huynh
đừng tiết lộ hành tung của Phong thái sư thúc tổ. Đây là một điều mà tiểu đệ
năn nỉ, tuyệt không dám tơ hào bức bách.
Điền Bá Quang nói: -Được rồi! Điền mỗ ưng thuận điều đó.
Lệnh Hồ Xung xá dài một cái nói: -Đa tạ Điền huynh!
Điền Bá Quang nói: -Điền mỗ vâng mệnh đến đây mời Lệnh Hồ huynh xuống
núi. Nay Điền mỗ đành làm nhục sứ mệnh việc này uổng công mất rồi. Điền
mỗ không đánh lại nổi Lệnh Hồ huynh nhưng câu chuyện giữa chúng ta chưa
chắc đã chấm dứt. Lệnh Hồ huynh! Điền mỗ xin cáo biệt. Chúng ta còn có
ngày tái ngộ.
Gã nói xong khoanh tay trở gót đi luôn.
Lệnh Hồ Xung nhớ tới chất kịch độc trong người Điền Bá Quang. Chuyến này
ra về, chẳng bao lâu chất độc sẽ phát tác mà chết. Hắn cùng Điền Bá Quang
ác đấu mấy ngày bất giác sinh mối đồng tình.
Trong cơn xúc động, hắn toan buột miệng gọi: -Điền huynh! Tiểu đệ theo Điền
huynh xuống núi đây!
Nhưng hắn nhớ lại mình đang ở trong thời kỳ chịu tội ở đây sám hối. Nếu
không có sứ mệnh thì chẳng thể nào rời khỏi đây một bước. Huống chi Điền
Bá Quang lại là một tên đại đạo hái hoa, gây nên rất nhiều tội ác. Bây giờ nếu
hắn theo gã xuống núi thì biến thành con người xấu xa như gã, rồi mai đây
thân bại danh liệt, hỏa hoạn vô cùng!
Hắn nghĩ vậy liền ngừng lại không nói nữa, chỉ đưa mắt nhìn Điền Bá Quang
cho tới khi mất hút rồi trở vào sơn động. Hắn chạy đến trước Phong Thanh
Dương lạy phục xuống nói: -Thái sư thúc tổ chẳng những cứu mạng mà còn
truyền thụ kiếm thuật thượng thặng cho đồ tôn.
Ơn đức này vĩnh viễn khó lòng báo đáp được.
Phong Thanh Dương mỉm cười nói: -Kiếm thuật thượng thặng! Kiếm thuật
thượng thặng! Ha Ha! Hãy còn xa lắm. Con ơi!
Tiếng cười của lão đạm vẻ thê lương tịch mịch.
Lệnh Hồ Xung lại nói: -Đồ tôn lớn mật xin thái sư thúc tổ đem hết “Độc cô cửu
kiếm” truyền thụ lại cho đồ tôn!
Phong Thanh Dương hỏi: -Ngươi muốn học toàn bộ “Độc cô cửu kiếm”, nhưng
sau này liệu ngươi có hối hận không?
Lệnh Hồ Xung sửng sốt không hiểu hối hận vì điều gì? Nhưng gã xoay chuyển
ý nghĩ rất mau rồi tự nhủ: -Phải rồi “Độc cô cửu kiếm” không phải là kiếm pháp
bản môn. Thái sư thúc tổ e rằng sư phụ mình biết ra, mình sẽ bị trọng trách.
Sư phụ có cấm đoán mình học kiếm pháp phái ngoài, song lão gia đã bảo:
mình có thể đập hòn đá ở trái núi khác ra để lấy ngọc. Mình sử kiếm có lẫn cả
chút ít kiếm pháp của phái Thanh Thành sư phụ cũng đã biết rồi. Hơn nữa
mình theo những đồ hình trên vách đá học vô số kiếm pháp của những phái
Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn. Lại học cả võ công mười vị trưởng
lão Ma giáo không phải ít. Mình đã ghi nhớ vào lòng thì khó mà quên được.
“Độc cô cửu kiếm” đã thần kỳ như vậy, kẻ học võ ai mà không ngày đêm mong
mỏi được luyện kỳ chiêu tuyệt thế. Mình may gặp cơ duyên tày trời, lại được
một bậc tiền bối bản môn truyền thụ thì khi nào chịu để lỡ mất?
Gã nghĩ vậy liền lạy phục xuống đáp: -Đây là một sự hạnh ngộ lớn nhất trong
đời đồ tôn. Vậy bây giờ cũng như mai hậu chỉ có cảm kích chứ không hối hận.
Phong Thanh Dương nói: -Được rồi! Để ta truyền thụ cho ngươi. Điền Bá
Quang ôm hận bỏ đi, quyết gã chưa chịu thôi đâu!
Nhưng dù gã có quay trở lại thì ít ra cũng phải sau đây mười ngày hay nửa
tháng. Chúng ta đã dư dụ ngày giờ, vậy cần học lại từ đầu cho có căn bản
vững chắc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.