Phường Bến Thủy – Vinh cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Vinh , thuộc Tỉnh Nghệ An , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Bến Thủy – Vinh

Bản đồ Phường Bến Thủy – Vinh

Đường Bạch Liêu2-40461093
Đường Bạch Liêu, Ngõ 202-14477754
Đường Cao Xuân Dục1-51, 2-52461099
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 101-17, 02-462314
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 1101-05462318
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 202-04462319
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 301-07, 02-462315
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 402-08462320
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 501-09, 02-462316
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 602-06462321
Đường Cao Xuân Dục, Ngõ 901-03, 02-04462317
Đường Cù Chính Lan, Ngõ 101-05, 2-6462288
Đường Cù Chính Lan, Ngõ 1701-05, 2-20462287
Đường Cù Chính Lan, Ngõ 211-27, 2-26462286
Đường Cù Chính Lan, Ngõ 251-15, 2-6462285
Đường Đức Đạt, Ngõ 101-13, 02-04462375
Đường Đức Đạt, Ngõ 1001-11, 02-04462383
Đường Đức Đạt, Ngõ 1201-49, 02-22462384
Đường Đức Đạt, Ngõ 12, Ngách 202-06462385
Đường Đức Đạt, Ngõ 1401-23, 02-24462386
Đường Đức Đạt, Ngõ 14, Ngách 101-09462387
Đường Đức Đạt, Ngõ 14, Ngách 201-03, 02-06462388
Đường Đức Đạt, Ngõ 14, Ngách 301-05462389
Đường Đức Đạt, Ngõ 201-05, 02-04462379
Đường Đức Đạt, Ngõ 2001-07, 02-32462390
Đường Đức Đạt, Ngõ 20, Ngách 102-06462391
Đường Đức Đạt, Ngõ 20, Ngách 202-10462392
Đường Đức Đạt, Ngõ 302-04462376
Đường Đức Đạt, Ngõ 401-13, 02-08462380
Đường Đức Đạt, Ngõ 502-04462377
Đường Đức Đạt, Ngõ 601-05, 02-08462381
Đường Đức Đạt, Ngõ 702-08462378
Đường Đức Đạt, Ngõ 802-14462382
Đường Hàm Nghi461134
Đường Hàm Nghi1-17461105
Đường Hàm Nghi, Ngõ 101-11477758
Đường Hàm Nghi, Ngõ 1, Ngách 101-05, 02-06477759
Đường Hoàng Thị Loan1-103, 2-158461127
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 11, 02-06462343
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 1302-04462348
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 201-03, 02-06462339
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 301-03, 02-06462344
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 41, 02-462340
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 501-07, 02-04462345
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 601-09, 02-08462341
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 702-04462346
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 801-31462342
Đường Hoàng Thị Loan, Ngõ 901-35, 02-32462347
Đường Hồ Quý Ly1-61, 2-58461125
Đường Hồ Quý LyNgõ 1477711
Đường Hồ Quý Ly, Ngõ 1, Ngách 11, 02-477712
Đường Hồ Quý Ly, Ngõ 201-13, 02-08477713
Đường Hồ Quý Ly, Ngõ 2, Ngách 201-13, 02-06477714
Đường Hồ Quý Ly, Ngõ 301-07, 02-12477710
Đường Huỳnh thúc KhángNgõ 6477700
Đường Huỳnh thúc KhángNgõ 8477703
Đường Huỳnh Thúc Kháng1-61, 2-80461119
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 101-04477709
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 1001-09477704
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 10, Ngách 102-04477705
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 10, Ngách 21, 02-04477706
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 10, Ngách 501-03, 02-477708
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 21, 02-12462393
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 2, Ngách 101-07, 02-20462394
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 3, Ngách 302-04477707
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 401-21, 02-26462395
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 4, Ngách 101-39, 02-20462397
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 4, Ngách 201-07, 02-06462396
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 4, Ngách 301-07462398
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 4, Ngách 501-05462399
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 6, Ngách 101-13, 02-20477701
Đường Huỳnh thúc Kháng, Ngõ 6, Ngách 301-25, 02-24477702
Đường Lê Duẩn2-184477777
Đường Lê Thế Trung1-53, 2-28461123
Đường Lê Thiết Hùng1-53, 22-30461129
Đường Lê Thiết Hùng, Ngõ 102-04462336
Đường Lê Thiết Hùng, Ngõ 202-08462337
Đường Lê Thiết Hùng, Ngõ 301-13, 02-08462338
Đường Lý Nhật Quang1-29, 2-46461118
Đường Lý Nhật Quang, Ngõ 21, 02-08462349
Đường Lý Nhật Quang, Ngõ 41, 02-462350
Đường Lý Thái Tông1-43, 2-62461126
Đường Lý Thái Tông, Ngõ 102-04462331
Đường Lý Thái Tông, Ngõ 1001-03462334
Đường Lý Thái Tông, Ngõ 1201-07, 02-04462335
Đường Lý Thái Tông, Ngõ 302-10462332
Đường Lý Thái Tông, Ngõ 901-07462333
Đường Mạc Thị Bưởi, Ngõ 1301-21, 02-20462096
Đường Mạc Thị Bưởi, Ngõ 1802-08, 03-13462097
Đường Mạc Thị Bưởi, Ngõ 18, Ngách 701-09462098
Đường Ngô Thì Nhậm2-12461132
Đường Ngô Thì Nhậm, Ngõ 201-27477719
Đường Ngô Thì Nhậm, Ngõ 2, Ngách 101-03, 02-477720
Đường Ngô Thì Nhậm, Ngõ 2, Ngách 301-03477721
Đường Ngô Thời Nhậm, Ngõ 202-36462283
Đường Ngô Thời Nhậm, Ngõ 2, Ngách 102-12462284
Đường Ngô Trí Hoà1-51, 2-36461115
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 102-04462324
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 201-43, 02-28462326
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 2, Ngách 101-09, 02-12462327
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 2, Ngách 201-05, 02-08462328
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 2, Ngách 301-07, 02-462329
Đường Ngô Trí Hoà, Ngõ 71, 02-08462325
Đường Nguyễn Bính1-39, 2-40461120
Đường Nguyễn Bính, Ngõ 101-17, 02-12462356
Đường Nguyễn Bính, Ngõ 301-03462357
Đường Nguyễn Cảnh Bình, Ngõ 501-11, 02-08462280
Đường Nguyễn Cảnh Bình, Ngõ 702-06, 03-07462281
Đường Nguyễn Du1-27, 4-184461094
Đường Nguyễn Đức Đạt1-63, 2-100461116
Đường Nguyễn Du, Ngõ 1001-19477742
Đường Nguyễn Du, Ngõ 201-09477728
Đường nguyễn Du, Ngõ 21-k102-12462095
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2A01-27477722
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2, Ngách 101-11, 02-08477729
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2, Ngách 1 A11, 02-16477730
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2, Ngách 301-33, 02-12477731
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2, Ngách 3 A201-09, 02-04477732
Đường Nguyễn Du, Ngõ 2, Ngách 501-39, 02-24477733
Đường Nguyễn Du, Ngõ 401-17, 02-06477734
Đường Nguyễn Du, Ngõ 4A01-05, 02-477723
Đường Nguyễn Du, Ngõ 4 A101-05, 02-10477735
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6A02-20477724
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6 A101-05, 02-08477737
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6 A201-09, 02-477738
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6 A302-06477739
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6 A401-17, 02-06477740
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6A, Ngách 201-05, 02-10477725
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6A, Ngách 401-09477726
Đường Nguyễn Du, Ngõ 6, Ngách 0201-19, 02-14477736
Đường Nguyễn Du, Ngõ 802-06477741
Đường Nguyễn Du, Ngõ 8A01-13, 02-06477727
Đường Nguyễn Huy Oánh1-15, 2-32461122
Đường Nguyễn Huy Oánh, Ngõ 1002-32477756
Đường Nguyễn Huy Oánh, Ngõ 701-15477755
Đường Nguyễn Huy Oánh, Ngõ 901-33477757
Đường Nguyễn Sơn, Ngõ 13-K82-6461139
Đường Nguyễn Sơn, Ngõ 27-k82-6461138
Đường Nguyễn Sơn, Ngõ 57-k81-13, 2-12461137
Đường Nguyễn Sơn, Ngõ 75-k81-3, 2-6461136
Đường Nguyễn Văn Giao1-37, 2-16461128
Đường Nguyễn Văn Giao, Ngõ 102-16462322, 462330
Đường Nguyễn Văn Giao, Ngõ 31, 02-462323
Đường Nguyễn Văn Trỗi1-69, 2-106461114
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Hẻm 6, Ngách 202-04462370
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngách 2ANgõ 40462363
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 1001-09, 02-22462374
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 1501-09, 02-16462358
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 1801-35, 02-22462360
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 201-15, 02-14462359
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 2401-25, 02-26462361
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 40-, 01-35462368
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 4001-19, 02-26462362
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 5601-19, 02-20462364
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 601-17, 02-04462369
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 6802-08462365
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 6, Ngách 402-04462371
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 6, Ngách 602-06462372
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 7602-04462366
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 801-07, 02-6462373
Đường Nguyễn Văn Trỗi, Ngõ 8202-06462367
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc1-33, 2-32461096
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 101-13, 02-08462308
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 1101-05462313
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 301-05, 02-10462309
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 502-08462310
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 701-03, 02-04462311
Đường Nguyễn Vĩnh Lộc, Ngõ 901-07462312
Đường Nguyễn Yên trường, Ngõ 101-05462282
Đường ởiTần Đăng Minh, Ngõ 71-39, 2-34462289
Đường Phạm Kinh Vĩ1-51, 2-86461121
Đường Phan Đà1-39, 2-30461124
Đường Phan Đà, Ngõ 101-07, 02-16462351
Đường Phan Đà, Ngõ 301-03462352
Đường Phan Đà, Ngõ 51, 02-08462353
Đường Phan Đà, Ngõ 5, Ngách 21, 02-08462354
Đường Phan Đà, Ngõ 5, Ngách 401-07462355
Đường Phan Huy Chú kéo dài, Ngõ 6301-09, 04-28462091
Đường Phan Huy Chú kéo dài, Ngõ 67-k501-05, 02-06462090
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 0101-07, 02-12477745
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 1101-03, 02-08477750
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 1301-05, 02-08477751
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 201-21, 02-22477752
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 301-03, 02-14477746
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 381, 02-477743
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 401-03, 02-04477753
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 401, 02-477744
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 501-09, 02-12477747
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 701-09, 02-10477748
Đường Phan Kinh Vỹ, Ngõ 901-07, 02-06477749
Đường Phong Đình Cảng1-149, 2-122461095
Đường Phong Định CảngNgõ 5462300
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 102-12462292
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 1002-14462306
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 1A01-17, 02-14462293
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 1B01-15, 02-16462294
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 1C01-11, 02-14462295
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 201-15462302
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 23/12-16462307
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 301-15, 02-10462296
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 3A02-20462297
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 3B01-19, 02-24462298
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 3C01-19, 02-10462299
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 401-03462303
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 61, 02-462304
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 701-11, 02-16462301
Đường Phong Định Cảng, Ngõ 801-03, 02-04462305
Đường Phượng Hoàng, Ngõ 48-k501-13, 02-20462092
Đường Phượng Hoàng, Ngõ 50-k501-09, 02-10462093
Đường Tạ Quang Bửu1-71, 2-58461117, 461135
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 101-09477760
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 301-15, 02-20477761
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 401-21, 02-14477762
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 4, Ngách 102-08477763
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 4, Ngách 201-05477766
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 4, Ngách 301-05477764
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 4, Ngách 402-06477767
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 4, Ngách 501-07477765
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 601-05, 02-04477768
Đường Tạ Quang Bửu, Ngõ 801-09, 02-14477769
Đường Tàu cũ, Ngõ 6401-07, 02-04462099
Đường Trần Đăng Dinh, Ngõ 121-11, 2-16462291
Đường Trần Đăng Dinh, Ngõ 71-39, 2-34462290
Đường Ven sông Lam1-21, 2-28461131
Đường Ven sông Lam, Ngõ 201-21, 02-28477715
Đường Ven sông Lam, Ngõ 2, Ngách 101-05, 02-08477716
Đường Ven sông Lam, Ngõ 2, Ngách 201-19477717
Đường Ven sông Lam, Ngõ 2, Ngách 301-11, 02-16477718
Đường Võ Thị Sáu, kéo dài1-19, 2-18461133
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 2 Khối 7, kéo dài01-19, 02-24477770
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 4 khối 3, kéo dài01-21, 02-22477774
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 4 khối 7, kéo dài01-23, 02-18477771
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 6 khối 3, kéo dài01-17, 02-22477775
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 6 khối 7, kéo dài01-15, 02-22477772
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 8 khối 3, kéo dài01-21, 02-16477776
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 8 khối 7, kéo dài01-23477773
Khối 1461097
Khối 10461100
Khối 11461106
Khối 13461108
Khối 14461112
Khối 15461113
Khối 2461098
Khối 3461103
Khối 4461107
Khối 5461102
Khối 6461104
Khối 7461109
Khối 8461110
Khối 9461111
Khối K12461101
Ngõ 60-k5, Đường Phượng Hoàng02-06, 03-09462094

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Vinh

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Bến Thủy254
Phường Cửa Nam52
Phường Đội Cung56
Phường Đông Vĩnh121
Phường Hà Huy Tập249
Phường Hồng Sơn106
Phường Hưng Bình132
Phường Hưng Dũng188
Phường Hưng Phúc38
Phường Lê Lợi152
Phường Lê Mao216
Phường Quán Bàu133
Phường Quang Trung64
Phường Trung Đô106
Phường Trường Thi158
Phường Vinh Tân42
Xã Hưng Chính9
Xã Hưng Đông21
Xã Hưng Hoà24
Xã Hưng Lộc93
Xã Nghi Ân14
Xã Nghi Đức23
Xã Nghi Kim34
Xã Nghi Liên19
Xã Nghi Phú37

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Nghệ An

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Vinh431xx2341303.7141052.893
Thị xã Cửa Lò
432xx90
70.39827,82.531
Thị xã Thái Hoà
448xx127
59.962135,1444
Huyện Anh Sơn
442xx246
99.358603165
Huyện Con Cuông
4430x - 4434x127
64.2401.744,537
Huyện Diễn Châu
434xx458
266.447305,9871
Huyện Đô Lương
441xx371
183.584354,3518
Huyện Hưng Nguyên445xx255
110.451159,2694
Huyện Kỳ Sơn
444xx192
69.5242.095,133
Huyện Nam Đàn
446xx329
149.826293,9510
Huyện Nghĩa Đàn
437xx321
130.140617,848211
Huyện Nghi Lộc
433xx458
184.148348,1529
Huyện Quế Phong
4405x - 4409x162
62.1291.895,433
Huyện Quỳ Châu
4400x - 4404x137
53.1791.057,656350
Huyện Quỳ Hợp
439xx278
116.554941,7124
Huyện Quỳnh Lưu
435xx533
279.977437,6287640
Huyện Tân Kỳ
438xx290
129.031725,6178
Huyện Thanh Chương447xx519
248.9521.128,9065220
Huyện Tương Dương
4435x - 4439152
72.4052.811,926
Huyện Yên Thành
436xx489

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Bắc Trung Bộ

New Post