100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

15. ẢO GIÁC KHỐNG CHẾNỗ lực cá nhân có thể mang đến cho bạn một tương lai tốt đẹp. Hành vi chủ yếu trong sinh hoạt hàng ngày của bạn đều dựa vào sự cố gắng rèn luyện của bản thân. Vả lại con người nói chung rất dễ tin. Chúng ta có thể khẳng định rằng: Có hành vi, năng lực khống chế bản thân.

Nhưng có những việc không phải muốn làm là được. Hiển nhiên nhân tố quyết định thắng thua không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Có nhiều người làm thử nghiệm và chứng minh được rằng: Sự nỗ lực của bản thân có thể làm chuyển đổi ý muốn của bản thân. Nhiều người có thể dùng sự nỗ lực của bản thân chi phối tất cả. Cảm giác đó gọi là “ảo giác khống chế”. Loại ảo giác đó có thể dùng năng lực bản thân chi phối sinh hoạt hàng ngày. Cho nên con người ta làm gì đều không quên loại ảo giác đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.