100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

38. HIỆU QUẢ CỦA VIỆC DỰA VÀO NHAU VỚI MỤC TIÊU CỘNG ĐỒNGDù là trẻ nhỏ hay người đã trưởng thành, một khi gặp sự cạnh tranh trong tập đoàn thì đều rất khó giải quyết vấn đề. Đặc biệt là sự mâu thuẫn kéo dài trong tập đoàn càng dễ tăng thêm sự phức tạp.

Các nhà tâm lý đã tiến hành điều tra vấn đề này. Họ chia 22 em bé 11 tuổi thành 2 nhóm để các em cùng đi cắm trại. thành viên của hai tổ đều không quen biết nhau. Cuộc cắm trại được tiến hành theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Trẻ em 2 tổ không được tiếp xúc với nhau. Từng tổ độc lập tổ chức vui chơi. Giữa các em trong tổ dần dần thân thiết với nhau.

Giai đoạn 2: Bắt đầu để các em trong hai tổ cạnh tranh với nhau, ra sức thi đua với nhau. Điều này khiến các em đối địch với các thành viên tổ khác. Thế là xảy ra sự việc phá trại, ăn trộm đồ, nói xấu bạn bè v.v…

Giai đoạn 3: Để thành viên hai tổ cùng hoạt động, cùng ăn cơm, cùng xem phim… Nhưng sự tiếp xúc này không làm giảm sự đối đầu giữa hai tổ. Vì thế, các nhà tâm lý học định ra mục tiêu và kế hoạch hành động chung của 2 tổ. Thành viên hai tổ dần dần thân thiện nhau, cùng chung lưng đấu cật hoàn thành nhiệm vụ.

Hai tập đoàn đối địch để thực hiện mục tiêu chung của cộng đồng cần có sự hợp sức cùng nhau. Như vậy, thành viên hai tập đoàn cùng đứng trên một lập trường, cùng hoạt động chung. Lúc đó, hai bên có cùng nguyện vọng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Sự thực là như vậy. Hai bên đối đầu có thể thông qua sự hợp sức chung thực hiện lý tưởng chung thì có thể hoà hảo với nhau.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.