100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

33. TIỀN THÙ LAO VỚI TÍNH NĂNG ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC.Chúng ta thường rất mẫn cảm với tiền lương và thường nghe những lời nói đại loại như thế này:

“Tôi làm nhiều việc thế mà được có từng này tiền” “Cầm có phần này tiền thật không có ý nghĩa gì” “Nhà kia sao lại nhiều hơn tôi”

Nếu như làm nhiều việc mà được rất ít tiền lương thì con người ta sẽ sinh lòng bất mãn thậm chí mất đi sự tích cực công tác. nhưng nếu tiền lương cao thì kết quả sẽ trái lại.

Các nhà tâm lý học đã tiến hành so sánh tiền lương của bản thân với những người xung quanh và đã rút ra một đẳng thức cân bằng:

Thu nhập của A (bản thân)      Thu nhập của B(người khác)

——————————— =—————————————

Lượng công việc của A              Lượng công việc của B

Lượng công việc không chỉ là sức lao động tinh thần và thể lực đầu tư trong mỗi loại công việc mà còn bao hàm năng lực kỹ thuật mà công việc đó yêu cầu. Ngoài ra người ta không những cần thu nhập bằng tiền mà còn có thu nhập về các mặt tinh thần như thăng thưởng, mở rộng quyền lực.

Các nhà tâm lý học đã tiến hành điều tra về phương pháp chi trả thù lao với những biểu hiện khác nhau của những người cho rằng bản thân không có khả năng và những người cho rằng bản thân có khả năng. Các nhà tâm lý đã dùng hai hình thức trả thù lao cho thí nghiệm này. Một loại là thù lao theo thời gian, một loại trả theo sản phẩm. Trước khi thí nghiệm, các nhà tâm lý căn dặn những người tham gia rằng dù là năng lực cao thấp khác nhau chỉ cần làm ra sản phẩm là có thể được trả thù lao.

Kết quả là trong tình huống trả thù lao theo thời gian, sản phẩm của một số người tự nhận ít có năng lực thấp hơn so với những người tự nhận là có khả năng. trong tình huống trả thù lao cho sản phẩm chất lượng của một số người tự nhận ít có năng lực tốt hơn nhiều so với những người tự nhận có năng lực. Điều đó nói lên rằng, trong tình huống trả thù lao theo thời gian, người tự nhận có năng lực kém được trả thù lao nhiều hơn so với những người tự nhận có khả năng. Vì thế chỉ cần thông qua việc nâng cao lượng công việc để bổ sung cho chỗ thiếu hụt trong năng lực của mình để có được sự cân bằng. Mà trong tình huống trả lương theo sản phẩm, người có năng lực kém để có sự cân bằng thì ra sức nâng cao chất lượng công việc.

Nói chung dù là ai làm việc gì đều muốn nhận được khoản tiền lương cao. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng thực tế đã chứng minh, con người bao giờ cũng nuôi hy vọng được trả tiền lương như những người xung quanh. Nếu như bạn thu nhập cao hơn đồng nghiệp thì bạn cần có năng lực và thành tích hoặc giỏi hơn đồng nghiệp về nhiều mặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.