100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

20. NHU CẦU TỰ BIỂU HIỆN GIÁN TIẾPTheo các nhà tâm lý học điều tra ở các trường thể dục thể thao, trung tâm thể dục thể thao Nhật Bản, tuyệt đại đa số sẽ mặc mầu cờ sắc áo của đội mình nếu đội đó thắng.

Các nhà tâm lý lại mở một cuộc trắc nghiệm. Họ hỏi học sinh rằng: Đội của các bạn có thắng không? Trên 50% số học sinh trả lời rằng đội chúng tôi sẽ thắng nhưng chỉ có 18% số học sinh nhận đội mình thua trận (mà đại đa số trả lời là “Chúng tôi thất bại”), tức là chỉ nói chung chung kết quả khách quan của cuộc thi.

Một số thí nghiệm đó đã chứng minh một điều: Con người ta thích thông qua mối liên hệ một số thứ có giá trị với bản thân để chứng tỏ bản thân cũng tồn tại trong vinh dự. Thí dụ: Có một số người cảm thấy vinh quang vì xuất hiện từ thế gia, lại có một số người mượn danh người khác mà cảm thấy đắc ý. Ngoài ra có một số người tự phụ vì có những người đồng hương vĩ đại. Dù là loại người nào đều có nhu cầu biểu hiện mình. Chúng ta gọi một số hiện tượng trên là “Phương pháp tự mình biểu hiện gián tiếp”.

Cái gọi là phương pháp tự mình biểu hiện gián tiếp là phương pháp thông qua một số thứ đặc biệt có ý nghĩa để biểu thị bản thân.Tthí dụ trang sức của phụ nữ đều là vật biểu hiện bản thân. sở dĩ hàng hoá có tiêu chuẩn chính là vì nó tượng tưng cho một loại ý nghĩa đặc thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.