Xã Đồng Tiến – Triệu Sơn cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Triệu Sơn , thuộc Tỉnh Thanh Hoá , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Xã Đồng Tiến – Triệu Sơn

Bản đồ Xã Đồng Tiến – Triệu Sơn

Thôn Đồng Bèo449361
Thôn Đồng VInh 1449363
Thôn Đồng VInh 2449368
Thôn Đồng Xá 1449364
Thôn Đồng Xá 2449369
Thôn Đồng Xá 3449370
Thôn Phúc Ấm 1449362
Thôn Phúc Ẩm 2449367
Thôn Thị Tứ449366
Thôn Trúc Chuẩn 1449365
Thôn Trúc Chuẩn 2449371
Thôn Trúc Chuẩn 3449372
Thôn Trúc Chuẩn 4449373

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Triệu Sơn

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thị trấn Triệu Sơn4
Xã An Nông12
Xã Bình Sơn10
Xã Dân Lực9
Xã Dân Lý15
Xã Dân Quyền10
Xã Đồng Lợi8
Xã Đồng Thắng10
Xã Đồng Tiến13
Xã Hợp Lý13
Xã Hợp Thắng11
Xã Hợp Thành10
Xã Hợp Tiến9
Xã Khuyến Nông12
Xã Minh Châu7
Xã Minh Dân8
Xã Minh Sơn8
Xã Nông Trường13
Xã Tân Ninh13
Xã Thái Hoà12
Xã Thọ Bình18
Xã Thọ Cường9
Xã Thọ Dân12
Xã Thọ Ngọc15
Xã Thọ Phú11
Xã Thọ Sơn16
Xã Thọ Tân8
Xã Thọ Thế12
Xã Thọ Tiến10
Xã Thọ Vực9
Xã Tiến Nông9
Xã Triệu Thành12
Xã Văn Sơn10
Xã Xuân Lộc9
Xã Xuân Thịnh8
Xã Xuân Thọ11

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Thanh Hoá

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Thanh Hóa
401xx635
393.294146,77072.680
Thị xã Bỉm Sơn
407xx110
59.74766,9893
Thành phố Sầm Sơn402xx49
60.913451.354
Huyện Bá Thước
414xx221
96.360777,2124
Huyện Cẩm Thủy
413xx204
111.999424,1264
Huyện Đông Sơn408xx148
74.21782,41901
Huyện Hà Trung
406xx169
108.049244,5442
Huyện Hậu Lộc
404xx222
165.742143,71.153
Huyện Hoằng Hóa
403xx324
250.534224,841.114
Huyện Lang Chánh
418xx97
45.346586,677
Huyện Mường Lát
421xx84
33.182808,741
Huyện Nga Sơn
405xx228
135.832158,3858
Huyện Ngọc Lặc417xx278
132.870485,2815274
Huyện Như Thanh
424xx176
84.763567,1149
Huyện Như Xuân425xx162
64.319717,490
Huyện Nông Cống
423xx301
182.898286,7638
Huyện Quảng Xương
426xx337
227.9711711.333
Huyện Quan Hóa
419xx117
43.789996,544
Huyện Quan Sơn
420xx88
35.435943,538
Huyện Thạch Thành
412xx225
136.221558,9244
Huyện Thiệu Hoá
409xx197
152.782160,68951
Huyện Thọ Xuân
416xx358
233.752295,885790
Huyện Thường Xuân422xx137
83.2181.113,275
Huyện Tĩnh Gia427xx269
214.665458,3468
Huyện Triệu Sơn
415xx386
195.566292,3669
Huyện Vĩnh Lộc
411xx96
80.348158508
Huyện Yên Định
410xx178
171.235227,8309752

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Bắc Trung Bộ

New Post