Phường Đa Kao – Quận 1  cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Quận 1  , thuộc Thành phố Hồ Chí Minh , vùng Đông Nam Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Đa Kao – Quận 1 

Bản đồ Phường Đa Kao – Quận 1 

Đường Điện Biên Phủ1-145, 6-80710484
Đường Điện Biên Phủ157-187710420
Đường Điện Biên Phủ82-142710308
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 1192-, -7710486
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 121-6710491
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 1591-17, 2-18710422
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 1818-18710490
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 1871-15, 2-14710421
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 481-10710489
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 621-15710488
Đường Điện Biên Phủ, Ngõ 801-6710487
Đường Đinh Tiên Hoang15-63710468
Đường Đinh Tiên Hoàng101-193, 122-246710312
Đường Đinh Tiên Hoàng1-15710440
Đường Đinh Tiên Hoàng15-97, 18-120710482
Đường Đinh Tiên Hoàng18-102710514
Đường Đinh Tiên Hoàng2-18710456
Đường Đinh Tiên HoàngNgõ 2bis710459
Đường Đinh Tiên HoàngNgõ 45710469
Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngõ 161-35, 2-40710458
Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngõ 2281-5710313
Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngõ 241-11, 2-12710515
Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngõ 521-11, 2-12710516
Đường Đinh Tiên Hoàng, Ngõ 81-39, 2-70710457
Đường Hai Bà Trung104-196710428
Đường Hai Bà TrưngNgõ 178710429
Đường Hai Bà TrưngNgõ 180710430
Đường Hòa Mỹ1-7, 2-22710325
Đường Hòa MỹNgõ 20710328
Đường Hòa Mỹ, Ngõ 21-4710326
Đường Hòa Mỹ, Ngõ 71-6710327
Đường Hoàng Sa3-77710518
Đường Huỳnh Khưong NinhNgõ 2710319
Đường Huỳnh Khương Ninh2-78, 3-61710309
Đường Huỳnh Khương Ninh, Ngõ 561-6710318
Đường Mạc Đỉnh Chi12-30, 15-73710435
Đường Mạc Đỉnh Chi32-60710476
Đường Mạc Đỉnh Chi62-94710492
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 1461-7710477
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 146bis1-5710478
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 291-5, 2-4710437
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 302-12, 7-11710436
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 37a1-17, 2-4710438
Đường Mạc Định Chi, Ngõ 571-5, 2-6710439
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 801-27710493
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 826-82710494
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 861-8710496
Đường Mạc Đỉnh Chi, Ngõ 881-7710495
Đường Mai Thị Lựu2-54, 3-39710393
Đường Mai Thị Lựu60-126, 61-105710498
Đường Mai Thị LựuNgõ 120a710504
Đường Mai Thị LựuNgõ 28710394
Đường Mai Thị LựuNgõ 2a710399
Đường Mai Thị LựuNgõ 33b710396
Đường Mai Thị Lựu, Ngõ 1041-24710499
Đường Mai Thị Lựu, Ngõ 1181-4710501
Đường Mai Thị Lựu, Ngõ 1201-24710503
Đường Mai Thị Lựu, Ngõ 291-3710398
Đường Mai Thị Lựu, Ngõ 751-7710502
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm27-121, 4-58710360
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm32-58, 33-65710546
Đường Nguyễn Bỉnh KhiêmNgõ 31/1a710385
Đường Nguyễn Bỉnh KhiêmNgõ 32710387
Đường Nguyễn Bỉnh KhiêmNgõ 46710365
Đường Nguyễn Bỉnh KhiêmNgõ 54710362
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 1091-15, 2-16710363
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 261-47, 2-78710389
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 303-11710505
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 362-10710506
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 411-9, 2-10710384
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 462-4710507
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 501-2710364
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 5811-31710508
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 5816-32710361
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 591-23, 2-20710390
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngõ 611-15, 2-12710510
Đường Nguyễn Đình Chiểu108-120, 27-47710441
Đường Nguyễn Đình Chiểu1-27, 4-62710372
Đường Nguyễn Đình Chiểu20-62, 3-27710416
Đường Nguyễn Đình Chiểu64-106710470
Đường Nguyễn Đình ChiểuNgõ 11710417
Đường Nguyễn Đình ChiểuNgõ 16710377, 710527
Đường Nguyễn Đình ChiểuNgõ 1a-1b710381, 710534
Đường Nguyễn Đình ChiểuNgõ 1bis-1kép710379, 710529
Đường Nguyễn Đình ChiểuNgõ 90a710472
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 101-21, 2-32710374, 710524
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 1001-13, 2-14710473
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 121-13, 2-22710375, 710525
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 141-39, 2-38710376, 710526
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 21b1-15, 2-16710419
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 55-5710461
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 81-25, 2-24710373, 710523
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 842-8710471
Đường Nguyễn Đình Chiểu, Ngõ 941-15, 2-14710474
Đường Nguyễn Huy Tự1-43, 2-62710332
Đường Nguyễn Huy TựNgõ 9710336
Đường Nguyễn Huy Tự, Ngõ 127-1710333
Đường Nguyễn Huy Tự, Ngõ 1919-710337
Đường Nguyễn Huy Tự, Ngõ 341-11710334
Đường Nguyễn Huy Tự, Ngõ 521-27710335
Đường Nguyễn Thành Ý1-11, 2-16710480
Đường Nguyễn Thành Ý, Ngõ 21-12710481
Đường Nguyễn Thị Minh Khai16-64710442
Đường Nguyễn Thị Minh Khai2-4710383
Đường Nguyễn Thị Minh Khai2-6710538
Đường Nguyễn Thị Minh Khai8-12710541
Đường Nguyễn Thị Minh KhaiNgõ 12710543
Đường Nguyễn Thị Minh KhaiNgõ 12c710544
Đường Nguyễn Thị Minh KhaiNgõ 18a710451
Đường Nguyễn Thị Minh KhaiNgõ 18b710445
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 102-, -9710542
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18a, Ngách 281-15, 2-14710453
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18a, Ngách 371-11, 2-10710454
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18a, Ngách 381-15, 2-14710455
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18a, Ngách A12-10, 3-9710452
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18bis2-32, 3-49710443
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18bis, Ngách 131-9710444
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18b, Ngách 236-14, 7-15710450
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18b, Ngách 321-9, 2-10710446
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18b, Ngách 331-9, 2-10710449
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18b, Ngách 351-9, 2-10710448
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Ngõ 18b, Ngách D3130-142, 133-142710447
Đường Nguyễn Văn Giai2-44710359
Đường Nguyễn Văn Giai5-81710511
Đường Nguyễn Văn Giai, Ngõ 811-11, 2-14710512
Đường Nguyễn Văn Thủ101-109, 76-84710414
Đường Nguyễn Văn Thủ10-46, 55-57710391
Đường Nguyễn Văn Thủ1-45, 2-8710366
Đường Nguyễn Văn Thủ151-203710464
Đường Nguyễn Văn Thủ170-194, 207-219710433
Đường Nguyễn Văn Thủ48-60, 87-95710402
Đường Nguyễn Văn Thủ62-74, 97-99710539
Đường Nguyễn Văn Thủ90-166710475
Đường Nguyễn Văn ThủNgõ 15710369
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 1611-7, 2-6710467
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 17795-115710466
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 2032-12, 3-13710465
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 2071-11, 2-12710434
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 291-21, 2-22710367
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 31-5, 2-8710371
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 61-15, 2-16710368
Đường Nguyễn Văn Thủ, Ngõ 71-7710370
Đường Phan Kế Bính1-103, 2-20710404
Đường Phan Kế BínhNgõ 11710410
Đường Phan Kế BínhNgõ 15710408
Đường Phan Kế BínhNgõ 6710412
Đường Phan Kế BínhNgõ 79710407
Đường Phan Kế BínhNgõ 83710405
Đường Phan Kế Bính, Ngõ 121-21, 2-22710411
Đường Phan Kế Bính, Ngõ 41-5, 2-6710413
Đường Phan Liêm2-48710344
Đường Phan LiêmNgõ 40710346
Đường Phan Liêm, Ngõ 21-6710345
Đường Phan Liêm, Ngõ 461-7710347
Đường Phan Ngữ2-96, 9-43710311
Đường Phan Ngữ, Ngõ 1212-710357
Đường Phan Ngữ, Ngõ 162-10, 21-1710356
Đường Phan Ngữ, Ngõ 9696-710358
Đường Phan Tôn1-21, 2-22710310
Đường Phan Tôn, Ngõ 1111-22710322
Đường Phan Tôn, Ngõ 181-10710321
Đường Phan Tôn, Ngõ 22-2710320
Đường Phan Tôn, Ngõ 22-, 3-7710323
Đường Phan Tôn, Ngõ 91-4710324
Đường Phùng Khắc Khoan1-65, 2-40710423
Đường Phùng Khắc Khoan, Ngõ 1616-16710425
Đường Phùng Khắc Khoan, Ngõ 44-4710424
Đường Phùng Khắc Khoan, Ngõ 55-5710426
Đường Phùng Khắc Khoan, Ngõ 77-7710427
Đường Trần Cao Vân1-25, 2-20710432
Đường Trần Doãn Khanh1-17, 2-18710479
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 121-5, 2-28710349
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 242-104710350
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 541-31, 2-64710351
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 54, Ngách 501-49710352
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 54, Ngách 541-23710353
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 6419-23710354
Đường Trần Quang Khải, Ngõ 681-423, 2-288710355
Đường Trương Hán Siêu1-21, 2-60710329
Đường Trương Hán Siêu, Ngõ 501-5710330
Đường Trương Hán Siêu, Ngõ 71-5, 2-6710331
Đường Võ Thị Sáu3-45710340
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 271-10710341
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 27a27-27710342
Đường Võ Thị Sáu, Ngõ 45a1-7710343
Khu chung cư Hai Bà TrưngDãy nhà 128710431
Khu chung cư Hoàng Sa, Lô nhà D1710522
Khu chung cư Hoàng Sa, Lô nhà D2710521
Khu chung cư Hoàng Sa, Lô nhà D3710520
Khu chung cư Hoàng Sa, Lô nhà D4710519
Khu chung cư Mạc Đỉnh ChiDãy nhà 65710513
Khu chung cư Mạc Đỉnh ChiDãy nhà 94710497
Khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu, Lô nhà 3710380
Khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu- Ngõ 1a-1b, Lô nhà A710535
Khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu – Ngõ 1a-1b, Lô nhà B710536
Khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu- Ngõ 1bis-1kép, Lô nhà A1710531
Khu chung cư Nguyễn Đình Chiểu- Ngõ 1bis-1kép, Lô nhà C710533
Khu chung cư Nguyễn Thành ÝDãy nhà 120710483
Khu Chung Nguyễn Đình Chiểu – Ngõ 1kep, Lô nhà710532
Khu dân cư Điện Biên PhủDãy nhà 145b710485
Khu dân cư Nguyễn Đình Chiểu – Ngõ 1a-1b, Lô nhà C710537
Khu dân cư Phan Kế BínhDãy nhà 15710409
Khu tập thể Điện Biên PhủDãy nhà 82710317
Khu tập thể Điện Biên PhủDãy nhà 88710316
Khu tập thể Điện Biên PhủDãy nhà 90-92-94710315
Khu tập thể Đinh Tiên HoàngDãy nhà 111710314
Khu tập thể Đinh Tiên HoàngDãy nhà Ngõ 2bis710460
Khu tập thể Mai Thị LựuDãy nhà Ngõ 2a710401
Khu tập thể Mai Thị LựuDãy nhà Ngõ 33b710397
Khu tập thể Mai Thị LựuDãy nhà Ngõ 34710395
Khu tập thể Nguyễn Bỉnh KhiêmDãy nhà Ngõ 31/1a710386
Khu tập thể Nguyễn Bỉnh KhiêmDãy nhà Ngõ 32710388
Khu tập thể Nguyễn Đình ChiểuDãy nhà 16710378
Khu tập thể Nguyễn Đình ChiểuDãy nhà Khu 5a710462
Khu tập thể Nguyễn Đình ChiểuDãy nhà Khu 5b710463
Khu tập thể Nguyễn Đình ChiểuDãy nhà Ngõ 11710418
Khu tập thể Nguyễn Đình ChiểuDãy nhà Ngõ 16710528
Khu tập thể Nguyễn Đình Chiểu, Lô nhà 3710382
Khu tập thể Nguyễn Huy TựDãy nhà 12b710339
Khu tập thể Nguyễn Huy TựDãy nhà 2bis710338
Khu tập thể Nguyễn Thị Minh KhaiDãy nhà 12c710545
Khu tập thể Nguyễn Văn ThủDãy nhà 107710415
Khu tập thể Nguyễn Văn ThủDãy nhà 55710392
Khu tập thể Nguyễn Văn ThủDãy nhà 87710403, 710540
Khu tập thể Phan Kế BínhDãy nhà 83710406
Khu tập thể Phan LiêmDãy nhà 44bis710348

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Quận 1

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường Bến Nghé21315.6302,47836.307
Phường Bến Thành13515.8970,929717.099
Phường Cầu Kho11619.1570,342455.949
Phường Cầu Ông Lãnh5515.0330,230265.304
Phường Cô Giang10118.0210,356850.507
Phường Đa Kao23422.7360,994722.857
Phường Nguyễn Cư Trinh12728.3650,763237.166
Phường Nguyễn Thái Bình9214.6910,493229.787
Phường Phạm Ngũ Lão14921.0830,499042.251
Phường Tân Định16127.0590,633642.707

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Quận Bình Tân
719xx1442
572.13251,911.026
Quận Bình Thạnh
723xx887
457.36220,822.031
Quận Gò Vấp
714xx291
522.69019,7426.478
Quận Phú Nhuận
722xx523
174.5354,8835.765
Quận 1
710xx1383180.2257,7323.315
Quận 10
725xx1540
230.3455,7240.270
Quận 11
726xx1412
226.8545,1444.135
Quận 12
715xx70
405.36052,787.680
Quận 2
711xx361
147.49049,742.965
Quận 3 
724xx900
190.5534,9238.730
Quận 4 
728xx634
180.9804,1843.297
Quận 5 
727xx1266
171.4524,2740.152
Quận 6 
731xx683
249.3297,1934.677
Quận 7 
729xx236
244.27635,696.844
Quận 8 
730xx971
408.77219,1821.312
Quận 9 
712xx632
256.257114,012.248
Quận Tân Bình 
721xx639
421.72422,3818.843
Quận Tân Phú 
720xx528
398.10216,0824.758
Quận Thủ Đức 
713xx554
442.17747,769.258
Huyện Bình Chánh 
718xx144
420.109252,71.663
Huyện Cần Giờ
733xx33
68.846704,298
Huyện Củ Chi 
716xx177
343.155434,5790
Huyện Hóc Môn 
717xx79
349.065109,183.197
Huyện Nhà Bè 
732xx46
101.074100,411.007

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Đông Nam Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Thành phố Hồ Chí Minh70xxx - 74xxx70xxxx – 76xxxx841
50 → 59
8.146.300 2095,5 km² 3.888 người/km²
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu78xxx79xxxx6472 1.150.200 1.989,5 km² 529 người/km²
Tỉnh Bình Dương75xxx82xxxx65061 1.802.500 2.694,43 km² 670 người/km²
Tỉnh Bình Phước67xxx83xxxx65193 932.000 6.871,5 km² 136 người/km²
Tỉnh Bình Thuận77xxx80xxxx6286 1.266.228 7.812,8 km² 162 người/km²
Tỉnh Đồng Nai76xxx81xxxx6160, 39 2.839.000 5.907,2 km² 439 người/km²
Tỉnh Ninh Thuận59xxx66xxxx6885 569.000 3.358,3 km² 169 người/km²
Tỉnh Tây Ninh80xxx84xxxx6670 1.112.000 4.032,6 km² 276 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Đông Nam Bộ

 

New Post