Phường Phước Vĩnh – Huế cung cấp nội dung các thông tin, dữ liệu thống kê liên quan đến đơn vị hành chính này và các địa phương cùng chung khu vực Huế , thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế , vùng Bắc Trung Bộ

 

Danh mục

Thông tin zip code /postal code Phường Phước Vĩnh – Huế

Bản đồ Phường Phước Vĩnh – Huế

Đường Đặng Huy Trứ1-43, 2-32533544
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 1001-51, 2-62533546
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 1091-75, 2-76533630
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 1271-9, 2-10533631
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 131-21, 2-16533551
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 351-11, 2-14533550
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 651-27, 2-28533548
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 671-29, 2-34533549
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 691-23, 2-28533627
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 931-31, 2-30533547
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 931-57, 2-168533628
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 991-31, 2-34533545
Đường Đặng Huy Trứ, Hẻm 991-73, 2-76533629
Đường Đặnh Huy Trứ, Hẻm 651-29, 2-32533626
Đường Đào Tấn72-533620
Đường Đào TấnHẻm 42533635
Đường Đào TấnHẻm 53533632
Đường Đào Tấn, Hẻm 42, Ngách 21-35, 2-30533636
Đường Đào Tấn, Hẻm 42, Ngách 41-37, 2-32533637
Đường Đào Tấn, Hẻm 53, Ngách 21-15533633
Đường Đào Tấn, Hẻm 53, Ngách 41-25, 2-20533634
Đường Đào Tấn, Kiệt 721-19, 2-533621
Đường Đòan Hữu Trưng1-9, 2-54533563
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 11-15, 2-18533564
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 141-15, 2-14533566
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 161-15, 2-40533567
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 16, Ngách 121-15, 2-16533570
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 16, Ngách 141-15, 2-14533571
Đường Đòan Hữu Trưng, Hẻm 16, Ngách 161-15, 2-14533572
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 16, Ngách 41-9, 2-22533568
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 16, Ngách 61-25533569
Đường Đoàn Hưu Trưng, Hẻm 1, Ngách 61-15, 2-16533565
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 201-9, 2-12533573
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 261-15, 2-16533574
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 301-13, 2-14533575
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 361-7533576
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 441-11, 2-12533577
Đường Đoàn Hữu Trưng, Hẻm 521-77533578
Đường Hàm Nghi1-65, 2-68533556
Đường Hàm Nghi, Hẻm 221-17, 2-24533558
Đường Hàm Nghi, Hẻm 291-19, 2-22533559
Đường Hàm Nghi, Hẻm 531-35, 2-34533560
Đường Hàm Nghi, Hẻm 581-15, 2-16533561
Đường Hàm Nghi, Hẻm 61-15, 2-18533557
Đường Hàm Nghi, Hẻm 601-11, 2-12533562
Đường Nguyễn Trường Tộ19-39, 8-12533587
Đường Nguyễn Trường Tộ, Hẻm 102-36533588
Đường Nguyễn Trường Tộ, Hẻm 331-25, 2-20533589
Đường Nguyễn Trường Tộ, Hẻm 33, Ngách 41-9, 2-10533590
Đường Nguyễn Trường Tộ, Hẻm 33, Ngách 81-9, 2-10533591
Đường Phan Bội Châu23-101533611
Đường Phan Bội Châu, Hẻm 1011-39, 2-42533616
Đường Phan Bội Châu, Hẻm 651-33, 2-8533612
Đường Phan Bội Châu, Hẻm 65, Ngách 11-9, 2-8533613
Đường Phan Bội Châu, Hẻm 65, Ngách 321-7, 2-4533614
Đường Phan Bội Châu, Hẻm 731-13533615
Đường Phan Chu Trinh19-25, 86-232533592
Đường Phan Chu Trinh236-254533579
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1042-20533595
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1301-17, 2-4533596
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1362-48533597
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1561-37, 2-18533598
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1761-37, 2-34533599
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 176, Ngách 101-5, 2-8533601
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 176, Ngách 111-9533602
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 176, Ngách 251-27533600
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1841-27, 2-12533603
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1941-5, 2-10533604
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 1981-23, 2-36533605
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 2101-11, 2-42533606
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 210, Ngách 11-9, 2-16533607
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 210, Ngách 302-8533608
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 210, Ngách 382-8533609
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 2442-12533580
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 2522-24533581
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 2541-19, 2-38533582
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 922-10533593
Đường Phan Chu Trinh, Hẻm 962-6533594
Đường Phan Chu Trinh, Ngách 20Hẻm 254533585
Đường Phan Chu Trinh, Ngách 24Hẻm 254533586
Đường Phan Chu Trinh, Ngách 6Hẻm 254533583
Đường Phan Chu Trinh, Ngách 8Hẻm 254533584
Đường Trần Phú1-225, 2-176533503
Đường Trần PhúHẻm 168533513
Đường Trần PhúHẻm 178533622
Đường Trần Phú, Hẻm 1121-9, 2-16533506
Đường Trần Phú, Hẻm 1131-9, 2-28533541
Đường Trần Phú, Hẻm 113, Ngách 81-7, 2-18533555
Đường Trần Phú, Hẻm 1171-5, 2-8533540
Đường Trần Phú, Hẻm 1301-55, 2-40533507
Đường Trần Phú, Hẻm 130, Ngách 102-16533509
Đường Trần Phú, Hẻm 130, Ngách 201-39, 2-38533508
Đường Trần Phú, Hẻm 130, Ngách 71-13533618
Đường Trần Phú, Hẻm 130, Ngách 91-13533619
Đường Trần Phú, Hẻm 1311-91, 2-140533528
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 231-47, 2-36533530
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 241-11533531
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 291-7533532
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 371-11, 2-16533533
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 441-19, 2-24533534
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 501-5, 2-8533535
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 511-17, 2-32533536
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 541-17, 2-24533537
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 561-9, 2-10533538
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 91-31, 2-30533529
Đường Trần Phú, Hẻm 131, Ngách 911-72, 2-80533539
Đường Trần Phú, Hẻm 1381-15, 2-18533510
Đường Trần Phú, Hẻm 138, Ngách 101-5, 2-10533511
Đường Trần Phú, Hẻm 1411-17, 2-20533527
Đường Trần Phú, Hẻm 1491-9, 2-30533523
Đường Trần Phú, Hẻm 149, Ngách 221-7, 2-10533526
Đường Trần Phú, Hẻm 149, Ngách 61-9, 2-10533524
Đường Trần Phú, Hẻm 149, Ngách 81-15, 2-30533525
Đường Trần Phú, Hẻm 1521-11, 2-8533512
Đường Trần Phú, Hẻm 1551-19, 2-10533522
Đường Trần Phú, Hẻm 1591-7533521
Đường Trần Phú, Hẻm 1651-25, 2-16533520
Đường Trần Phú, Hẻm 1741-5533514
Đường Trần Phú, Hẻm 1751-11, 2-10533519
Đường Trần Phú, Hẻm 1791-19, 2-30533517
Đường Trần Phú, Hẻm 179, Ngách 131-41, 2-16533518
Đường Trần Phú, Hẻm 1901-3, 2-4533623
Đường Trần Phú, Hẻm 190, Ngách 11-19, 2-20533625
Đường Trần Phú, Hẻm 190, Ngách 42-36533624
Đường Trần Phú, Hẻm 1991-15, 2-16533516
Đường Trần Phú, Hẻm 441-9, 2-18533504
Đường Trần Phú, Hẻm 462-38533610
Đường Trần Phú, Hẻm 481-19533505
Đường Trần Phú, Hẻm 531-27, 2-28533542
Đường Trần Phú, Hẻm 53, Ngách 141-14533543
Đường Xuân Diệu53-115533552
Đường Xuân Diệu, Hẻm 1071-15, 2-16533554
Đường Xuân Diệu, Hẻm 661-19533553
Khu Vực 7Tổ 20, Cụm533617
Khu Vực V Tổ 2533638
Khu Vực V Tổ 3533639
Khu Vực V Tổ 4533640

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Huế

TênSL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Phường An Cựu101
Phường An Đông116
Phường An Hoà48
Phường An Tây60
Phường Đúc81
Phường Hương Long46
Phường Hương Sơ13
Phường Kim Long100
Phường Phú Bình52
Phường Phú Cát68
Phường Phú Hậu59
Phường Phú Hiệp82
Phường Phú Hoà26
Phường Phú Hội98
Phường Phú Nhuận90
Phường Phước Vĩnh137
Phường Phú Thuận60
Phường Tây Lộc151
Phường Thuận Hoà125
Phường Thuận Lộc89
Phường Thuận Thành126
Phường Thủy Biều73
Phường Thủy Xuân41
Phường Trường An149
Phường Vĩ Dạ84
Phường Vĩnh Ninh99
Phường Xuân Phú73

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Tỉnh Thừa Thiên Huế

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
SL Mã bưu chínhDân sốDiện tích (km²)Mật độ Dân số (người/km²)
Thành phố Huế491xx2247339.82270,994.787
Huyện A Lưới
495xx134
42.5211.232,734
Thị xã Hương Thủy496xx225
96.525458,1749211
Thị xã Hương Trà
494xx154
118.354518,534228
Huyện Nam Đông497xx70
22.56665235
Huyện Phong Điền
493xx149
88.090955,792
Huyện Phú Lộc
498xx166
134.322729,6184
Huyện Phú Vang
499xx157
171.231280,31611
Huyện Quảng Điền
492xx157
82.811163,3514

(*) Vì sự thay đổi phân chia giữa các đơn vị hành chính cấp huyện , xã , thôn thường diễn ra dẫn đến khoảng biên độ mã bưu chính rất phức tạp . Nhưng mã bưu chính của từ khu vực dân cư là cố định , nên để tra cứu chính xác tôi sẽ thể hiện ở cấp này số lượng mã bưu chính

 

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc Bắc Trung Bộ

TênMã bưu chính vn 5 số
(cập nhật 2020)
Mã bưu chínhMã điện thoạiBiển số xeDân sốDiện tíchMật độ dân số
Tỉnh Hà Tĩnh45xxx - 46xxx48xxxx23938 1.242.700 5.997,3 km² 207 người/km²
Tỉnh Nghệ An43xxx - 44xxx46xxxx –
47xxxx
23837 2.978.700 16.493,7km² 108người/km²
Tỉnh Quảng Bình47xxx51xxxx23273 863.400 8.065,3 km² 107 người/km²
Tỉnh Quảng Trị48xxx52xxxx23374 612.500 4.739,8 km² 129 người/km²
Tỉnh Thanh Hoá40xxx - 42xxx44xxxx –
45xxxx
23736 3.712.600 11.130,2 km² 332 người/km²
Tỉnh Thừa Thiên Huế49xxx53xxxx23475 1.143.572 5.033,2 km² 228 người/km²

Các bạn có thể tra cứu thông tin của các cấp đơn vị hành chính bằng cách bấm vào tên đơn vị trong từng bảng hoặc quay lại trang Thông tin tổng quan Việt Nam hoặc trang thông tin vùng Bắc Trung Bộ

New Post