89 Điều Khác Biệt Giữa Người Thành Công Và Kẻ Thất Bại

Điều 16Tầm nhìn là yếu tố nội tại, có được tầm nhìn cho cuộc đời mình giúp bạn trở nên đặc biệt và khó mà bị lẫn với bất kỳ ai khác. Người có tầm nhìn có thể vạch ra kế hoạch cho chính mình trong năm, mười hay thậm chí là hai mươi năm nữa, và họ tập trung vào kế hoạch ấy. Bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên trước những cơ hội sẽ đến trên hành trình hướng tới cái đích cuối cùng ấy.

Dù vậy, trước hết, bạn cần quyết định đích đến của mình là gì. Khi quyết định được mình muốn trở thành người như thế nào, muốn làm gì, muốn có được những gì, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của từ “tầm nhìn” một cách rõ ràng.

Tầm nhìn sẽ bao quanh cuộc đời bạn, nó giống như một bức tranh lớn, dẫn đường cho suy nghĩ và hành động của bạn. Những gì bạn có thể nhìn thấy hay hình dung trong suy nghĩ đều có thể được biến thành hiện thực. Chẳng có ai thiếu tầm nhìn mà lại thành công hay làm nên những điều vĩ đại. Thiếu tầm nhìn, bạn sẽ thất bại. Có tầm nhìn, bạn sẽ thành công.

Thành công tức là có tầm nhìn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.