89 Điều Khác Biệt Giữa Người Thành Công Và Kẻ Thất Bại

Điều 19Bạn có quyền kiến tạo cuộc đời mình như bạn muốn. Nếu không tin vào mình, bạn có thể sẽ phải hành động dựa trên quan điểm và sự chỉ đạo của người khác. Cuộc sống không phải chỉ toàn là những điều tình cờ xảy đến, cuộc sống là sự phản hồinhững gì bạn thực hiện.

Suy nghĩ của bạn là tác nhân thay đổi cảm nhận của bạn. Cách bạn cảm nhận sẽ tác động đến hành động của bạn. Hành động sẽ định đoạt kết quả và đến lượt mình, kết quả sẽ tạo năng lượng để bạn định hướng bản thân. Kết quả tích cực sẽ mang lại suy nghĩ tích cực, và chu trình vòng quay cứ diễn ra như thế.

Thật không may là chu trình cũng diễn ra tương tự với những suy nghĩ tiêu cực, dẫn đến hành động tiêu cực, kết quả tiêu cực… Vì thế, hãy chú tâm tới suy nghĩ và ngôn từ mà mình sử dụng. Khi chủ động, bạn sẽ ý thức rõ về những gì mình nghĩ, về mục tiêu của mình và nói về những điều mình mong muốn.

Khi thụ động, bạn toàn nói những điều bạn không muốn, và bạn sẽ biến những điều không mong muốn đó thành sự thật. Có một nhận định rằng, trên thế giới có hai kiểu người, đó là sáng tạo và thụ động. Nhưng một quan điểm khác cấp tiến hơn, cho rằng, thế giới chỉ có một kiểu người, đó là những người sáng tạo. Bạn có thể lựa chọn xây dựng an bình và thịnh vượng, hoặc thụ động để rồi chỉ luôn căng thẳng và nghèo khó. Dù là cách nào, thì đó cũng là cách bạn kiến tạo cuộc đời mình.

Thành công là nhờ luôn sáng tạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.