8 Tố Chất Trí Tuệ Quyết Định Cuộc Đời Người Đàn Ông

6. TRI THỨC NÂNG CAO KHÍ CHẤTVấn đề then chốt quyết định thành bại của một người đàn ông, chính là anh ta có chịu bỏ nhiều tâm sức vào sự nghiệp học tập, có chịu gắng công gắng sức không mệt mỏi để nâng cao tố chất và năng lực hay không? Tri thức là yếu tố nâng cao khí chất con người.

Người đàn ông có vốn kiến thức uyên bác, khí chất mới cao thượng, nhưng để trang bị kiến thức uyên bác chỉ có một con đường là học tập gian khổ và dài lâu.

Nếu như nói thời xưa, con người đi học vì mưu sinh, thì sự học ngày nay đã trở thành động lực thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội loài người. Con người thời đại mới coi học tập là sự nghiệp đồng hành suốt cả cuộc đời, học tập góp phần nâng tầm cao tư tưởng và khí chất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ai chịu bỏ công đèn sách một cách tự nguyện, thì tài năng nảy nở và trau dồi, phẩm chất trở nên cao thượng, ngược lại ai không chịu học hành, hoặc không biết cách học hành, do vô học nên không thể hình thành khí chất. Ngày nay, năng lực học tập trở thành tiêu chí của con người hiện đại, học tập không còn là việc riêng của học sinh, mà là con đường sinh tồn và phát triển quan trọng của mỗi người.

Khái niệm học tập dùng để chỉ quá trình tiếp thu và tích lũy kinh nghiệm trong xã hội, trong ngành nghề, thông qua quá trình này, kiến thức không ngừng được nâng cao và mở rộng, năng lực không ngừng được tăng cường.

Bacon từng nói: “Tri thức là sức mạnh”, tuy nhiên bản thân tri thức không hề có sức mạnh, chỉ có khi được vận dụng vào thực tiễn, thì mới tạo ra sức mạnh to lớn, đồng thời còn nâng cao khí chất con người, nói cách khác tri thức chuyển hóa thành năng lực và tố chất, thăng hoa thành tài năng và phẩm cách.

Đặc điểm và xu thế phát triển tri thức khoa học hiện đại đòi hỏi con người không thể hạn chế kiến thức của mình trong một lĩnh vực hạn hẹp nào đó, mà phải không ngừng mở rộng lĩnh vực nghiên cứu học hỏi và tầm nhìn. Nếu không thực hiện được yêu cầu này thì trong tư duy và trong ứng xử, chúng ta sẽ bị hạn chế, tỏ ra nông cạn và tẻ nhạt, không thể hình thành khí chất, vì vậy bất kỳ hoạt động trong ngành nghề nào cũng cần mở rộng kiến thức và biết cách vận dụng linh hoạt vốn kiến thức của mình. Học tập với phong cách tự chủ độc lập và tự giác theo chương trình kế hoạch, có như vậy mới nâng cao được trí lực và phẩm cách.

GỢI MỞ NĂNG LỰC

Người đàn ông có kiến thức uyên thâm, thì mới nâng cao được phẩm cách khí chất, khiến họ trở thành con người đầy sức cuốn hút.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.