Thông tin truyện

Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

3030

Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Đối với bạn đọc Việt Nam yêu thích văn học Trung Quốc, từ lâu Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện đã trở thành tác phẩm văn học rất đỗi gần gũi và quen thuộc.

Những chiến tích lẫy lừng, tài thao lược, nhân cách vĩ đại của ông vượt khỏi thời gian, làm rung động biết bao thế hệ bạn đọc. Tuy nhiên, những chi tiết thực về cuộc đời, được bao phủ bởi lớp huyền thoại của ông đến nay vẫn còn những “tồn nghi” nhất định, thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu, cũng như độc giả đương đại.

Nhà xuất bản Văn hoá – Thông tin trân trọng giới thiệu cuốn “Khổng Minh – Gia Cát Lượng” của nhà văn Trần Văn Đức (Trung Quốc) do dịch giả Nguyễn Quốc Thái dịch. Đây là cuốn sách được viết và dịch khá công phu, toàn diện và chân thực.
Bằng bút pháp hiện đại, xem xét từ nhiều góc độ cổ – kim tác giả đã đem lại một chân dung mới mẻ, sáng rõ về cuộc đời cũng như những cống hiến của Khổng Minh với lịch sử xã hội – văn hoá Trung Quốc.Gia Cát Lượng: tự là Khổng Minh (181–234), hiệu là Ngọa Long tiên sinh, là vị quân sư và đại thần của nước Thục thời hậu Hán.

Ông là một chính trị gia, nhà quân sự, học giả và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật. Trong quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: Bát Quái trận đồ (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu mã (trâu gỗ ngựa máy).

Tương truyền ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng – một dạng khinh khí cầu cỡ nhỏ) và món màn thầu. Thân thế Gia Cát Lượng được biết tới nhiều qua tác phẩm Tam Quốc

Danh sách chương

STTChươngCập nhật
1 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – LỜI NÓI ĐẦU 22/12/2017
2 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Lời dẫn truyện 22/12/2017
3 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Sức thu hút của Gia Cát Lượng là ở đâu? 22/12/2017
4 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Đi tìm người tổng quản. 22/12/2017
5 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Quân sư trẻ tuổi với ngoại giao con thoi và sách lược rõ ràng. 22/12/2017
6 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Đời loạn trọng khoan dung, đời bình trọng sách vở. 22/12/2017
7 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Thành Bạch Đế gửi con, bày tỏ đạo quân thần 22/12/2017
8 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. “Tác phẩm” của tổng tư lệnh quân viễn chinh: Bình loạn Nam phương. 22/12/2017
9 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Theo đuổi đến cùng nguyên tắc quân sự cẩn thận 22/12/2017
10 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Hiến thân báo quốc, tổng tư lệnh liều mình 22/12/2017
11 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 9. Chủ nghĩa hoàn mỹ tích thắng lợi nhỏ chẳng thành đại sự. 22/12/2017
12 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 10. Giữ mình thanh liêm, cách tân chánh sự ở đất Thục 22/12/2017
13 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 11. Khai sáng dân tâm, ban bố điều luật, đề cao uy tín của quyền lực. 22/12/2017
14 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 12. Bát trận đồ – mê cung thiên cổ 22/12/2017
15 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 13. Đi tìm sự thực của lịch sử 22/12/2017
16 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – LỜI GIÁO ĐẦU 22/12/2017
17 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Vương triều tan lở 22/12/2017
18 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Ngoại thích, hoạn quan, luân phiên đoạt quyền chém giết lẫn nhau 22/12/2017
19 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Bi kịch của phần tử tri thức: cấm ngặt bè đảng. 22/12/2017
20 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Bi kịch đã qua, ý thức đổi mới của giới học thuật. 22/12/2017
21 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ NHẤT KHỔNG MINH XUẤT SƠN – Chương I TUỔI THƠ LOẠN LẠC 22/12/2017
22 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Tức nước vỡ bờ, nông dân khởi nghĩa 22/12/2017
23 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Xã hội loạn lạc, lưu lạc cô nhi. 22/12/2017
24 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương II NGÀY NẮNG CÀY BỪA, NGÀY MƯA ĐỌC “LƯƠNG PHỤ NGÂM” 22/12/2017
25 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Loạn thế anh hùng: tranh xuất đầu 22/12/2017
26 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Nhà quân sự cứng cỏi kiêm nhà thơ: Tào Tháo 22/12/2017
27 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Từ lý tưởng đến hiện thực 22/12/2017
28 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Tự cổ dùng binh không ai như Tào Tháo. 22/12/2017
29 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Nhà chiến lược trẻ tuổi chưa ai biết đến. 22/12/2017
30 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. “Lương Phụ Ngâm” và nghi án thiên cổ 22/12/2017
31 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Bộ ba xe pháo mã. 22/12/2017
32 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 9. Kết giao với danh sĩ, chẳng nhằm ở danh vọng. 22/12/2017
33 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương III TAM CỐ THẢO LƯ VÀ LONG TRUNG SÁCH 22/12/2017
34 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Rồng lặn ao sâu: Lưu Bị thời trai trẻ. 22/12/2017
35 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Từ thượng úy nhảy lên thượng tướng. 22/12/2017
36 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Thân ở trại Tào, lòng theo nhà Hán. 22/12/2017
37 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Thiên hạ anh hùng, chỉ có sứ quân và Tháo này. 22/12/2017
38 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Theo về với Viên Thuật, giữa hai con hổ dữ. 22/12/2017
39 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Rồng sa bãi lầy, ôm gối than thở. 22/12/2017
40 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Tam cố thảo lư, Long Trung hiến sách. 22/12/2017
41 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Xác định cụ thể qui hoạch đi từ nhỏ đến lớn. 22/12/2017
42 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương IV QUAN HỆ CÁ NƯỚC (NGƯ THỦY CHI GIAO) 22/12/2017
43 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Người đàn ông khiến đàn ông cũng phải yêu mến. 22/12/2017
44 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Anh em khác họ, giai thoại nghìn năm. 22/12/2017
45 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Ban bệ của Lưu Bị 22/12/2017
46 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Tổ chức dân di cư, khuếch trương thêm quân lực 22/12/2017
47 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Mạch nước ngầm dữ dội trong thành Tương Dương. 22/12/2017
48 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ HAI THÂN NGÔ CHỐNG TÀO – Chương V NHẬN SỨ MỆNH LÚC LÂM NGUY 22/12/2017
49 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Đại quân Tào Tháo đã khởi binh, Lưu Biểu bệnh tình càng trầm trọng 22/12/2017
50 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Lưu Bị khẩn cấp triệt thoái, mười vạn dân lành kéo theo 22/12/2017
51 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Triệu Tử Long một ngựa cứu chúa, Trương Dực Đức thét lớn lui binh 22/12/2017
52 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Lâm nguy nhận sứ mệnh, lặn lội để ngoại giao. 22/12/2017
53 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương VI LIÊN MINH TÔN – LƯU 22/12/2017
54 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Chính quyền họ Lưu, một họ lớn thời Tam Quốc. Chính quyền họ Tôn chiếm cứ Giang Đông, nghe nói là hậu duệ của Tôn Vũ, người đã viết binh pháp Tôn Tử. 22/12/2017
55 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Tôn Sách: Alisanta đại đế của Trung Quốc 22/12/2017
56 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Hổ phụ lân nhi, sinh con phải như Tôn Trọng Mưu 22/12/2017
57 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Gia Cát Lượng yết kiến Tôn Quyền. 22/12/2017
58 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Đối kháng – đầu hàng – hoà đàm. 22/12/2017
59 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Chu Du: một thiên tài quân sự. 22/12/2017
60 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Liên quân Tôn – Lưu, trận tuyến bầy sẵn. 22/12/2017
61 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Chiến trường Xích Bích bầy ra thiên la địa võng: 22/12/2017
62 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương VII HỎA CÔNG PHÁ TÀO THÁO 22/12/2017
63 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Phép lạ hoả công, lấy ít địch nhiêu. 22/12/2017
64 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Vạn sự có đủ, chỉ thiếu gió Đông. 22/12/2017
65 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Hoàng Cái hoả thiêu đoàn thuyền liên hoàn 22/12/2017
66 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Gia Cát Lượng nhân nước đục mò cá. 22/12/2017
67 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Cuộc rút chạy chiến lược dài 500 dặm. 22/12/2017
68 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Thâu tóm nửa phần phía nam Kinh Châu. 22/12/2017
69 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương VIII TRANH GIÀNH BÁ QUYỀN Ở KINH CHÂU 22/12/2017
70 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Ngoài mặt thì quân tử trong bụng thì ngấm ngầm. 22/12/2017
71 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Đối kháng – Hoà đàm – Mỹ nhân kế. 22/12/2017
72 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Tất cả đều xem Ích Châu là miếng mồi ngon. 22/12/2017
73 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Chu Du từ trần, Lỗ Túc tiếp nhiệm. 22/12/2017
74 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Lỗ Túc cho mượn Giang Lăng, Tôn – Lưu trở lại liên hợp. 22/12/2017
75 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Ngọa Long, Phượng Sồ cùng vào Ích Châu. 22/12/2017
76 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 22/12/2017
77 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – QUYỂN TRUNG HỔ GẦM GIÓ THỐC – THIÊN THỨ BA XỨ SỞ THẦN TIÊN – Chương IX TIẾN QUÂN VÀO ÍCH CHÂU 22/12/2017
78 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Thời đại truyền thuyết thần thoại của đất Thục 22/12/2017
79 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Văn hoá Trung Nguyên xâm nhập vào đất Thục. 22/12/2017
80 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Máng nước Lý Băng và nghìn dặm phì nhiêu 22/12/2017
81 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Chính quyền họ Lưu ở Ích Châu và đại quân Trương Lỗ ở Hán Trung 22/12/2017
82 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Trương Tùng, Pháp Chính âm mưu nhường lại Ích Châu. 22/12/2017
83 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Lưu Chương dẫn sói vào nhà. 22/12/2017
84 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Bàng Thống lập kế hoạch, Hoàng Trung dẫn quân đi. 22/12/2017
85 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Giả đò chứ không thực làm, Lưu Bị nấn ná bội ước 22/12/2017
86 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 9. Tôn phu nhân trở về Đông Ngô, Triệu Vân chặn sông cứu ấu chúa. 22/12/2017
87 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 10. Lưu Bị phản bội hiệp ước, Ích Châu đổi bạn thành thù. 22/12/2017
88 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương X GlA CÁT LƯỢNG VÀO ĐẤT THỤC 22/12/2017
89 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Từ tham mưu đến chủ soái. 22/12/2017
90 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Trong thô có tinh tế, Trương Phi bắt Nghiêm Nhan. 22/12/2017
91 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Quyết chiến ở Lạc Thành, Bàng Thống bị mắc nạn. 22/12/2017
92 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Lưu Bị tấn công chính trị, Lưu Chương vứt bỏ đề kháng 22/12/2017
93 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Thu dọn yến tiệc thắng lợi, bày ra ân uy điều hành. 22/12/2017
94 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Khoan dung trong mọi mặt, xây dựng công thức chung. 22/12/2017
95 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Nội chính vừa ổn định, ngoại nạn lại liên miên 22/12/2017
96 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XI BÌNH ĐỊNH HÁN TRUNG 22/12/2017
97 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Vùng đất ít xung đột Quan Trung và Thục Trung. 22/12/2017
98 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Mãnh tướng Trương Phi khéo dùng kế chiếm thế thượng phong. 22/12/2017
99 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Hai bên như kiến vỡ tổ, Hán Trung khói lửa mịt mờ 22/12/2017
100 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Phản bại thành thắng, Pháp Chính dùng mưu 22/12/2017
101 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Trương Cáp nhận lệnh lúc lâm nguy. 22/12/2017
102 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Tào Tháo dẫu có đến, cũng chẳng thể làm gì. 22/12/2017
103 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Tào Tháo phải than thở, Hán Trung như gân gà. 22/12/2017
104 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Có được hai Châu Kinh, Ích, vương triều mới đã hình thành. 22/12/2017
105 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XII GIA CÁT LƯỢNG ĐIỀU HÀNH Ở ĐẤT THỤC 22/12/2017
106 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Lưu Bị tự xưng là Hán Trung Vương 22/12/2017
107 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Đề bạt Ngụy Diên, trọng dụng Hoàng Trung 22/12/2017
108 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Đời loạn trọng khoan dung, trễ nải cần pháp luật. 22/12/2017
109 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Định rõ pháp lệnh, nghiêm chỉnh chấp hành. 22/12/2017
110 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Hành pháp và giáo hoá. 22/12/2017
111 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Dùng người bởi chân tài, chẳng câu nệ hạn chế 22/12/2017
112 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 22/12/2017
113 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ TƯ GỬI CON Ở THÀNH BẠCH ĐẾ – Chương XIII QUAN VŨ ĐỂ MẤT KINH CHÂU 22/12/2017
114 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Kinh Châu, đất binh gia tranh giành. 22/12/2017
115 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Chiến lược “mượn Kinh Châu” của Lỗ Túc. 22/12/2017
116 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Chiến lược ở Kinh Châu, quái thai đã chứa sẵn. 22/12/2017
117 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Một đao phó hội, níu giữ hoà bình. 22/12/2017
118 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Diều hâu chọi lại Diều hâu, quan hệ Tôn -Lưu căng thẳng. 22/12/2017
119 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Bắc phạt Tương Dương 22/12/2017
120 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Tương Dương nằm ở giữa Kinh Dự, yết hầu nam bắc quan trọng. 22/12/2017
121 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 9. Nước ngập cả Phàn Thành, Tào Nhân thề tử thủ. 22/12/2017
122 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 10. Lã Mông nói: Kẻ sĩ xa nhau ba ngày, dụi con mắt mà ngóng đợi. 22/12/2017
123 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 11. Xem thường đại thế, anh hùng lâm nguy 22/12/2017
124 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 12. Sơ xuất để mất Kinh Châu, lực sĩ khó ngăn sóng cả 22/12/2017
125 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XIV LƯU BỊ ĐÔNG CHINH 22/12/2017
126 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Tào Tháo từ trần, đại cục đột biến 22/12/2017
127 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Tào Phi thoái vị, nhà Hán cáo chung. 22/12/2017
128 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Lưu Bị xưng làm hoàng đế, Thục Hán dựng xây chính quyền. 22/12/2017
129 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Trương Phi bị hại, Tôn Quyên cầu hoà. 22/12/2017
130 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Nhận lệnh lúc lâm nguy, nho gia làm Thống soái. 22/12/2017
131 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Với Tào Ngụy xưng thần, dốc toàn lực chống Thục. 22/12/2017
132 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Lấy nhu khắc cương, đóng trại luyện lính. 22/12/2017
133 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XV SỨ MỆNH PHỤ CHÁNH 22/12/2017
134 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – l. Lục Tốn phản công, Lưu Bị đại bại 22/12/2017
135 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Lấy đại cục làm trọng Lục Tốn rút đại quân. 22/12/2017
136 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Gia Cát Lượng và trách nhiệm trước cuộc chiến vừa qua. 22/12/2017
137 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Chân thành cùng trao đổi, vua tôi chẳng hồ nghi. 22/12/2017
138 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Nguỵ Ngô lại náo động, ba chân đỉnh vững vàng. 22/12/2017
139 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Gửi con ở thành Bạch Đế, vua tôi bàn việc quốc gia. 22/12/2017
140 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 22/12/2017
141 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ NĂM NHÀ CHÍNH TRỊ TÀI NĂNG Chương XVI NGOẠI GIAO: LIÊN MINH ĐÔNG NGÔ KHỐNG CHẾ TÀO NGỤY 22/12/2017
142 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Sửa đổi hiệp ước, ổn định phía đông. 22/12/2017
143 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Trương Ôn tỏ ra kiêu ngạo, Tần Mật ứng đối trổ tài 22/12/2017
144 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Hoà hợp được hai nước, duy chỉ có Đặng Chi 22/12/2017
145 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Phí Vỹ, Trần Chấn làm sứ thần, chẳng bị sỉ nhục đến sứ mệnh 22/12/2017
146 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XVII ƯU TIÊN KHUYẾN NÔNG, THỰC HÀNH PHÁP TRỊ 22/12/2017
147 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Khuyến khích nông nghiệp mọi mặt, đóng cửa bồi dưỡng sức dân. 23/12/2017
148 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Bồi dưỡng sức dân đủ mọi bề: Thủy lợi, dệt gấm và khai mỏ. 23/12/2017
149 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Nước giàu dân mạnh, đủ lương đủ lính. 23/12/2017
150 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Lấy mình làm gương, để cùng trói buộc. 23/12/2017
151 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Giáo dục đi đôi với hành pháp, nghiêm minh mà lại không hà khắc. 23/12/2017
152 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XVIII TIẾN CỬ NGƯỜI HIỀN 23/12/2017
153 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Đạo lý trị quốc, xem trọng cử hiền. 23/12/2017
154 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Quyền thuật – Tính tình – Ý chí 23/12/2017
155 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Chú trọng giáo dục, tăng cường thực tiễn 23/12/2017
156 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4 . Thêm điều thiện, bỏ điều ác, làm hạn chế bớt tham nhũng 23/12/2017
157 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Nước lấy quân đội để cậy, vua lấy bề tôi để nhờ. 23/12/2017
158 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Việc binh vốn chẳng lành, chẳng thể không lo không sợ. 23/12/2017
159 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 23/12/2017
160 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – QUYỂN HẠ GIÓ THU THỔI QUA GÒ NGŨ TRƯỢNG – THIÊN THỨ SÁU THÁNG NĂM VƯỢT LÔ GIANG – Chương XIX NGƯỜI NAM LÀM PHẢN 23/12/2017
161 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Giáo huấn của lịch sử. 23/12/2017
162 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Sách lược vỗ về Di Việt của Gia Cát Lượng. 23/12/2017
163 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Thất sách ở việc bình thường, dẫn đến biến loạn toàn diện. 23/12/2017
164 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Đánh ngoài ắt trong phải ổn, Gia Cát Lượng quyết nam chinh 23/12/2017
165 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XX CÔNG TÂM LÀM ĐẦU 23/12/2017
166 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Vùng đất không cây, quê hương dịch bệnh. 23/12/2017
167 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Công tâm là đầu, phá thành là phụ. 23/12/2017
168 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Loạn quân tan rã dần dần, Ung Khải, Cao Định tử nạn 23/12/2017
169 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Tài trí giữa lúc khẩn cấp, Lý Khôi lập được kỳ công. 23/12/2017
170 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. “Uy danh của ông như trời, người nam không làm phản nữa”. 23/12/2017
171 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Truyền thuyết bẩy lần bắt, bẩy lần tha trong dã sử. 23/12/2017
172 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXI CÂU ĐỐ 7 LẦN BẮT MẠNH HOẠCH 23/12/2017
173 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Bản đồ chỉ vẽ việc bình Man. 23/12/2017
174 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Đội quân nam chinh trong tiểu thuyết với những ngôi sao sáng. 23/12/2017
175 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Một lần bắt một lần thả: 23/12/2017
176 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Hai lần bắt hai lần thả. 23/12/2017
177 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Ba lần bắt ba lần thả: 23/12/2017
178 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Bốn lần bắt bốn lần thả: 23/12/2017
179 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Năm lần bắt năm lần thả: 23/12/2017
180 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 8. Sáu lần bắt sáu lần thả: 23/12/2017
181 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 9. Bảy lần bắt bảy lần thả: 23/12/2017
182 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 10. Khiếm khuyết trong việc bảy lần bắt bảy lần thả. 23/12/2017
183 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXII SÁCH LƯỢC BIÊN CƯƠNG HÁN DI YÊN ỔN 23/12/2017
184 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Sử dụng người có danh vọng 23/12/2017
185 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Làm suy yếu họ lớn, trợ giúp cho kẻ yếu. 23/12/2017
186 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Tôn trọng tập tục địa phương, lựa chọn quan chức hành chính: 23/12/2017
187 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng cường quan hệ Hán – Di. 23/12/2017
188 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Cải tổ kết câu xã hội, tiêu trừ gốc rễ rối ren 23/12/2017
189 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 23/12/2017
190 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ BẢY BẮC PHẠT TRUNG NGUYÊN – Chương XXIII XUẤT SƯ BIỂU 23/12/2017
191 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Tào Phi từ trần, Mạnh Đạt khởi nghĩa. 23/12/2017
192 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Lý Nghiêm khuyên phong cửu tích, Gia Cát Lượng vẫn khiêm nhường. 23/12/2017
193 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. So sánh quân lực giữa Ngụy và Thục 23/12/2017
194 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Có thể với “Xuất Sư Biểu”, quỷ thần cũng phải khóc than 23/12/2017
195 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXVI GẠT LỆ CHÉM MÃ TẮC 23/12/2017
196 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Qui hoạch về chiến tuyến đông, tây 23/12/2017
197 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Mạnh Đạt kinh hoảng chẳng ngờ, lầm lẫn mất cơ hội lớn. 23/12/2017
198 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Đánh dài và đánh ngắn. 23/12/2017
199 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Tấn công Lương Châu phía bắc, thu phục Khương Duy tài danh 23/12/2017
200 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Trương Cáp dẫn quân tây chinh, Mã Tắc để mất Nhai Đình. 23/12/2017
201 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Hỗn loạn phải dùng đại hình, gạt lệ mà chém Mã Tắc. 23/12/2017
202 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXV NGẦM QUA TRẤN THƯƠNG 23/12/2017
203 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Kiểm thảo sai lầm, lại cùng xuất phát. 23/12/2017
204 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Đông chiến tuyến xảy ra đại chiến, Lục Tốn tìm cách phá Tào Chân. 23/12/2017
205 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Hậu “Xuất Sư Biểu” và câu đố thật giả. 23/12/2017
206 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Hác Chiêu cố giừ thành, Trần Thương thực khó đánh. 23/12/2017
207 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXVI TRÂU GỖ NGỰA MÁY 23/12/2017
208 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Lần thứ ba khởi binh, sách lược là bám rễ. 23/12/2017
209 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Triệu Vân từ giã cõi đời, Gia Cát Lượng được phục chức. 23/12/2017
210 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Tôn Quyền vội vàng xưng đế, điều chỉnh quan hệ Thục Ngô. 23/12/2017
211 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Làm yếu thế lực quân Ngụy, ổn định cơ sở quốc phòng. 23/12/2017
212 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Trâu gỗ, ngựa máy ra đời, bổ trợ vận chuyển lương thực 23/12/2017
213 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 23/12/2017
214 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – THIÊN THỨ TÁM DẤN THÂN TẬN TỤY – Chương XXVII ĐỐI TRẬN VỚI KẺ ĐỊCH THÂM CĂN CỐ ĐẾ 23/12/2017
215 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Cuộc bắc phạt thứ tư, đã dốc tận lực lượng 23/12/2017
216 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Tào Chân gần đất xa trời, Tư Mã Ý lại ra trận 23/12/2017
217 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Chiến thuật Tư Mã Ý thi hành, lấy tĩnh lặng để mà chế động. 23/12/2017
218 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Đuổi theo quân rút chạy, Trương Cáp phải bỏ mình 23/12/2017
219 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Lý Bình giả truyền thánh chỉ. 23/12/2017
220 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXVIII GIÓ THU THỔI QUA GÒ NGŨ TRƯỢNG 23/12/2017
221 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 1. Năm lần bắc phạt, tận lực tấn công. 23/12/2017
222 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Tiến quân đến gò Ngũ Trượng. 23/12/2017
223 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Tôn Quyền xuất chiêu không đâu. 23/12/2017
224 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Gia Cát Lượng trêu ngươi, Tư Mã Ý nhẫn nhục. 23/12/2017
225 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Rơi rụng sao lớn, Thừa tướng về trời 23/12/2017
226 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Gia Cát Lượng đã về trời, còn nạt được Tư Mã Ý sống. 23/12/2017
227 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXIX NHỮNG NGƯỜI KẾ NHIỆM CỦA GIA CÁT LƯỢNG 23/12/2017
228 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXX CUỘC QUYẾT CHIẾN CUỐI CÙNG CỦA THỤC HÁN 23/12/2017
229 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – l. Hình thái ba nước thời kỳ sau Gia Cát Lượng 23/12/2017
230 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 2. Chính quyền ba nước phát sinh biến hoá 23/12/2017
231 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 3. Khương Duy bắc phạt 23/12/2017
232 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 4. Khương Duy lại ra Kỳ Sơn. 24/12/2017
233 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 5. Chung Hội đưa kế hoạch chung, Tư Mã Chiêu đánh Thục Hán. 24/12/2017
234 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 6. Thục Hán mất bởi A Đẩu. 24/12/2017
235 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – 7. Trận quyết chiến cuối cùng của Thục Hán. 24/12/2017
236 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Chương XXXI TỔNG LUẬN VỀ GlA CÁT KHỔNG MINH 24/12/2017
237 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Phụ chương 24/12/2017
238 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – Thiên phụ họa GIA CÁT KỲ TÀI 24/12/2017
239 Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện – GIA CÁT LƯỢNG LIÊN PHẢ 24/12/2017

Bình luận