Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

THIÊN THỨ NHẤT KHỔNG MINH XUẤT SƠN – Chương I TUỔI THƠ LOẠN LẠCTề thành bên cửa dừng chân

Trông vời có phải Đãng Âm phía này
Phải rằng ba mộ còn đây
Rưng rưng chợt hiện chuyện ngày xa xưa
Hỏi quanh:
– Ai đó bấy giờ?
– Điền Cương, Cổ Dã sức dư muôn người! Nam sơn đủ sức chuyển dời

– Án Anh Tướng quốc đứng đầu Tề quan “Lương Phụ Ngâm”

Chiến tranh liên miên, ruộng đồng hoang phế.
Nhân dân cửa nhà tan tác, nông thôn chịu cảnh phá sản, dân lành trăm họ bị đẩy đến chỗ tuốt kiếm đứng dậy.
Tình huống nhiều bi thảm đó, đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhân sinh quan của Gia Cát Lượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.