Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện

Chương VIII TRANH GIÀNH BÁ QUYỀN Ở KINH CHÂUheo sử liệu ghi chép, chuyện “mượn Kinh Châu” khi truyền đến phương bắc.
Tào Tháo đang viết chữ, để bút rơi xuống đất.
Sự liên hợp của Tôn – Lưu, đã khiến cho Tào Tháo không thể không thấy hùng tâm thông nhất Trung Quốc của mình đã chết.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.