Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

115. THẤU HIỂUVấn đề tại sao bạn lại có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn thấu hiểu được bản chất cốt lõi của tâm hồn mình.

 

Nếu bạn không chiêm nghiệm sâu sắc thì sự thấu hiểu không thể xuất hiện. Không ai có thể tự trao sự hiểu biết cho bạn; bạn phải tự tìm lấy nó qua những nỗ lực, tranh đấu, hi sinh…

Vấn đề tại sao bạn lại có mặt ở đây chỉ biến mất khi bạn đã thấu hiểu được bản chất cốt lõi của tâm hồn mình. Tại điểm cốt lõi này bạn sẽ biết được rằng bạn luôn có mặt ở đây. Bạn luôn có mặt ở đây dưới nhiều hình thức khác nhau.

Hình thức này đã và đang không ngừng thay đổi nhưng bạn luôn có mặt ở đây. Hình thức này sẽ không ngừng thay đổi nhưng bạn sẽ luôn có mặt ở đây. Bạn là một phần của cái toàn bộ này. Dòng sông đổ vào đại dương, đại dương ngập nước và tạo thành mây. Mây lại mưa xuống biến thành sông đổ vào đại dương, cứ như thế. Bạn đã có mặt ở đây rất nhiều lần. Bạn sẽ có mặt ở đây thêm nhiều lần nữa. Thực ra bạn lúc nào cũng ở đây và sẽ mãi mãi ở đây. Không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc cho sự sống này: Nó trường tồn.

Tôi có thể nói cho bạn nghe về điều đó, nhưng điều đó cũng chẳng giúp bạn cso được sự hiểu biết. Khi bạn tự mình chiêm nghiệm sâu sắc, tự tìm hiểu chính mình, mở toang nấm mồ của chính mình mà bước vào bạn sẽ nhận thấy rằng mình đã, đang và luôn luôn ở đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.