Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

233. TÂM HỒN CŨ KỸ



Nếu bạn nghe theo sở thích của mình có nghĩa là bạn nghe theo tâm hồn cũ kỹ của mình.

Người ta phải đi ngược lại với sự thích của mình mới trưởng thành được.

 

Sự trưởng thành không diễn ra suôn sẻ như người ta thường nghĩ. Nó là một quá trình chông gai… Chông gai lớn nhất là bạn phải đi ngược lại với sự thích và không thích của mình.

Nhưng ai là người không ngừng nói “Tôi thích cái này và tôi không thích cái kia”? Đó chính là tâm hồn cũ kỹ của bạn, không phải bạn. Nếu bạn cho phép tâm hồn cũ kỹ của bạn quản lý bạn, bạn không bao giờ có thể thay đổi được. Tâm hồn cũ kỹ của bạn sẽ luôn bảo bạn rằng hãy đi theo lối đi cũ, hãy đi theo lối mòn vì nó thích thế. Chúng ta phải thoát ra khỏi nó. Đôi khi chúng ta phải đi ngược lại với sự thích và không thích của mình.

Việc thay đổi lối sống cũ kỹ là việc vô cùng khó khăn (cũng giống như khi bạn học một kỹ năng mới vậy). Bạn biết rõ kỹ năng cũ và mọi việc diễn ra dễ dàng. Khi bạn học một kỹ năng mới, mọi việc trở nên vô cùng khó khăn. Đây không chỉ là việc học một kỹ năng mới, thực ra chúng ta phải học lối sống mới. Cái xưa cũ phải chết đi thì cái mới mẻ được sinh ra. Cái xưa cũ phải ra đi để cái mới mẻ xuất hiện. Nếu bạn không ngừng bám chặt vào cái xưa cũ, không còn không gian để cái mới mẻ xuất hiện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.