Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

260. THOÁT RA KHỎI CHÍNH MÌNHSự khai sáng không phải là trạng thái sung sướng mê ly, nó vượt ra khỏi trạng thái này.

 

Trong sự khai sáng không có trạng thái sung sướng mê ly, sự sung sướng mê ly là một hình thức của niềm vui. Trạng thái sung sướng mê ly là một trạng thái thuộc tâm hồn – một trạng thái đẹp đẽ trong tâm hồn nhưng vẫn cứ là một trạng thái thuộc phạm vi của tâm hồn. Sự sung sướng mê ly là một trải nghiệm. Sự khai sáng không phải là một trải nghiệm vì khi đó không còn tồn tại bất kỳ ai để kinh qua trải nghiệm.

Sự sung sướng mê ly thuộc phạm vi của bản ngã, nhưng sự khai sáng vượt qua cả bản ngã. Sự khai sáng không có nghĩa là bạn được khái áng, sự khai sáng có nghĩa là bạn thoát ra khỏi chính mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.