Luận Về Cuộc Đời - 365 Ngày Khai Sáng Tâm Hồn

43. TIN VÀO SỰ THI VỊCuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những trái tim thi vị mới có thể biết được điều đó.

Tình yêu là sự thi vị duy nhất mà con người có được. Tất cả các hình thức thi vị khác chỉ là hình chiếu của tình yêu. Sự thi vị có thể xuất hiện qua thơ ca, qua cảnh núi đồi, qua một kiến trúc nào đó nhưng về cơ bản thì tất cả đều là biến cách của tình yêu. Linh hồn của sự thi vị chính là tình yêu. Những ai có thể sống trong tình yêu mới thực sự là những nhà thơ đúng nghĩa. Họ có thể chưa từng sáng tác thơ, chưa từng viết nhạc, chưa bao giờ thực hiện bất kỳ thứ gì mà mọi người thường nghĩ đến dưới hình thức nghệ thuật nhưng những ai sống trong tình yêu, yêu một cách trọn vẹn là những nhà thơ đúng nghĩa. Tín ngưỡng sẽ là đúng đắn khi nó tạo ra nhà thơ trong bạn. Nếu nó giết chết nhà thơ trong bạn và tạo ra cái được gọi là Thánh nhân thì nó không phải là tín ngưỡng chân chính. Tín ngưỡng đúng nghĩa luôn luôn tạo ra sự thi vị trong bạn. Tình yêu, nghệ thuật và sự sáng tạo cũng thế; nó làm cho bạn nhạy cảm hơn. Với sự thi vị cuộc sống của bạn không còn là một chuỗi dài vô nghĩa, tẻ nhạt, đơn điệu nữa. Với sự thi vị, cuộc sống của bạn là một chuỗi dài những điều mới mẻ, những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Cuộc sống là một kho tàng không bao giờ cạn, nhưng chỉ những trái thi vị mới có thể biết được điều đó. Tôi không tin vào triết lý, vào học thuyết nhưng tôi tin vào sự thi vị.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.